wojtdarlowa1Rozmowa z Radosławem Głażewskim, wójtem gminy Darłowo.

- Jaki był rok 2016 dla gminy Darłowo?
- Podsumowanie roku nie zawsze jest łatwe dla samorządowca. Mam to szczęście, że mogę powiedzieć, iż 2016 rok był bardzo udany. Między innymi dlatego, że ze środków budżetowych w 2016 roku przeznaczyliśmy na remonty dróg oraz oświetlenie prawie 3,5 mln zł. Z całą pewnością mógłbym powiedzieć, że jest to kwota na naszą gminę wciąż mała, bo dróg do realizacji jest bardzo dużo. Zrealizowaliśmy dwie inwestycje kluczowe: odcinek drogi w Starym Jarosławiu oraz wykonaliśmy odcinek drogi łączącej miejscowość Sulimice i Barzowice. Śmiało mogę stwierdzić, że remonty dróg to priorytet w tej kadencji. Praktycznie w każdej miejscowości mieszkańcy widzą efekty naszej pracy. 2016 rok zostanie jednak zapamiętany dzięki ogromnej inwestycji kanalizacyjnej.

Mogliśmy wyłączyć starą, nieskuteczną oczyszczalnię ścieków w Wiciu, połączyliśmy siecią kanalizacyjną miejscowość Wicie z oczyszczalnią ścieków w Rusku. Dzięki tej inwestycji jezioro Kopań jest wolne od zanieczyszczeń.
- Kanalizacja i drogi to chyba jednak nie wszystkie inwestycje gminne?
- Oczywiście, że nie. Rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy szkole w Kopnicy, rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Zielnowie, wykonaliśmy remizę OSP w Krupach. Zakupiliśmy także autobus szkolny do wożenia dzieci, oraz samochód dla strażaków OSP. Tak więc sporo się u nas pod względem inwestycyjnym działo. Rok 2016 to także rok przygotowań do następnych inwestycji. Szykujemy się do uruchomienia środków unijnych i krajowych.
- A czego nie udało się zrealizować?
- Niestety, nie wszystko się udaje i nie wszystko idzie tak jakbyśmy chcieli. Dalej borykamy się ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. Zmieniające przepisy prawne utrudniają nam realizację tego zadania, mimo to cały czas dążymy do powstania tego dokumentu.

- A jak gmina radzi sobie z wyzwaniami dotyczącymi pomocy społecznej i realizacją programu 500+ ?
- Jak wiemy, rok 2016 to okres wprowadzenia rządowego programu 500+. Urzędnicy sprawnie wdrożyli zasady programu i w naszej gminie jego realizacja przebiega dobrze. Opieka społeczna sprawnie realizuje swoje zadania, tym bardziej że dzienny dom opieki „Senior Wigor” cieszy się bardzo dobrą opinią. Pensjonariusze chwalą opiekę oraz pobyt. Dzięki zaangażowaniu pracowników koszt funkcjonowania zmniejszył się dzięki uzyskanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dla najmłodszych mieszkańców inwestujemy w szkoły. Szkoły gminne są wyposażone na wysokim poziomie. Dzięki pracy nauczycieli bardzo dużo ciekawych rzeczy się w nich dzieje.

- Jakie są plany działalności gminy na 2017 rok?

- Planując budżet na 2017 rok, zarys inwestycji na rok następny jest już w dużej mierze określony. Najwazniejsze inwestycje gminne będą dotyczyły budowy sali gimnastycznej w Kopnicy, przebudowy drogi gminnej w Krupach, remontu drogi Cisowo – Zakrzewo – Kopnica. Do tego dodać należy między innymi liczne inwestycje na terenie Uzdrowiska Dąbki. W dalszym ciągu będziemy remontować drogi gminne oraz wykonywać punkty oświetlające ulice.

- Wiem, że w budżecie znajdzie się pula na remont zabytków. Co może Pan o tym działaniu powiedzieć?
- Rzeczywiście, w budżecie na 2017 rok znajdą się także środki na dotacje na remonty zabytków. W rozmowach z radnymi wielokrotnie poruszamy zagadnienia zabytków na terenie gminy Darłowo. Jest naszym celem, aby zabytki na terenie gminy były zadbane. Wypracowaliśmy model finansowania w formie dotacji. W bieżącym roku udzieliliśmy wsparcia Parafii Najświętszego Serca Jezusa w Bukowie Morskim w kwocie 41 tys. zł. Dzięki tym środkom oraz pozyskanym z Funduszu Kościelnego udało się wyremontować dach na kościele w Bukowie Morskim. W kolejnych latach rezerwujemy także środki w budżecie na ten cel, wymaga to jednak zaangażowania parafii.
- Rok 2017 będzie rokiem zmian w szkolnictwie, rozpocznie się okres zamykania gimnazjów. Czy to trudne zadanie dla gminy?
- Nie jest to łatwy temat dla samorządowców, ponieważ wiąże się zmianami finansowania. Z jednej strony mogę się cieszyć, że nie mamy samodzielnych gimnazjów, z drugiej strony będzie do gminnych szkół uczęszczać około 80 dzieci mniej. Z tą ilością niestety wiążą się finanse gminy gdyż na te dzieci samorząd nie otrzyma subwencji. Przy stałych kosztach utrzymania placówek szkolnych będziemy w większy sposób ze środków własnych finansować szkoły. Obawiam się, że ta zmiana może mieć negatywny wpływ na zatrudnienie nauczycieli. Mniejsza ilość dzieci spowoduje, że analogiczne będzie potrzebna mniejsza ilość pedagogów biorących udział procesie kształcenia.

- Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom gminy w nadchodzące Święta?

- Mieszkańcom gminy życzę by nadchodzące Święta były radosne, pogodne, pełne refleksji i optymizmu. Niech osobliwy urok tych dni sprawi, że z nadzieją spojrzymy w przyszłość, a marzenia i plany staną się bliższe i osiągalne. Życzę, by ciepło świątecznych, szczerych życzeń wzmocniło każdego z nas, a nadchodzący Nowy 2017 Rok był dla wszystkich czasem spełnienia pragnień i marzeń.


Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

zyczeniagminadarlowo

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u