kulturalnieobiznesiekiphOstatnie spotkanie Kulturalnie o Biznesie zorganizowane przez Koszalińską Izbę Przemysłowo- Handlową połączone było z pełną pomysłów i przykładów dyskusją dotyczącą informatyzacji przedsiębiorstw. Poniżej prezentujemy przemyślenia i wnioski, które są owocem tego spotkania, a jednocześnie mogą zainspirować nas wszystkich do refleksji na temat optymalnego wykorzystania technologii cyfrowych w biznesie.

kulutralnieobiznesielogoObsługa informatyczna utożsamiana jest najczęściej z wykonawstwem zadań serwisowych, tymczasem IT staje się coraz ważniejszym elementem każdego biznesu. Rozmawiając o technologiach cyfrowych nie mówimy już tylko o branży ICT, ale o każdym przedsiębiorstwie, z każdej branży. Nie mówimy też już jedynie o sprzęcie komputerowym i podstawowym oprogramowaniu, ale o wykorzystaniu informatyki w usprawnianiu biznesu, w optymalizowaniu zarządzania, w automatyzowaniu produkcji, wykorzystaniu internetu w sprzedaży. Tyle, że skąd przedsiębiorcy mają czerpać wiedzę, a przede wszystkim – skąd mają wiedzieć, w jaki sposób optymalnie zinformatyzować firmę?


W tym powinny pomóc działy informatyczne lub firmy specjalizujące się w IT, ale nie zawsze wiedzą one, jak mają pomóc. Częściej jednak zdarza się, że wiedzą, jak pomóc, ale nie są obdarzeni odpowiednim zaufaniem ze strony zarządu firmy poszukującego fachowego doradztwa. Trzeba tutaj przyznać, że przedsiębiorcy zbyt często marginalizują temat IT, oczekując porady natychmiast – bez wcześniejszej analizy sytuacji, zasobów, potrzeb i problemów. Jeśli więc na doradztwo IT przedsiębiorca zamierza przeznaczyć nie więcej, niż na jednorazowy posiłek w dobrej restauracji, to nie dziwmy się, że efekt doradztwa jest równie krótkotrwały i nieskuteczny.


logokiph1990Doradztwo powinno rozpocząć się od inwentaryzacji całej infrastruktury informatycznej, połączonej z weryfikacją posiadanego oprogramowania i posiadanych licencji. Nieodłącznym elementem takiej inwentaryzacji powinien być również audyt bezpieczeństwa danych, składający się zarówno z analizy zabezpieczeń przed włamaniami z zewnątrz i wyciekiem danych, ale również dokładnej weryfikacji systemu kopii bezpieczeństwa. Doradca – lub firma doradcza – powinien równolegle zapoznać się z procesami biznesowymi analizowanego przedsiębiorstwa, poszukując jednocześnie rozwiązań na automatyzację lub innego rodzaju usprawnienia działalności badanej firmy. Na końcu przedstawiony powinien być dokument noszący znamiona „strategii informatyzacji przedsiębiorstwa”, który zawiera same konkretne propozycje usprawnień oraz przebieg ich wdrożenia i orientacyjne koszty.

Jak widać – wiąże się to z wielogodzinnym nakładem prac analitycznych i twórczych. Niekiedy są to dziesiątki, a często wręcz setki godzin poświęconych na daną firmę przez analityków IT. Jednakże zawsze (pod warunkiem doboru rzetelnej firmy) jest to czas skutkujący oszczędnościami lub innego rodzaju pozytywnymi korzyściami (nie wspominając o bezcennych poradach związanych z zabezpieczeniem przedsiębiorstwa przed skutkami utraty danych).

No i tu pojawia się element doboru rzetelnej firmy, z czym wielu z nas, przedsiębiorców ma nie mały problem, ponieważ generalnie nie znamy lokalnych firm, w związku z czym ciężko w nas samych wzbudzić zaufanie. W takich przypadkach pomocną staje się Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, która może wskazać firmy wyróżniające się na rynku. Możemy też sami zweryfikować rynek, proponując np. trzem wybranym firmom IT złożenie szytej na miarę, ale niezobowiązującej oferty na doradztwo. Te z nich, które zaproponują bezpłatne spotkanie analityczne, podczas którego pytać będą o nasze rzeczywiste potrzeby i problemy, będą zasługiwały na dalsze rozmowy biznesowe. Oczywistą jest konieczność podpisania umowy o poufności informacji z takim oferentem przed rozpoczęciem spotkania analitycznego oraz upewnienie się, że jego pracownicy mają również zawarte odpowiednie umowy o takiej poufności.

Po spotkaniu Kulturalnie o Biznesie jesteśmy jeszcze bardziej przekonani, że w Koszalinie są kompetentne firmy informatyczne, które mogą doradzać w kwestiach biznesowo-informatycznych, a z drugiej strony umocniliśmy się w przekonaniu, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego typu doradztwo. Zachęcamy do kontaktu z biurem KIPH.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u