annakalinowskaNowy okres programowania Unii Europejskiej dla przedsiębiorców otworzył się pod znakiem innowacji, inteligentnych oraz regionalnych specjalizacji. Niezależnie od tego, po który grant chcemy sięgnąć, zawsze będzie to oznaczało, iż musimy intensywnie rozwijać swój biznes w kierunku nowych technologii, nowych produktów czy usług oraz znacząco zwiększać swoją konkurencyjność względem innych przedsiębiorstw. Co oznaczają terminy inteligentna oraz regionalna specjalizacja? Regionalna specjalizacja oznacza zidentyfikowane, wyjątkowe atuty i zasoby regionu, podkreślające przewagę konkurencyjną oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby. Jeśli do tego dodamy zaangażowanie w prace badawczo rozwojowe mamy inteligentne specjalizacje.

W województwie zachodniopomorskim wyróżniono pięć regionalnych specjalizacji.

Są to:
- biogospodarka
- działalność morska i logistyka
- przemysł metalowo – maszynowy
- usługi przyszłości
- turystyka i zdrowie

 

Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego uruchomił już kilka konkursów uwzględniających wsparcie dla specjalizacji regionu, były to branże metalowa, drzewno – meblarska, chemiczna i materiałowa a już w marcu ruszy konkurs dla turystyki.
Co to oznacza w praktyce?

Załóżmy, że mała firma produkcyjna w branży metalowej z Koszalina wymyśliła innowacyjny sposób na gięcie metalowych prętów. Dotychczas w procesie uczestniczył człowiek – podawał pręt do maszyny, ręcznie obsługiwał dźwignię, która gięła go pod określonym kątem, następnie odbierał pręt i przenosił do pojemnika. Według nowej technologii do giętarki podajnik sam podaje pręt, za pomocą dwóch płaszczyzn wygnie materiał pod odpowiednim kątem, oraz przełoży go do pojemnika. Urządzenie będzie otoczone bramkami z czujnikiem ruchu, który natychmiast wyłączy pracę, gdy w obrębie 1 metra pojawi się człowiek. W myśl dokumentacji konkursowej jest to innowacja na poziomie przedsiębiorstwa. Jeśli takiego rozwiązania nie stosuje się w województwie, jest to innowacja na skalę regionu. Gdyby w proces tworzenia nowej technologii włączyła się Politechnika Koszalińska, mamy dodatkowe punkty w ocenie za prace B+R.


Na pokrycie jakich wydatków można liczyć? Dofinansowane są między innymi zakup gruntu oraz nieruchomości – to wydatki objęte limitami. W ramach dotacji możemy budować, rozbudować, przebudować czy zmodernizować budynek (może to być np. hala produkcyjna). Możemy zakupić nową linię technologiczną, wyposażyć zakład w środki trwałe. Konkurs w ramach regionalnych specjalizacji dopuszcza także wydatki na wartości niematerialne i prawne, co otwiera drogę do inwestowania twórcom innowacyjnych aplikacji internetowych czy zaawansowanego oprogramowania komputerowego. Istotne jest, aby zakupione aktywa przyczyniły się do wytworzenia nowego lub znacznie ulepszonego produktu bądź usługi. Poziom dofinansowania dla mikro przedsiębiorstw wynosi 55% a dla małych i średnich firm 45% wydatków kwalifikowanych projektu.


Kiedy rusza najbliższy konkurs? Konkurs będzie trwał od 02.03.2017 do 05.05.2017. Kompletną dokumentację aplikacyjną należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.

 

Anna Kalinowska

autorka jest właścicielem Firmy Konsultingowej Quadrivium, ekspertem w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u