dyrkopnicaspRozmowa z Rafałem Kosowskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kopnicy.
- W związku z reformą edukacyjną, Zespół Szkół nr 4 w Kopnicy w gminie Darłowo przestał istnieć. Od 1 września 2017 r. funkcjonuje natomiast Szkoła Podstawowa w Kopnicy Jak wygląda jej działalność?
- Obecnie do Szkoły Podstawowej w Kopnicy włączono dwa oddziały gimnazjalne. Do 11 oddziałów uczęszcza 150 dzieci. a w szkole zatrudnionych jest 22 nauczycieli. Reforma dotyczy każdej szkoły, także naszej. Przede wszystkim włączono gimnazjum do szkoły podstawowej, zmieniła się nazwa i struktura. Oczywiście w klasie pierwszej, czwartej i siódmej weszła nowa podstawa programowa. Musimy się dostosować do nowych ustaw i rozporządzeń związanych z reformą oświaty. Nie było w naszej szkole żadnych zwolnień związanych z reformą.

spkopnica- Czy szkoła wiejska, gminna może być nowoczesna?
- Szkoła wiejska może być nowoczesna. Posiadamy w każdej sali tablice interaktywne oraz liczne pomoce naukowe. W ostatnim czasie zamontowaliśmy wyciąg chemiczny, dzięki któremu można bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne. Systematycznie dokonujemy zakupu nowych środków dydaktycznych. Aplikujemy w programach grantowych, dzięki czemu zdobywamy fundusze na projekty edukacyjne. W zeszłym roku z Fundacji Banku Zachodniego otrzymaliśmy grant na projekt promujący aktywność fizyczną. W tym roku organizujemy turnieje szachowe i warsztaty z programowania robotów w ramach projektu mPotęga, a przez kolejne dwa lata będziemy realizować projekt „Rozwój edukacji w Gminie Darłowo” opiewający prawie na 1 mln zł. Dzięki niemu odbywać się będą zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze, zawodoznawcze, czy specjalistyczne. Pojawi się także sporo sprzętu tj. mikroskopy, tablety, laptopy, czy drukarka 3D. Takiego wyposażenia nie ma w większości szkół regionu. W połączeniu z wykwalifikowaną kadrą, chętną do podejmowania działań pozalekcyjnych i pozaszkolnych daje to ogromne możliwości uczniom.Trwa ponadto budowa sali gimnastycznej – planowane jest jej zakończenie w marcu 2018 r. Dzięki Gminie Darłowo dzieci z klas I-III SP przez cały rok jeżdżą na zajęcia nauki pływania. Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo poprzez bezpieczny dowóz i odwóz ze szkoły. W tym roku zakupiliśmy również monitoring wizyjny, co ułatwi zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochroni mienie szkoły. Dzieci korzystają również z posiłków na szkolnej stołówce, a po zajęciach ze świetlicy szkolnej. Realizujemy także wiele programów wspierających rodzinę, które organizuje GOPS Darłowo. Rodzice i uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych.
- Zatem uczniowie szkół wiejskich nie powinni mieć kompleksów niższości wobec rówieśników z miasta?
- Nasi uczniowie nie powinni mieć żadnych kompleksów. Są dobrze przygotowani do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Mają trudniejszy dostęp do „przybytków kultury”, ale systematycznie organizujemy im wyjazdy do kina, teatru, czy kilkudniowe wycieczki do większych miast. W ramach działalności Drużyny Harcerskiej, SK Caritas, czy SK Wolontariatu nasi uczniowie biorą udział w rajdach harcerskich, koncertach, współorganizują takie wydarzenia jak Festiwal Media i Sztuka czy Laponię św. Mikołaja w Darłowie. Systematycznie też udowadniają swoim rówieśnikom z większych miast swoją wartość w konkursach i olimpiadach. W zeszłym roku 45 uczniów osiągało sukcesy na poziomie powiatu, województwa i kraju. Pierwszy raz mieliśmy laureatkę z konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty.
- Czy dziś trudno być nauczycielem? I czy warto nim być?
- Zawód nauczyciela nie jest dla każdego. Jest to praca z ludźmi. Trzeba lubić kontakt z młodzieżą i umieć z nią rozmawiać. Ten zawód nigdy nie był łatwy. Jeśli ktoś wybrał go świadomie i potrafi się w nim realizować, to jak najbardziej warto nim być. Moim zdaniem, jeśli ktoś idzie do pracy z myślą, żeby jak najszybciej wrócić do domu, źle wybrał zawód.
- Wychowuje według Pana szkoła czy rodzice? Jaka jest Pana opinia?
- Wychowanie jest złożonym procesem. Przynosi skutek jeśli jest korelacja między tym, co robi się w domu i w szkole. Im lepszy kontakt nauczyciela z rodzicem, tym lepszy efekt wychowawczy. Oczywiście większy autorytet i możliwości mają rodzice, lecz czasem to nauczyciel, wychowawca lub pedagog potrafią skuteczniej dotrzeć do młodego człowieka i wskazać mu drogę na następne lata.
- Zatem dyscyplina w szkole, czy szacunek dla nauczyciela?
- Dyscyplina wynika z szacunku do nauczyciela. Na szacunek trzeba sobie zapracować, nie da się go narzucić. Jest to relacja wzajemna. Nauczyciel musi pokazać uczniom, że ich szanuje. Najpierw trzeba wymagać od siebie, później od innych. Uczniowie potrafią dostrzec wartościowych nauczycieli. Nie ma wtedy większych problemów z dyscypliną.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u