alkoholizmnapomorzu,alkoholicykolobrzeg,terapiauzaleznieniaodalkoholu,stowarzyszeniekropkakolobrzegRośnie ilość osób uzależnionych od alkoholu w naszym regionie. W wielu miastach działają ośrodki walki z uzależnieniem alkoholowym, grupy wsparcia i AA. Zjawisko to jest powszechne wśród młodych ludzi, coraz bardziej jest wyraźne na terenach wiejskich, gdzie dosłownie można zobaczyć zataczających się ludzi, lądujących w rowie. O alkoholizmie rozmawiamy z Małgorzatą Szczubkowską z kołobrzeskiego stowarzyszenia Kropka.
- Czym zajmuje się Państwa stowarzyszenie, od jak dawna działa?
-Stowarzyszenie Kropka – Wolni Od Uzależnień działa od czerwca 2013r. powstało w Kołobrzegu. Zajmujemy się w szczególności profilaktyką uzależnień, są to działania skierowane tak dla osób zagrożonych wykluczeniem jak i ich rodzin. Pozyskujemy środki zewnętrzne na warsztaty psychoedukacyjne oraz konsultacje indywidualne. W ubiegłym roku były to działania skierowane na wychowanków OHP w Kołobrzegu, kadrę wychowawczą oraz rodziców.

Młodzież korzystała z warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych, warsztatów artystycznych i spotkań indywidualnych. W roku bieżącym realizujemy program wczesnej interwencji FRED dla młodzieży ,która miała kontakt z substancjami psychoaktywnymi oraz warsztaty- „Szkoła dla Rodziców”. Stowarzyszenie podpisało porozumienia współpracy z instytucjami pomocowymi tj. Sąd, MOPS, Policja, PCPR, Szkoły, które otrzymały narzędzie w postaci naszych działań w sytuacji przyłapania młodego człowieka na zażywaniu środków odurzających. Wszystkie działania współfinansowane są z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. -Wśród członków stowarzyszenia mamy specjalistę terapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę rodzinnego, arteterapeutę, policjanta, pracowników DPS, nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych.
- Komu pomagacie dokładnie?
-Pomagamy kompleksowo całym rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia. Staramy się zaopiekować całym systemem rodzinnym i odnaleźć przyczynę ryzykownych i destrukcyjnych zachowań osoby chorej. Ale muszę tu podkreślić, że osoby uzależnione od alkoholu poddają się terapii i leczeniu, gdy zostaną skierowane na nie wyrokiem sądu. Więc nie ze swojej woli.
- Czy można trwale wyleczyć z alkoholizmu?
-Trudno określić czy udało nam się na stałe wyeliminować problem uzależnienia w domu pacjenta, jest to choroba, która charakteryzuje się nawrotami nawet po długim czasie. Z obserwacji wychowanków OHP którzy brali udział w zajęciach i spotkaniach z terapeutą można zauważyć zmianę dotychczasowych zachowań, odnalezienie zupełnie innej ścieżki życia i pielęgnowanie wartości rodzinnych. Przed nami jeszcze wiele lat działań miejmy nadzieję, że efektownych.

- Co najczęściej jest przyczyną ucieczki w alkohol?
- W znacznym stopniu zajmujemy się uzależnieniami od środków psychoaktywnych tj. narkotyki, alkohol jednak jest również problemem, który pojawia się wśród naszych podopiecznych. Przyczyny tak w jednym jak i w drugim przypadku są takie same, Dotychczas nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni ludzie piją mniej, a inni więcej, dlaczego jedni stają się alkoholikami, a inni nie, pomimo że piją w sposób do siebie zbliżony. Podejmowano natomiast wiele prób znalezienia odpowiedzi na te pytania. Jeżeli zapytamy reprezentatywną grupę ludzi o to, dlaczego piją, uzyskamy różne odpowiedzi. Usłyszymy, że piją, aby się lepiej odprężyć, złagodzić stresującą sytuację w domu, dlatego, że ktoś proponuje, aby wyrazić bunt (przeciwko rodzicom, władzy itp.) aby się dobrze bawić. Można by powiedzieć, że ludzie piją z różnych powodów i potrzeb, nie wszyscy się uzależniają i destrukcyjnie niszczą swoje życie, często piją ryzykownie lub tylko okazyjnie.

  • fazyuzaleznieniaodalkoholuiterapiafazyuzaleznieniaodalkoholuiterapia
  • alkohol-w-Polscealkohol-w-Polsce
  • alkoholizmalkoholizm

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

bobolicestrefa2

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u