pomnikwkretominie1Przy drodze nr 11 w miejscowości Kretomino przy ul. Koszalińskiej 44, kierując się z Koszalina w stronę Poznania , stoi zarośnięty trawą i chwastami pomnik dedykowany żołnierzom Armii Czerwonej, którym przyszło w udziale zdobywać Pomorze w 1945 roku. Informacji o tym pomniku nie zachowało się wiele, jednak wiadomo, że postawiony został już w 1945 roku1. Napis wykonany jest w języku rosyjskim, a po przetłumaczeniu brzmi on tak: "Wieczna sława bohaterom poległym w walce za wolność i niezależność naszej Ojczyzny 1945r."

W Innym tłumaczeniu brzmi to: ‘’Wieczna sława bohaterom, którzy zginęli w bojach za wolność i niepodległość Ojczyzny 1945r’’. Jakie boje chcieli upamiętnić czerwonoarmiści? Przypuszczam, że mogło to dotyczyć wydarzeń poprzedzających zajęcie Koszalina przez Armię Czerwoną.

Jak pamiętamy, 3 marca 1945r. od wschodu podeszły pod miasto Koszalin, od strony Chełmoniewa 2 i 3 Zmotoryzowana Brygada Gwardii , a od południowego wschodu 18. Brygada Zmotoryzowana Gwardii, by o godz. 17.00 osiągnąć linię Kędzierzyn – Chełmoniewo – Dzierżęcino – Kretomino2. Trzy godziny później czerwonoarmiści byli już na rogatkach miasta, czyli w okolicach miejsca w którym został postawiony drugi pomnik wdzięczności, znajdujący się na prywatnej posesji przy ul. Gnieźnieńskiej 523.Miejsca lokalizacji pomnika w Kretominie i Koszalinie na pewno nie są dziełem przypadku.


Czy właśnie to wydarzenie miało być upamiętnione? Można domniemywać że tak, a może doszło w tym rejonie do większych starć miedzy żołnierzami Armii Czerwonej a obrońcami miasta? Tą hipotezę należałoby zbadać, z pewnością istnieją jeszcze w archiwach dokumenty, których historycy nie poznali a dotyczą one gorących marcowych dni 1945 na Pomorzu.. . Bez względu na to, o jakie wydarzenie chodzi , to w taki właśnie sposób żołnierze Armii Czerwonej zaznaczali swoje zwycięstwa, oddawali hołd i pamięć poległym kolegom. Zaznaczali tym samym swoje zasługi w pokonaniu armii niemieckiej nie tylko na Pomorzu , ale wszędzie tam, gdzie stanęła noga radzieckiego żołnierza. W 2012 r. za sprawą pasjonatów historii i mieszkańców Kretomina , pomnik został odnowiony, a teren wokół niego uporządkowany4.

Podobne pomniki w naszym regionie znajdują się jeszcze w Bobolicach i trzy kilometry za tą miejscowością kierując się drogą na Biały Bór.

 

Rafał Semołonik

 


W myśl ustawy z dn.1.IV.2016 uchwalonej przez Sejm RP mówiącej o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, tego typu pomniki mają zostać przeniesione do Podborska w gm. Białogard. Tam Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na terenie dawnej wojskowej bazy w której Rosjanie przechowywali amunicję jądrową, zostanie przygotowana wystawa mówiąca o powojennych losach naszej Ojczyzny, która znalazła się za ‘’żelazną kurtyną’’ wolnego świata.

 

Przypisy:

1http://static.presspublica.pl/red/rp/pdf/kraj/Aktualny%20wykaz%20istniej%C4%85cych%20upami%C4%99tnie %C5%84%20sowieckich%20w%20Polsce%202009.%20Wersja%20robocza.pdf

2 E.Murawski, Bój o Pomorze…,s.205

3https://sites.google.com/site/pomnikikoszalina/pomniki/p_zolnierzy_radzieckich
4http://czerwoneplamy.pl/obiekty/?obiekt=111-pomnik-wdziecznosci-armii-czerwonej-w-kretominie

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

bobolicestrefa2

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u