Gdy wydarzy się coś, czego skutkiem będzie uszkodzenie ciała lub rzeczy i chcemy z tego tytułu uzyskać odszkodowanie, trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim należy zadbać o wiarygodne dowody w postaci:

  •     zdjęć,
  •     zeznań świadków
  •     policyjnych notatek
  •     dokumentacji medycznej,
  •     rachunków za terapię i leki,
  •     Rachunków za naprawy i niezbędne części (gdy uszkodzeniu uległ na przykład samochód),
  •     oświadczenia sprawcy oraz poszkodowanego.

 

 

Szkodę następnie zgłaszamy do firmy ubezpieczeniowej, z którą mamy podpisaną umowę. Robimy to na piśmie i pamiętając o obowiązujących terminach zgłaszania takich spraw. Ubezpieczyciela również obowiązują terminy i należy pilnować ich przestrzegania. Wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać do odpowiednich organów –Rzecznika Ubezpieczonych. Mamy tez prawo odwoływać się od wydanych przez ubezpieczyciela decyzji, a także domagać się ich uzasadnienia.

Można to zrobić samodzielnie, lecz wiele osób zniechęca skomplikowane postępowanie i ilość dokumentów.

 

Prawo do odszkodowania – jak je wyegzekwować

Każdego dnia dochodzi do tysięcy mniejszych i większych wypadków, zaniedbań skutkujących uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu. Są to wydarzenia nieprzyjemne, bolesne, zostawiające trwałe ślady w psychice i często – niestety – trwałe uszkodzenia ciała. Zabezpieczamy się przed tym, wykupując polisy, które mają dawać gwarancję, że będziemy mieć środki na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. Jak jednak wygląda rzeczywistość?

Ból, unieruchomienie, obniżona sprawność fizyczna i psychiczna utrudniają ubezpieczonym dochodzenie swoich praw, a wiadomo też, że nie jest to proces łatwy. Umowy z ubezpieczycielami bywają tak skomplikowane, że ustalenie tego, co się poszkodowanemu należy, jest długotrwałe i trudne. Wiele osób rezygnuje ze swoich praw albo akceptuje najniższą kwotę odszkodowania zaproponowaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jest to jednak błąd.

Coraz więcej osób decyduje się skorzystać z pomocy w wyegzekwowaniu odszkodowania. Firmy zajmujące się taką działalnością mają wiedzę i wypracowane metody, żeby negocjować z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Nawet uwzględniając prowizję, jaką pobierają za taką usługę, jest to opcja bardzo korzystna dla poszkodowanych, ponieważ najczęściej udaje się uzyskać odszkodowanie i to w wysokości znacznie wyższej niż początkowo proponowane.

 

Co zyskujemy dzięki współpracy z firmą zajmującą się egzekwowaniem odszkodowań

 

 Zalety współpracy z firmą odszkodowawczą są bardzo łatwe do zauważenia. Dzięki swojej wiedzy z zakresu prawa i znajomości procedur postępowań odszkodowawczych firma zajmująca się uzyskiwaniem należnych odszkodowań zaoszczędza poszkodowanym mnóstwo czasu, energii i nerwów, których wymagałoby samodzielne dochodzenie swoich praw. Przy tym znacząco podnosi prawdopodobieństwo, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie i to w wysokości, która będzie satysfakcjonująca dla poszkodowanego.

Na współpracę z firmą odszkodowawczą można zdecydować się w każdej chwili, gdy tylko poczujemy, że własne możliwości to za mało. Kontakt z firmą odszkodowawczą można rozpocząć zaraz po wypadku lub zdarzeniu wywołującym szkodę. Wtedy będzie ona prowadziła za poszkodowanego całe postępowanie likwidacyjne. Jednak gdy samodzielnie zgłosi on szkodę, a kwota zaproponowanego odszkodowania będzie wydawała się za mała, wtedy też warto skontaktować się z taką  firmą. Ważne by nastąpiło to przed podpisaniem jakiegokolwiek porozumienia lub ugody.

Nie doradzamy zawierania ugód jeżeli poszkodowany doznał obrażeń skutkujących na całe życie. Zawsze walczymy do końca o należne odszkodowanie – na drodze sądowej.

 

Wybór firmy odszkodowawczej wymaga zastanowienia

Na rynku jest sporo firm, które oferują uzyskanie odszkodowania za obrażenia wynikłe z wypadku czy innego wydarzenia. To rzeczywiście cenna pomoc przy dochodzeniu swoich praw, ale warto taką firmę sprawdzić, zanim zdecydujemy się na jej usługi. Przede wszystkim zwróćmy uwagę czy firma ma doświadczenie – od kiedy działa na rynku i jak wiele dobrze przeprowadzonych spraw ma na swoim koncie. Są to informacje, którymi firmy zazwyczaj chętnie się dzielą. Poza tym dowiedzmy się, jakie warunki firma oferuje – jakiej wysokości prowizję pobiera, czy wymaga wynagrodzenia również w przypadku bezskuteczności swoich starań, wreszcie – jakie narzędzia oferuje. Istotne jest czy pomaga w skierowaniu sprawy do sądu i czy kieruje taką sprawą, gdy negocjacje z ubezpieczycielem nie dają efektu.

 

Za niskie odszkodowanie? To nie koniec możliwości

Zdarza się, że odszkodowanie wpłacone przez ubezpieczyciela nie rekompensuje w odczuciu poszkodowanego szkód, jakich doznał wskutek wypadku czy innego zdarzenia, a wszelkie możliwości negocjacji i porozumienia zostały wyczerpane. Nie jest to jednak powód do tego, żeby rezygnować ze starań o uzyskanie odpowiedniej rekompensaty. Rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Jeżeli argumenty i dowody, którymi dysponuje poszkodowany, są wiarygodne i mocne, sprawa zostanie z pewnością wygrana. Dlatego warto współpracować z doświadczonymi firmami zajmującymi się odszkodowaniami i obeznanymi w przepisach prawa. Zawiłości przepisów są dla większości ludzi tajemnicą, a doświadczeni prawnicy pomogą pokierować sprawą tak, by uzyskać satysfakcjonujący wynik.

Krzysztof Gromaszek, Ikarius Odszkodowania Koszalin

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u