Po raz piąty zostały rozdane Karlińskie Wieże Sukcesu. „Karlińska Wieża Sukcesu” to Doroczna Nagroda Burmistrza Karlina. Nagroda ta ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi. Zwycięzcy otrzymują STATUETKĘ oraz prawo do używania tytułu Laureata Nagrody w materiałach firmowych i reklamowych oraz we wszelkich kampaniach reklamowych.

  • logo3logo3
  • BCH_5783-1BCH_5783-1
  • BCH_5718-38BCH_5718-38
  • BCH_5712-32BCH_5712-32


Nagroda „Karlińska Wieża Sukcesu” jest jedynym laurem, przyznawanym przedsiębiorcom i osobom fizycznym i prawnym działającym na rzecz lokalnej społeczności przez Gminę Karlino. „Karlińska Wieża Sukcesu” to nagroda prestiżowa, podkreślająca rolę nagrodzonego, jaką spełnił w rozwoju Gminy Karlino. Nagroda ta przyznawana będzie każdego roku. Raz otrzymana nagroda nie wyklucza przedsiębiorcy i mieszkańców Gminy Karlino z nominacji w kolejnych latach. Nagrodzona firma może ją otrzymać w kolejnych latach.

Pomysłodawcą ustanowienia nagrody jest burmistrz Karlina – Waldemar Miśko. Autorem projektu statuetki jest pracownia Vero Arte ze Szczecina, wykonująca ręcznie autorskie statuetki metodą odlewu w formach piaskowych.

Statuetka „Karlińska Wieża Sukcesu” to model wieży wiertniczej, o wysokości ok. 26cm. Na przedniej ściance wycięte są otwory układające się w kształt stopni/schodów, co nawiązuje do dążenia do sukcesu, wspinania się na szczyt. Dwie "ściany" statuetki - jedna wykonana jest ze szlifowanej stali nierdzewnej, druga ze szkła - szkło piaskowane odzwierciedlają wieżę wiertniczą ropy naftowej, dzięki której Karlino stało się słynne w całej Polsce i w Europie i nadal jest kojarzone z tym wydarzeniem. Wewnątrz statuetki znajduje się rdzeń (wiertło) wykonane ze stali nierdzewnej. Całość ustawiona jest na czarnym, granitowym postumencie, do którego dołączona jest grawerowana tabliczka z nazwą nagrody, rokiem przyznania, laureatem i kategorią, w której została ona przyznana.

Celem jej ustanowienia jest z jednej strony promowanie i nagradzanie najlepszych przedsiębiorstw Gminy Karlino, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych i zwiększenie konkurencyjności karlińskich przedsiębiorstw, a z drugiej strony wskazanie osób, które całą swoją energię i wolny czas poświęcają dla dobra i rozwoju naszej małej ojczyzny, które spełniając swój obywatelski obowiązek łamią stereotypowe podejście, stając się liderem wśród mieszkańców.

Oceny zgłoszonych podmiotów dokonuje co roku Kapituła Nagrody powołana przez Burmistrza Karlina, w jej skład wchodzą przedstawiciele lokalnego środowiska i najbliżsi współpracownicy Burmistrza Karlina, który jest przewodniczącym Kapituły i reprezentuje Kapitułę podczas wręczenia Nagród.

Od 2014 r. Karlińskie Wieże Sukcesu zostają przyznane w 4 kategoriach:
1.gospodarka
2. oświata, kultura i sport
3. działacz społeczny
4. nagroda specjalna

GOSPODARKA:
– Nagroda w tej kategorii jest przyznawana corocznie przedsiębiorcom zarejestrowanym lub działającym na terenie Gminy Karlino, rolnikom lub osobom fizycznym prowadzącym działalność rolniczą lub około rolniczą.

Przedsiębiorcy nominowani w tej kategorii powinni spełniać następujące warunki: produkować wyroby lub oferować usługi cieszące się uznaniem konsumentów, stosować nowoczesne ekologiczne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu zapewniające sukces rynkowy w zmieniającej się gospodarce, inwestować w rozwój firmy, stwarzać dobre warunku pracy i płacy pracownikom, wdrożyć konkretne rozwiązania innowacyjne lub technologiczne (produkt lub usługę) w oparciu o normy ekologiczne.

1. HOMATRANS sp. z o.o.
2. DRINKTECH – Jarosław Wolski
3. Agro Pomorze Usługi Sp. z o.o.
4. PUH KARPOL - Wojciech Pacuła
5. Ryszard Augustyniak

OŚWIATA, KULTURA, SPORT
– nagroda w tej kategorii jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania dla osób fizycznych i prawnych, które wnoszą wkład w rozwój karlińskiej oświaty, sportu, kultury i promocji Gminy Karlino oraz osób, które swoją pracą przyczyniają się do budowania wizerunku Gminy Karlino na zewnątrz.

1. Elżbieta Wójcik
2. Mateusz Polski
3. Tomasz Różański
4. Wojciech Sadowski
5. Danuta Butrym

DZIAŁACZ SPOŁECZNY
– nagroda w tej kategorii nadawana jest osobom, które w sposób szczególny pracowali i pracują na rzecz lokalnej społeczności, które swoją postawą inspirują innych do działania, co przekłada się z korzyścią dla Gminy Karlino. Tytuł ten ma za zadanie nagrodzić osoby fizyczne i prawne, które wspierają działalność społeczną, kształtują pozytywne postawy społeczne i wnoszą bezinteresowny wkład rzeczowy bądź pracę na rzecz rozwoju mieszkańców i Gminy Karlino.

1. Fritz Homann
2. Bożena i Franciszek Nadziejko
3. Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA”
4. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce


NAGRODA SPECJALNA
– nagroda w tej kategorii nadawana jest osobom, które w sposób szczególny pracowały i pracują na rzecz lokalnej społeczności, a w szczególności promują Gminę Karlino oraz lobbują na rzecz Gminy Karlino w województwie i poza jego granicami. Tytuł ten ma za zadanie nagrodzić osoby fizyczne i prawne, które wspierają starania gminy o fundusze zewnętrzne i wspierają realizację celów gminy, jak również wnoszą szczególny wkład w działania i rozwój gminy

1. Jacek Chrzanowski

WYRÓŻNIENIE
Zbigniew Górski - Prezes Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego, Sędzia Międzynarodowy. Pochodzi z Poznania, od dawna mieszka w Warszawie, jednak od jakiegoś czasu coraz częściej bywa w Karlinie i kawałek jego serca z pewnością jest tutaj z nami.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u