z1Często mówi się, że zniszczono dobry system szkolnictwa zawodowego, bo wszyscy chcieli mieć wykształcenie średnie i wyższe. Jest to tylko częściowa prawda, bo były także inne przyczyny. Po pierwsze, wraz z upadkiem PRL-u upadło wiele zakładów produkcyjnych, a wraz z nimi wypracowane tam systemy kształcenia uczniów. Odpadła dobra kadra instruktorów praktycznej nauki zawodu, a w zamian, w nowych zakładach nie powstawał system kształcenia zawodowego. Ministerstwo Edukacji dopiero w 2012r. dało podstawy do kształcenia modułowego we wszystkich zawodach, a w grudniu 2015r została opublikowana ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Po drugie, powstały nowe głównie małe i średnie firmy, a istniejące szkoły zawodowe nie dostosowały się do dynamicznie zmieniającej się gospodarki. W dniu dzisiejszym w oświacie najważniejsze są procedury systemu oświaty, takie jak: karta nauczyciela, konkursy, ścieżka zawodowa nauczycieli, opiniowanie, małe koszty, sprawozdawczość, a daleko, daleko za tym są dopiero rzeczywiste potrzeby ucznia i potrzeby rynku pracy.

Dyrektorami szkół zawodowych nie są z reguły specjaliści z praktyką w branży zawodowej w której kształci szkoła. Podczas konkursów na dyrektorów szkół brak jest w komisjach przedstawicieli pracodawców, ale przedstawiciele związków zawodowych są w nich obowiązkowo.
Po trzecie, szkoły zawodowe zostały przejęte przez samorządy, które nie były do tego przygotowane merytoryczne i finansowo. Skupiły się więc na najtańszym kształceniu, czyli ogólnym i w tym kierunku poszedł cały system kształcenia ponadgimnazjalnego. Obecnie ma się wrażenie, że samorządy tego nie rozumieją i nie mają koncepcji rozwiązania problemu szkolnictwa zawodowego.
Po czwarte, mamy niż demograficzny, dużo młodzieży wyjechało, a szkoły cierpią na brak uczniów. Młodzież odkłada ostateczną decyzję o wyborze zawodu, dlatego woli iść do liceum, a nie do szkoły zawodowej. Szkoła to mniejsze obowiązki niż praca zawodowa. Dlaczego więc nie przedłużyć sobie wieku młodzieńczego, a trudne decyzje życiowe odłożyć na później.

z2Bardzo ważnym problemem jest także, brak w gimnazjach dobrego i zintegrowanego systemu „doradztwa zawodowego”. Doradztwo zawodowe musi być prowadzone już od szkoły podstawowej, a zintensyfikowane od pierwszej klasy gimnazjum. Doradcami zawodowymi muszą być specjaliści - praktycy, którzy będą pracowali nie tylko z uczniami, ale i z rodzicami. Rodzice w swym postrzeganiu przyszłości dziecka dalecy są od brania pod uwagę jego predyspozycji zawodowych – w ich wyobrażeniach najlepiej gdyby ich dziecko było lekarzem lub prawnikiem.
Prawdą jest także to, że państwowy system oświaty wrogo traktuje niepubliczne szkolnictwo zawodowe i ustawiczne. Prywatne instytucje traktowane są jako konkurencja dla oświaty państwowej.

 

Dla przykładu: bardzo duże środki unijne przeznaczane są na rozwój szkół publicznych, a na rozwój prywatnych - znikome. Samorządy w pełni finansują publiczną szkołę zawodową, a podobna szkoła prywatna musi się utrzymać sama. Brak konkurencji na zdrowych i równoważnych zasadach prowadzi do uśpienia – i pozorowanego działania sektora publicznego. Najwięcej na tym straciło rzemiosło i zakłady doskonalenia zawodowego, które miały bardzo dobre systemy szkoleń i egzaminowania praktycznego, a traktowane są obecnie jako konkurencja dla sektora publicznego.
Mając stan obecny musimy sobie także odpowiedzieć na pytanie: czego pracodawcy oczekują od szkolnictwa zawodowego?
Pracodawca chce, aby przychodzący do firmy, absolwent, chciał pracować w zawodzie i rozumiał, że musi się kształcić całe życie, aby dobrze zarabiać i rozwijać się w swojej specjalności. Posiadane prze absolwenta umiejętności muszą być umiejętnościami praktycznymi, popartymi wiedzą teoretyczna, ściśle związaną z wykonywanymi zadaniami zawodowymi. Absolwent kończący daną specjalność powinien mieć uprawnienia, które są wymagane na danym stanowisku, itp. elektromonter – uprawnienia energetyczne, mechanik samochodowy – uprawnienia kierowcy kat. B, technik spedytor – certyfikat kompetencji zawodowych itp.

Dodaj Temat

 reklama balticbd

calidozaworarka

 

ARKA zyczeniabn2017toplaserkoszalinlogo1

baneredu4you1

reklamamchecinski1                                                

teproogłoszenieopracebalticinfo1

lechbudIIetap

logo.rgb

e.sztorc.banner

inwestbohwawy

 

vertaxofertareklama1

banerekfotowoltaika210x240px3

 assetlogolarge

 

balticinfopl


logonieruchomosci ew1

logopraxis

pamprofil

 

4mobile

banerbogurscy
 banerek1
logo just
 
MAPA STRON I II
stat4u