olimpiadadarlowo

Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz i Dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Darłowie – Waldemar Śmigielski, organizatorzy Miejskiej Olimpiady Wiedzy o Morzu Bałtyckim zapraszają młodych mieszkańców Darłowa do udziału w tym wydarzeniu. W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie darłowskich szkół: podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Dla najmłodszych – przedszkolaków - ogłoszono równolegle konkurs plastyczny a jego zwycięzców poznamy 18 marca 2016 roku, podczas wręczenia nagród. Z prac konkursowych powstanie ponadto mała galeria dzieł najmłodszych mieszkańców miasta, którą podziwiać będziemy mogli w Kinie Bajka.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o morzu i gospodarce morskiej, uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony środowiska morskiego, rozwijanie zainteresowań i pasji proekologicznych oraz kultywowanie obchodów Święta Morza.

Etapy. Miejska Olimpiada Wiedzy o Morzu Bałtyckim zostanie przeprowadzona w dwóch etapach.

ETAP I – szkolny, odbędzie się 11 marca 2016 roku. Ma on na celu wyłonienie maksymalnie pięciu uczniów danej placówki edukacyjnej, którzy będą reprezentować szkołę w etapie II – miejskim. Sposób eliminacji - dowolny.

ETAP II – miejski, odbędzie się 15 marca 2016 roku, o godz. 12:00 w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie. Podczas etapu II wyłonieni zostaną zwycięzcy Miejskiej Olimpiady Wiedzy o Morzu Bałtyckim.

Etap II – miejski. ZASADY. Test 50 pyt. - w 60 min.

Etap miejski polegać będzie na rozwiązaniu przez uczniów testu składającego się z 50 pytań w czasie 60 minut. Będzie to test wyboru. Na jego podstawie zostaną wyłonieni trzej laureaci w kategoriach: II etap szkolenia, III etap Szkolenia i IV etap szkolenia. W razie uzyskania równiej liczby punktów, o wyniku ucznia - w pierwszej kolejności będą decydowały te zdobyte z zagadnień dotykających flory i fauny Bałtyku.

W obu etapach uczniowie startują indywidualnie.

TEMATYKA. Od uczestników Miejskiej Olimpiady Wiedzy o Morzu Bałtyckim wymagana jest wiedza związana ze środowiskiem Morza Bałtyckiego i elementami jego historii, astronomii, żeglarstwa. W teście umieszczone będą zadania wykraczające poza poziom nauczania.

Nadzór nad poprawnym przebiegiem Miejskiej Olimpiady Wiedzy o Morzu Bałtyckim sprawować będzie powołane Zarządzeniem Burmistrza Darłowa jury, którego decyzje są decyzjami ostatecznymi.

WYNIKI. 16 marca 2016 roku zostaną opublikowane na miejskiej stronie internetowej organizatora pod adresem: www.darlowo.pl oraz rozesłane do lokalnych mediów.

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 18 marca 2016 roku, o godzinie 11:00 w Darłowskim Kinie Bajka (ul. Morska 56).

Fundatorem nagród jest Zarząd Portu Morskiego w Darłowie.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u