Nie od dziś wiadomo że Kraków jest miastem wielu kultur. Jednym z jego wyznaczników jest obecności społeczności żydowskiej. Żydzi mimo straszliwych prześladowań podczas II wony światowej, bliskości obozu w Auschwitz i obozu w Płaszowie gdzie eksterminacją Żydów kierował straszny Amon Goeth, nadal stanowią element kultury miasta. Działające obecnie w Krakowie Centrum Kultury Żydowskiej (JCC) kierowane przez przybyłego ze Stanów Zjednoczonych Jonathana Ornesteina, skupia wiele osób, które szukają swoich żydowskich przodków, są młodymi Żydami, lub pamiętają holocaust.

- Współcześni Żydzi nie różnią się od innych ludzi, mijanych na ulicy. Tylko ortodoksyjni Żydzi, którzy przyjeżdżają do Krakowa by modlić się w synagogach, dbają o tradycyjny strój.- wyjaśnia Jonathan Ornestein- mamy ponad 600 członków, 50 wolontariuszy i dbamy o propagowanie kultury i dziedzictwa żydowskiego w nowoczesnej formie. Osób zainteresowanych historią żydowską, czy swoją genealogią jest kilka tysięcy.

Nawet tradycyjna kolacja szabatowa nie przypomina rygorystycznej celebracji. Przyjęło się też, że ortodoksyjni Żydzi uznają przynależność do swojego grona, gdy osoba jest pochodzenia żydowskiego po matce. Liberalni Żydzi przyjmują także przynależność po ojcu.
Krakowska dzielnica Kazimierz, pełna jest żydowskich synagog i budynków, cmentarzy. Co dziwne, sporo synagog, w tym najbardziej znana- Stara Synagoga założona przez rabina zwanego Ren Mu – przetrwały eksterminacje Żydów podczas II wojny światowej. Budynki te, chociaż ograbione i zamienione w składy, lub magazyny, przetrwały.

Żydzi byli obecni w Krakowie od średniowiecza. Na przełomie wieków XIX i XX liczba Żydów w Krakowie wzrosła do 25 000, co stanowiło ok. 28 % całej populacji. W późniejszym okresie liczba żydowskich mieszkańców miasta wynosiła ok. 25% mieszkańców, w 1931 roku było to 56 000. Większość Żydów wciąż zamieszkiwała na Kazimierzu, ale znaczna liczba przenosiła się także do centrum miasta, gdzie również zakładano nowe synagogi i domy modlitwy. W okresie międzywojennym powstało wiele nowych inicjatyw kulturalnych i społecznych. W Krakowie w okresie międzywojennym działały wszystkie najważniejsze ugrupowania religijne, społeczne i polityczne, które przyczyniły się do stworzenia w mieście unikatowej mieszanki kultury żydowskiej w językach jidysz, hebrajskim i polskim. Kraków zyskał przy tym opinię najważniejszego ośrodka polonizacji kultury żydowskiej. W czasie spisów powszechnych odsetek osób pochodzenia żydowskiego przyznających się do używania języka polskiego był najwyższy ze wszystkich dużych miast w Polsce. Niestety ten proces rozkwitu kultury żydowskiej i akulturacji został brutalnie przerwany przez Zagładę. Obecnie społeczność żydowska w Krakowie działa prężnie i rozwija się np. poprzez festiwale muzyki, czy kultury żydowskiej.

Tomasz Wojciechowski

  • IMG_1375IMG_1375
  • 11111111
  • 777777
  • 666666
  • 555555
  • 444444
  • 333333
  • 222222
  • 111111

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u