handshake1Gmina Miasto Koszalin została partnerem projektu "CLEO - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne". Jego istotą jest wymiana doświadczeń oraz poszukiwania przez partnerów projektu odpowiedzi na pytanie, jak możliwymi i zgodnymi z prawem środkami zwiększyć korzyści dla lokalnej gospodarki, przedsiębiorców i społeczności z zamówień publicznych i wydatków dokonywanych przez duże instytucje publiczne, które maja siedzibę w mieście. Celem jest aby wydane środki publiczne "nie wyciekały" z miasta i w jak największym stopniu zasilały lokalna gospodarkę przyczyniając się do jej rozwoju oraz tworzenia miejsc pracy.

Gmina Miasto Koszalin zwróciła się z prośbą do firm zrzeszonych w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej o wyrażenie swojej opinii oraz o informacje na temat ich dotychczasowych spostrzeżeń związanych z uczestnictwem w lokalnych zamówieniach publicznych.
Członkostwo w KIPH nie jest warunkiem udziału w ankiecie!

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1EYRdYMytYR54-tVq9D9S_L3nQQ3Mf5Kd3fpM9A0ym3g/viewform

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u