Rozmowa z Waldemarem Miśko, burmistrzem Karlina

-Jak zmieniło się Karlino w przeciągu ostatnich lat?

-Zmiany w Karlinie obejmują zarówno teren miasta oraz tereny wiejskie. Chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli dostęp do różnych usług i miejsc, które znacząco poprawiają jakość życia. Na terenach wiejskich poprawiamy infrastrukturę, powstają wspólne miejsca rekreacji – świetlice, ale również place zabaw i miejsca przy zbiornikach wodnych, jak inwestycja w miejscowości Karścino. Jednak niewątpliwie największą inwestycją ostatnich lat była budowa RCTiS.

Dzięki Regionalnemu Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie zyskaliśmy wszyscy miejsce, które jest wielofunkcyjne i zwiększa możliwości Karlina. Mamy doskonałe zaplecze sportowo rekreacyjne: boiska, siłownia zewnętrzna, ok 60 km asfaltowych ścieżek rowerowych w okolicy, ofertę spływów kajakowych, a w chwili obecnej również obiekt, który pozwala na organizację takich imprez jak Mistrzostwa Polski Seniorek w Boksie, Turnieje Zapasów, koncerty, czy Piknik Naukowy, który zorganizowaliśmy na otwarcie obiektu. W Centrum działa 4 torowa kręgielnia z pizzerią, siłownia z centrum rehabilitacji z kriokomorą i spa, jest ścianka wspinaczkowa, squashi sala zabaw dla dzieci. Są też nowoczesne biura, w których działalność prowadzą nowi przedsiębiorcy.
Przy upałach nie sposób nie wspomnieć o zrewitalizowanej ul. Konopnickiej, gdzie powstało wspaniałe miejsce rekreacyjne z multimedialną fontanną. Jest tam doskonałe miejsce do rekreacji, wspaniały plac zabaw dla dzieci w kształcie statku i jest to kolejna atrakcja turystyczna Karlina.
Te nowe możliwości, które oferuje Karlino prowadzą do rozwoju turystyki w naszej gminie. Szukamy w chwili obecnej również inwestora, który byłby zainteresowany budową obiektu hotelowego tuż przy nowej hali.

-Czyli w Karlinie jest dobry klimat dla inwestycji biznesowych?

-Inwestorzy w Karlinie mogą liczyć na pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji, jak również podczas bieżącej działalności firmy. To bardzo ważne wsparcie i osobiście jestem zaangażowany w pracę z inwestorem podczas lokowania inwestycji w Karlinie. Mamy doskonale przygotowane, uzbrojone tereny inwestycyjne w funkcjonujących w Karlinie dwóch Specjalnych Strefach Ekonomicznych, jak i poza nimi. Mamy tereny pod inwestycje w turystykę, m.in. teren podbudowę obiektu hotelowego i jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym inwestorem. Gmina Karlino oferuje im również możliwość ulg w podatku (w chwili obecnej konsultujemy projekt nowej uchwały). Pomagamy przedsiębiorcom w pozyskiwaniu pracowników i współpracujemy z firmami z regionu oferując w przejętej od powiatu szkole ponadgimnazjalnej szkolenie zgodnie z potrzebami tych firm. To Zespół Szkół w Karlinie organizuje praktyki zawodowe i jest to dla młodych ludzi szansa na zdobycie pracy w firmie, gdzie odbywali praktyki zaraz po szkole, ponieważ kształcimy takich pracowników, których te firmy potrzebują, albo będą zaraz potrzebowały.

-Co z inicjatywami społecznymi, działalnością społeczną?

-W Karlinie stawiamy mocny nacisk na inicjatywę i działalność społeczną. Zachęcamy do realizacji projektów, ale realizujemy je również jako gmina. Projekt Senioriada, który ma na celu mobilizację seniorów poprzez działania kulturalne, spotkania czy wspólne wyjazdy integracyjne przyniósł doskonałe efekty w postaci aktywizacji środowiska seniorów. Projekt ten uzyskał dofinansowanie  z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowany był przez Fundację na rzecz rozwoju talentów FILMPRESSMEDIA21 jako kontynuacja poprzedniej edycji Senioriady. Gmina Karlino została zaproszona do projektu ponieważ w poprzedniej edycji nasi seniorzy wykazali się dużą aktywnością i kreatywnością, a Fundacja spotkała się z dużą pomocą i zaangażowaniem samorządy, wiec naturalnym wyborem była kontynuacja działań w naszej gminie.
Powołana została również Miejska Rada Seniorów , która jako organ doradczy, inicjatywny i konsultacyjny zgłasza nurtujące seniorów potrzeby, problemy, jednocześnie podpowiadając, co jeszcze można by było zrobić, aby osobom starszym zamieszkującym teren całej Gminy Karlino żyło się bezpieczniej i ciekawiej.
Powstała również Młodzieżowa Rada Miejska, która ma charakter konsultacyjny, a jej najważniejszym celem jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym.
Zachęcamy również lokalne środowiska do podejmowania działań na rzecz lokalnych społeczności, tak aby zwiększyć zaangażowanie mieszkańców.

-Jak wygląda w Karlinie kwestia budownictwa miejskiego i KTBS?

-Powstają nowe budynki mieszkalne, nowe osiedle mieszkań komunalnych. Gmina Karlino planuje oddanie do użytku w sumie 8 bloków mieszkalnych, łącznie ok. 200 mieszkań 2- i 3-pokojowych. Nie udało by się to wszystko bez pomocy pana Fritza Homanna – właściciela firmy Homanit, który na naszym terenie zatrudnia ponad 600 osób. Zadeklarował on wsparcie inwestycji w kwocie 450 000 zł rocznie przez kolejne 8 lat, na budowę mieszkań, które powstają na osiedlu przy Biedronce. Jeden z bloków został uroczyście oddany w lutym 2015 i znalazło się w nim 18 nowych mieszkań komunalnych. Co rok planujemy oddać do użytku kolejny budynek. W planach Gminy Karlino jest również budowa mieszkań socjalnych dla osób o najniższych dochodach.

-Karlino to także duże inwestycje miejskie..

-Gmina Karlino inwestuje w rozwój infrastruktury w mieście, ale również na terenach wiejskich. Inwestujemy w rozwój odnawialne źródła energii – w czerwcu zakończyliśmy realizację 2 projektów w ramach których na dachach 6 budynków użyteczności publicznej zostały zamontowane ogniwa fotowoltaiczne, dzięki czemu koszty funkcjonowania, utrzymywania tych obiektów będą niższe. Taki jest kierunek naszych działań – aby nowe inwestycje były efektywne i ekonomiczne, ale przede wszystkim poprawiały jakość życia mieszkańców i im służyły.
Z pewnością największą inwestycją ostatnich lat było Regionalne Centrum Turystyki i Sportu, jak również rewitalizacja ul. Konopnickiej, gdzie powstała fontanna nawiązująca do naszej historii, czyli wybuchu i erupcji ropy naftowej.
9 grudnia 1980r. Polskę obiegła sensacyjna wiadomość o potężnej erupcji ropy naftowej w Krzywopłotach k/Karlina. Słup ognia się gał wówczas 130 m, a Karlino przez Kilka tygodni nie schodziło z czołówek polskich mediów. Zawiódł wówczas prewenter – głowica przeciwwybuchowa. 13 stycznia pożar ugaszono, ale pamięć o karlińskiej ropie przetrwała, a nasze miasto kojarzone jest z tym wydarzeniem. Chcemy je przypomnieć i utrwalić, ponieważ warto ten fakt wykorzystać przy promocji naszej gminy, szczególnie w związku z planami utworzenia Centrum Nauki i Techniki ENERGIA.

 

Dziękuję za rozmowę

Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u