Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa (KIPH) jest jedyną niezależną i autonomiczną Izbą Gospodarczą w Koszalinie, której tradycja sięga początków tworzenia się w mieście wolnorynkowego środowiska gospodarczego. Równocześnie jest jedną z najstarszych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce i w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Założona została 14 listopada 1990 roku i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Koszalinie pod numerem 1, na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku. Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności przedsiębiorstwa z terenu Koszalina i Pomorza Środkowego a od 1993 r. jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Jest również jednym z ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas swojej długoletniej działalności na rzecz koszalińskiego środowiska gospodarczego, odebrała szereg nagród i wyróżnień za zasługi dla rozwoju regionu.

 

 

 

Jednym z najwartościowszych wyróżnień bez wątpienia jest Honorowa Złota Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymana od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – śp. Władysława Husejko.
Piotr Huzar- dyrektor Biura KIPHSIŁA LOKALNEGO PATRIOTYZMU …
Od samego początku KIPH tworzona była przez koszalińskich przedsiębiorców dla koszalińskich przedsiębiorców z głęboką wiarą w to, iż konsolidacja środowiska i wspólne cele są elementami wspierającymi właściwe kierunki rozwoju gospodarczego regionu i kraju. Wielu z członków Izby, dziś już znamienitych właścicieli największych w Koszalinie przedsiębiorstw, po 25 latach wyznaje te same zasady lokalnego patriotyzmu. Dając pracę tysiącom koszalinian, wprowadzają i zakupują na naszym rynku lokalne produkty i usługi oraz dbają o to, aby efekty ich ciężkiej pracy służyły naszemu miastu. Nadal konsekwentnie pracują na markę oraz renomę Koszalina, także reprezentując go w Europie i poza nią. Młodsze firmy członkowskie KIPH mają możliwość korzystania z doświadczenia swych starszych kolegów nabytego w miarę upływu lat.

SIŁA ZMIAN …
Po 25 latach działalności, zrealizowaniu dużej części założonych celów, wielu mniejszych i większych przemianach, nadszedł czas na zmiany. W tym jubileuszowym roku, wprowadzenia Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w kolejne owocne 25 lat działalności podjął się nowo wybrany Dyrektor Zarządu - Piotr Huzar. Z wielkim poszanowaniem tradycji Izby, wsparciem Prezydium, Rady i Członków KIPH kieruje ją w nowoczesność. Wykorzystanie współczesnych kanałów informacji, narzędzi, energii i doświadczenia koszalińskich przedsiębiorców, ale także nowa pespektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 są bodźcami do dynamicznego rozwoju lokalnych firm. Czynniki te umacniają też rolę samorządu gospodarczego, którego przedstawicielem jest Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa. W celu zachęcenia przedsiębiorców do zrzeszenia się w KIPH, Izba poza szeregiem działań na ich rzecz, zaproponowała w tym roku z okazji jubileuszu 25-lecia preferencyjne warunki dla nowo wpisujących się członków.
I KONKRETNE DZIAŁANIA
Celem działania Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest tworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych działających w Koszalinie i regionie Pomorza Środkowego. Osiągnięcie tego celu wymaga wspólnego działania wielu podmiotów i instytucji. Dlatego też Izba ściśle współpracuje między innymi z koszalińskim ratuszem, lokalnymi urzędami oraz z Politechniką Koszalińską, rozwijając relacje pomiędzy koszalińskim biznesem, nauką i samorządem.
Owocem tej współpracy jest organizowane przez KIPH przy udziale Prezydenta Miasta Koszalina oraz Politechniki Koszalińskiej „I Koszalińskie Forum Gospodarcze”, które odbędzie się w dniach 24-26 września 2015 roku w Koszalinie. Forum odbywać się będzie pod hasłem „Wybrane aspekty rozwoju Pomorza Środkowego” i będzie ważnym wydarzeniem w ramach obchodów Jubileuszu 750-lecia Miasta Koszalina. Wśród gości specjalnych będzie m.in. Pan Leszek Balcerowicz. Będzie to pierwsze tego typu spotkanie gospodarcze w naszym mieście. Założeniem Forum jest wpisanie się w program prestiżowych krajowych wydarzeń gospodarczych, podnosząc Koszalin do rangi stolicy gospodarczej Pomorza Środkowego.
Poza dużymi przedsięwzięciami jakim beż wątpienia jest przedmiotowe forum, Izba pomaga zrzeszonym przedsiębiorcom w rozwiązywaniu bieżących problemów reprezentując ich w kontaktach z samorządem terytorialnym, wspiera w pozyskiwaniu finansowania i działa na rzecz ich integracji.

Więcej na: www.kiph.com.pl

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u