BożenaPawlowska1O tak zwanej podzielonej płatności w rozliczaniu faktur VAT rozmawiamy z Bożeną Pawłowską- doradcą podatkowym, właścicielką Kancelarii Podatkowej Constans w Koszalinie.

- Dnia 1 lipca bieżącego roku wszedł w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Co jest celem tej zmiany?

- Niewątpliwie, celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie systemu VAT. Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to narzędzie, które zwiększy bezpieczeństwo przedsiębiorców. Istotą mechanizmu jest podział płatności za nabyty towar lub usługę.
- Co dzieje się z kwotą VAT z faktury?

- Kwota podatku VAT wynikająca z faktury jest przelewana przez bank na dedykowany rachunek bankowy VAT. Banki są zobligowane do otwarcia specjalnych rachunków VAT , związanych z rachunkiem rozliczeniowym prowadzonych przez firmy. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga dodatkowej umowy z bankiem, oraz jest wolne od opłat i prowizji. Oczywiście split payment dotyczy tylko czynnych płatników VAT i obrotu między firmami.
- Pieniądze znajdą się na koncie VAT i co dalej?
- Można dokonać z nich zapłaty podatku VAT kontrahentom - na podstawie posiadanej faktury zakupu, otrzymać zwrot nienależnie otrzymanych środków, lub dokonać zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego, Jednak transfer środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy firmy możliwy jest wyłącznie po wyrażeniu zgody przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

- Co z fakturami, które wystawiono przed wejściem w życie split payment? Rozlicza się je normalnie?
- Nie koniecznie. Podatnicy mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności również do faktur otrzymanych przed 1 lipca ale warunkiem jest dokonanie zapłaty po wejściu w życie split payment.

MPP

- Jak dalej wygląda rozliczanie VAT z konta w praktyce?
- W celu dokonania zapłaty z wykorzystaniem podzielonej płatności, przedsiębiorca wykorzystuje tak zwany komunikat przelewu. Zawiera się w nim kwotę podatku VAT, który ma zostać zapłacony z zastosowaniem split payment, oraz kwotę odpowiadającą wartości brutto faktury. Faktury podawane są w kwotach brutto i to właśnie kwota brutto trafia na główny rachunek przedsiębiorcy. Jeśli nie ma środków wystarczających na pokrycie podatku VAT, bank może pobrać należną kwotę podatku ze środków konta firmowego, a jeśli i to nie jest możliwe, bank nie dokonuje przelewu do US -skutkuje to brakiem zapłaty należnego podatku VAT.
- Może Pani podać przykład takiego rozliczenia faktury?
- Proszę bardzo. Przedsiębiorca zawarł transakcję zakupu z firmą MEX. Otrzymał fakturę VAT o numerze 1/07/2018 na kwotę 123 zł brutto (w tym 23 zł VAT). Przedsiębiorca chce dokonać zapłaty zobowiązania przelewem bankowym z wykorzystaniem split payment. Powinien więc wybrać opcję, jaką jest komunikat przelewu. Po uzupełnieniu danych, takich jak numer faktury oraz NIP sprzedawcy, jako kwotę podatku VAT powinien wprowadzić wartość 23 złotych, a jako wartość brutto faktury kwotę 123 zł.Kwota zobowiązania w wysokości 100,00 zł bank zapłaci z rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy a 23,00 zł z rachunku VAT. Kolejno bank firmy MEX przeksięguje następnie wartość podatku VAT wskazanego w komunikacie przelewu w wysokości 23 zł z rachunku rozliczeniowego firmy MEX na jego rachunek VAT.

- Czyli oznacza to kolejne utrudnienie i komplikowanie życia przedsiębiorcom?
- W pakiecie korzyści przedstawia się funkcjonowanie split payment jako bardziej transparentne, przejrzyste działanie firm, Daje to też przełożenie na szybsze, bo do 25 dni- rozliczenie i zwrot podatku VAT, oraz możliwość pokrycia środkami zgromadzonymi na koncie VAT zaległości podatkowych. Split payment nie dotyczy zapłaty gotówkowej, ani też zapłaty kartą płatniczą. Stosując split payment zyskujemy też tak zwane uznanie zachowania staranności. Oznacza to, że gdybyśmy przypadkiem zawarli transakcję, która byłaby częścią spirali podatkowej, to sotosując split payment-nie będziemy podejrzewani o świadomy udział.
- A co, jeśli nie zastosujemy się do mechanizmu podzielonej płatności? Grożą firmie kary, czy też jest to dobrowolna metoda?
- Metoda split payment to dobrowolność stosowania. Żadne przepisy podatkowe nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku dokonywania zapłaty z wykorzystaniem podzielonej płatności. Split payment obok innych narzędzi, takich jak choćby limit płatności gotówkowych ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Jednocześnie split payment funkcjonuje już w takich krajach jak Czechy, Grecja, Turcja czy Włochy. Podsumowując należy stwierdzić, iż pomimo dobrowolności, rynek wymusi stosowanie split payment. Jeżeli otrzymamy zapłaty z wykorzystaniem tego mechanizmu to przy płatnościach też posłużymy się split payment bo będzie to opłacalne.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u