W sobotę 28.02.2015 r. o godzinę 12.00 nastąpi oficjalne otwarcie mostu i zakończenie I etapu inwestycji "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg". Dokumentacja projektowa inwestycji powstała na przełomie lat 2007-2011. Opracowana została przez firmę: URS Polska Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku (wcześniej firma Scott Wilson Sp. z o.o.). W roku 2012 Miasto wyłoniło w drodze przetargu nieograniczonego Inżyniera Kontraktu.

Przetarg wygrało Konsorcjum firm: Lider: Firma NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Partner: Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM" Ryszard Kowalski z siedzibą w Szczecinie. Umowa została podpisana dnia 20.07.2012r. 

Celem umowy z Inżynierem Kontraktu było ustanowienie efektywnego nadzoru nad realizacją umów o roboty budowlane, zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych przyszłą umową o dofinansowaniu i uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych i finansowych, przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy i eksploatacji.

Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w drodze przetargu ograniczonego w roku 2013. Umowa pomiędzy Gmina Miasto Kołobrzeg a firmą Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa została podpisana dnia 25.06.2013r.
W konsekwencji dnia 2.07.2013r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.
Wartość wszystkich robót budowlanych wg zawartej umowy to 40.792.034,51 zł brutto w tym m.in.:
1. Obiekty inżynieryjne (most, estakady) – 27.894.442,25 zł brutto
2. Branża drogowa – 5.122.357,12 zł brutto
3. Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z budową samoczynnej sygnalizacji świetlnej – 2.562.554,31 zł brutto

Zakres zamówienia obejmował:
1) budowę nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej
długość nowej trasy od ul. Portowej go ul. Solnej 571,33m,
długość przebudowywanego odcinka ul. Solnej 215,1m
2) budowę mostu drogowego nad rzeka Parsętą o długości 104,5m
długość całkowita w osiach podparcia – 104,5m
szerokość całkowita płyty obiektu - 16,5m
szerokość jezdni na obiekcie 7m
3) budowę dwóch estakad o łącznej długości 203m
4) przebudowę przejazdu kolejowego jednotorowego z zmianą jego kategorii
5) przebudowę skrzyżowania ulic Warzelniczej solnej Zygmuntowskiej
6) przebudowę ul. Solnej na odcinku od mostu na Kanale drzewnym do mostu istniejącego na rzece Parsęcie
7) budowę ekranu akustycznego
8) budowę murów oporowych
9) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu
10) wykonanie iluminacji mostu wraz z estakadą

Projekt realizowany był w ramach dotacji Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85% dofinansowania z UE)
Termin wykonania robót budowlanych wg umowy wyznaczony był na 31.12.2014r. i został dochowany przez Wykonawcę.
Odbiór robót budowlanych przez Miasto rozpoczął się dnia 23.12.2014r. i zakończył 22.01.2015r.
Na Wykonawcy spoczywał również obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Decyzja ta została wydana przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u