gminakarlinozwyroznieniemGmina Karlino została laureatem w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym". Celem plebiscytu jest nagradzanie oraz upowszechnianie dobrych i godnych naśladowania praktyk samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mających na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, nauką i biznesem.

Projekt jest realizowany przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (jednym z założycieli Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu, utworzonego w 1999 r.), administracją samorządową i rządową, związkami samorządowymi (w szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. Projekt jest integralną częścią programu „Solidny Partner”, zainicjowanego w 1995 r., który otrzymał w 2001 r. patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego oraz włączył się w inicjatywę ONZ, Global Compact.

 

Wręczenie dyplomów programu „Solidny Partner” miało miejsce podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POL-ECO-SYSTEM”. Warto przypomnieć, że projekt Karlino na drodze rozwoju realizowany przez Gminę Karlino został nominowany do europejskiego etapu Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017” w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”.

 

Gmina Karlino podjęła szereg połączonych ze sobą działań mających na celu zapewnienie stabilnego rozwoju zarówno gminy, jak i funkcjonujących na jej terenie przedsiębiorstw. We współpracy z lokalnymi firmami rozpoczęła unikalny projekt kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy połączony z systemem wsparcia młodych pracowników. W efekcie otrzymano łatwą ścieżkę rozwoju dla młodych ludzi, którzy maja szansę rozwijać się i zostać „na miejscu” wspierając rozwój lokalnych przedsiębiorstw ponieważ najważniejszym zasobem są ludzie.

 

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości są formą uznania i wyróżnienia szczególnie cennych inicjatyw wspierających przedsiębiorczość. Zostały zainicjowane staraniem Komisji Europejskiej, która od 2006 roku organizuje kolejne edycje Konkursu. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

bobolicestrefa2

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u