darlowskiecentrumwolontariatu,dcwdarlowo,kawiarenkaobywatelskadarlowoW Darłowskim Centrum Wolontariatu odbywa się cykl spotkań z mieszkańcami w postaci Kawiarenek Obywatelskich. To stosunkowo innowacyjna, oraz ciekawa inicjatywa w naszym regionie. Darłowo,to miasto które sprzyja swoim obywatelom. Ogromny wkład w ową opinię, majĄ zapewne liczne organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Ostatnimi czasy, dzięki prężnej działalności Darłowskiego Centrum Wolontariatu, w mieście odbywają się Kawiarenki Obywatelskie, które są coraz bardziej zauważalnym trendem w wielu miastach w całej Polsce. Kawiarenka Obywatelska jest przedsięwzięciem, podczas którego mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele samorządów, bądź innych instytucji mogą wspólnie porozmawiać na dany temat.

Spotkania przeważnie odbywają się w iście kawiarenkowym nastroju, przy wspólnej kawie i ciastku. Taka idea debaty sprzyja otwieraniu się mieszkańców na rozmowę, zaciera ona niekiedy duże dysproporcje społeczne. Dzięki temu mieszkańcy czują, że to w końcu oni mogą mówić a ktoś słucha tego co mają do powiedzenia. Głos ten nie przechodzi bez echa, każda kawiarenka jest swoistego rodzaju konsultacją dzięki której można skorelować politykę miasta z potrzebami jego mieszkańców. Tematy które są omawiane podczas kawiarenek poruszają istotne dla lokalnej społeczności sprawy. Aby Kawiarenki Obywatelskie były iście obywatelskie, tematykę kolejnych spotkań proponują mieszkańcy jeśli tylko uważają że zachodzi potrzeba rozmowy na dany temat. W Darłowie kawiarenki odbywają się każdy ostatni wtorek miesiąca. Do tej pory Darłowskie Centrum Wolontariatu zorganizowało dwie kawiarenki. Pierwszą na temat roli radnego i oczekiwań z nią związanych a drugą na temat edukacji i oświaty w Darłowie. Kolejnym tematem kawiarenki która odbędzie się 30 czerwca będzie budżet miasta w przeliczeniu na mieszkańca. Temat na lipcową kawiarenkę dotyczący ekologii w Darłowie i został zaproponowany przez mieszkańca miasta który sam podjął się moderacji tego spotkania. Wszystkie kawiarenki odbywają się w nowej siedzibie Darłowskiego Centrum Wolontariatu na Dworcu PKP który obecnie nosi nazwę Stacja DCW. Na każdą z kawiarenek zapraszamy w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 17:00 wszystkich tych którym nie są obojętne tematy ważne dla naszego miasta. Niniejszym zapraszamy mieszkańców do składania propozycji tematyki kolejnych kawiarenek oraz przedstawiania problemów obok których nie można przejść obojętnie.

Michał Żłobecki, DCW

  • darlowskiecentrumwolontariatudarlowskiecentrumwolontariatu
  • darlowskiecentrumwolontariatu2darlowskiecentrumwolontariatu2

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u