logaparrPogram Polska Strefa Inwestycji – nowe narzędzie wsparcia rozwoju przedsiębiorców i samorządów – strefa w 16-tu powiatach Pomorza Środkowego! Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna - już teraz w każdej gminie Pomorza Środkowego. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji wg nowych zasad. 

W dniu 4 września opublikowano rozporządzenia wykonawcze do uchwalonej w czerwcu br. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu cała Polska stała się jedną specjalną strefą ekonomiczną tzw. Polską Strefą Inwestycji. Czternastu spółkom zarządzającym SSE przypisano geograficzne obszary działania. Zdefiniowano także zasady i kryteria udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

Na jakim obszarze działa teraz Słupska SSE?
Słupska SSE obejmuje swym zasięgiem 16 powiatów Pomorza Środkowego, a Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Słupską Strefą, staje się regionalnym punktem kontaktowym zarówno dla przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem decyzji o wsparciu na realizację nowych inwestycji oraz gmin działających na terenie tych powiatów.

2018.09.04 Strefy wpływów i tereny inwestycyjne w SSSEDecyzja o wsparciu będzie umożliwiała przedsiębiorcom ubieganie się o zwolnienie w podatku dochodowym. Decyzja będzie wydawana na okres od 10 do 15 lat, w zależności od lokalizacji inwestycji. Maksymalny 15-letni okres będzie udzielany także dla inwestycji realizowanych na terenie dotychczasowych podstref (objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej wg ustawy o SSE z 1994r.).
Warunkiem uzyskania decyzji będzie spełnienie przez przedsiębiorców kryteriów ilościowych (uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji) oraz kryteriów jakościowych.


Kryteria ilościowe będą określały minimalne koszty inwestycji, których wysokość uzależniona będzie od stopy bezrobocia w danym powiecie (w porównaniu do przeciętnej stopy bezrobocia kraju), wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju inwestycji (sektora usług lub sektora przemysłowego). Mikro, małe i średnie firmy oraz inwestycje z sektora nowoczesnych usług będą mogły liczyć na obniżenie kryterium ilościowego od 80 do 98%.
Kryteria jakościowe będą różne w zależności od rodzaju inwestycji, maksymalnie będzie można otrzymać za ich spełnienie 10 punktów. Podstawowe kryteria jakościowe to kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego. Każde z tych kryteriów podstawowych dzieli się na kryteria szczegółowe. Żeby otrzymać decyzję o wsparciu trzeba będzie uzyskać łącznie od 4 do 6 punktów, w zależności od lokalizacji inwestycji, ale nie mniej niż jeden punkt w ramach każdego z dwóch kryteriów podstawowych.
Przedsiębiorcy z regionu Pomorza Środkowego zainteresowani uzyskaniem wsparcia na nowe inwestycje mogą zwrócić się do Słupskiej SSE w celu analizy czy ich projekt inwestycyjny wpisuje się w ramy rządowego programu Polskiej Strefy Inwestycji. Ponadto, w najbliższych tygodniach PARR S.A. z partnerami merytorycznymi zorganizuje w regionie cykl spotkań dla przedsiębiorców, podczas których przedstawione zostaną nowe zasady udzielania wsparcia.

Zapraszamy przedsiębiorców i samorządy do współpracy z nami!


Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u