Rozmowa z Arturem Lijewskim, prezesem Zarządu Portu Morskiego Sp. z o.o. w Kołobrzegu

-Jaką strukturą zarządza obecnie ZPM w Kołobrzegu?
-Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. administruje obecnie nabrzeżami o łącznej długości 2 666 mb i terenami o łącznej powierzchni 18,21 ha. Stanowi to udział w wysokości 65 % wszystkich nabrzeży i 31 % terenów zlokalizowanych w Porcie Kołobrzeg. W porcie realizowanych jest kilka funkcji, w tym: rybacka, handlowa, jachtowa i pasażerska. Z uwagi na duży obszar jaki zajmuje cały Port Kołobrzeg, przyjęto nazewnictwo każdego z obszarów w którym pełniona jest określona funkcja jako port. Pomimo, że Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. rozpatruje funkcjonowanie i rozwój portu globalnie, to każdy z obszarów wymaga indywidualnego podejścia. W Porcie Rybackim administrujemy obiektami o przeznaczeniu magazynowym, handlowym i biurowym.

W stałej ofercie posiadamy lokale handlowe, sale restauracyjne z zapleczem gastronomicznym, pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną, pomieszczenia socjalno-biurowe, magazyny i boksy ażurowe a na zarządzanych nieruchomościach działalność prowadzi przeszło 200 przedsiębiorców z różnych branż gospodarki. Na terenie Portu Rybackiego znajdują się ogólnodostępne parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych, place przeładunkowe i manewrowo – składowe, które mogą być wykorzystane w celu ustawienia hali magazynowych lub warsztatów. Infrastruktura portu obejmuje żuraw stacjonarny do podnoszenia jednostek pływających, oświetlenie energooszczędne, zasilanie wysokiej mocy z własnym źródłem energii oraz system monitoringu.

-Co z Portem Handlowym, jak lokuje się w całej tej organizacji?
-Port Handlowy z kolei może obsługiwać jednostki handlowe o długości do 100 metrów oraz zanurzeniu do 4,7 metra. Łączna powierzchnia terenów składowych tego obszaru wynosi ok. 50 tyś m2, powierzchnia magazynów ok 5 tyś m2, powierzchnia biurowa ok 2 tyś m2 a pojemność dwóch elewatorów zbożowych ok 6 tyś ton. Port handlowy posiada pełną infrastrukturę, tj. sieci energetyczne wysokiego napięcia, punkty poboru wody, oświetlenie i bocznice kolejową a na jego terenie swoje siedziby posiadają m. in. Urząd Celny, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny i Straż Graniczna. Port Handlowy stanowi istotny element systemu transportowego na szlakach transportowych prowadzących od Skandynawii po środkową Europę a uwarunkowania geograficzne oraz posiadany potencjał infrastrukturalny, tworzą platformę dla rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Port Jachtowy rocznie odwiedza przeszło tysiąc jachtów z całego świata, również liczba Rezydentów utrzymuje się na maksymalnym poziomie. Marina posiada pełną infrastrukturę dla jachtów, każde stanowisko posiada własne przyłącze wody i prądu a w hali zlokalizowanej w marinie działa serwis jachtów. Goście mają do dyspozycji w marinie łazienki, pralnie z suszarnią i wiele terenów zielonych. Cały teren jest chroniony i monitorowany. W budynku klubowym spółka posiada lokale handlowe, lokale biurowe, powierzchnię pod gastronomię i salę wykładową. Na terenie mariny znajduje się zabytkowa Reduta Morast, na terenie której w sezonie letnim prowadzona jest tawerna i organizowane są koncerty. Marina z roku na rok wykorzystuje potencjał terenów rezerwowych i realizowane są kolejne inwestycje zwiększające liczbę miejsc postojowych i polepszających infrastrukturę.

- Kolejną ważną gałęzią jest Port Pasażerski...
-Port Pasażerski z uwagi na swoje położenie jest jednym z najczęściej uczęszczanych miejsc turystycznych w Kołobrzegu. Niewątpliwym atutem tego terenu jest położenie w sercu dzielnicy portowej w bezpośrednim sąsiedztwie latarni morskiej, plaży, restauracji i punktów handlowych. Funkcjonuje tutaj całorocznie wiele podmiotów gospodarczych a w sezonie letnim odbywa się wiele pokazów, festiwali i imprez. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. eksploatuje tu ok. 5 000 m2 placu z przeznaczeniem pod usługi handlu i gastronomi. W porcie pasażerskim swoje usługi oferuje 6 statków pasażerskich w żegludze redowej i międzynarodowej na trasie Kołobrzeg – Bornholm. Rocznie statki te obsługują łącznie ok. 250 tyś pasażerów. W części portu pasażerskiego zlokalizowany jest kiermasz gdzie lokalni przedsiębiorcy oferują swoje produkty. Dodatkowo spółka administruje również budowlą hydrotechniczną - falochronem stanowiącym ogólnodostępny ciąg spacerowy dla turystów. To najdalej wysunięty w morze punkt widokowy w Kołobrzegu. Rocznie korzysta z niego ponad pół miliona osób.
-Czy można powiedzieć że Kołobrzeg jest miastem portowym - rybackim?
-Tak. Miasto Kołobrzeg powstało dzięki lokalizacji nad morzem oraz funkcji portowej i rybackiej. Najstarsze spisane dzieje Kołobrzegu wskazują, że była to wioska rybacka, która dopiero z czasem zaczęła rozwijać się by dziś osiągnąć 50 tyś mieszkańców, których dzisiaj na stałe tutaj mieszka. To powoduje, że funkcja miastotwórcza portu zawsze miała i będzie miała istotny wpływ na rozwój Kołobrzegu. Kołobrzeg to również największe polskie uzdrowisko z licznymi parkami, zabytkami i szeroką piaszczystą plażą. Oprócz walorów klimatycznych i krajobrazowych Kołobrzeg dysponuje doskonałą bazą zabiegową, hotelową i gastronomiczną, co powoduje, że jedną z dominujących branż gospodarki miasta jest turystyka.

- Która z dziedzin- port rybacki, jachtowy, handlowy, pasażerski – są najbardziej wykorzystywane?
-Każda z tych dziedzin ma swoją specyfikę i pełni istotną rolę dla działalności Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. Na dzień dzisiejszy możemy określić pewne trendy panujące w działalności portowej ale one mogą się zmienić na przestrzeni kilku lat. Obserwujemy na pewno bardzo znaczny wzrost udziału turystyki morskiej, tj. portu jachtowego co spowodowane jest przede wszystkim faktem, że po jego przejęciu przez spółkę poczyniono znaczne nakłady inwestycyjne aby osiągnąć europejski poziom. Obecnie zwiększająca się liczba jachtów odwiedzających Kołobrzeg widoczna jest każdego roku a plany spółki obejmują tworzenie kolejnych miejsc postojowych. Z drugiej strony widoczny jest również stały poziom floty rybackiej. W sytuacji kiedy w wielu portach kutry były złomowane a funkcja rybacka ulegała zanikowi, w Kołobrzegu na miejsce zezłomowanych jednostek pojawiały się nowe a ich liczba oscyluje cały czas na tym samym poziomie co pozwoliło na to by Port Kołobrzeg mógł utrzymać określenie największego portu rybackiego na polskim wybrzeżu. Z kolei rola portu handlowego przejawia się przede wszystkim w przychodach jakie generuje ta część portu ale również nakładach jakie są konieczne do poniesienia aby zmodernizować jego infrastrukturę. Z uwagi na ograniczenia wynikające z ustawy o portach i przystaniach morskich, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. nie może wykonywać czynności operatorskich na terenie portu handlowego. Zadanie to zostało powierzone podmiotowi prywatnemu, który rocznie przeładowuje ok. 180 tyś ton ładunków.
-Jak Pan widziałby przyszłość portu w Kołobrzegu?
-Przyszłość jest już wytyczona w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Strategii Rozwoju Portu Kołobrzeg. To przede wszystkim dalsza komunalizacja terenów Portu Kołobrzeg i przejęcie do zarządzania obecnie zaniedbanych części portu będących w rękach prywatnych. Taki kierunek i cel określony został w ustawie o portach i przystaniach morskich. Tylko takie podejście gwarantuje stały rozwój i równą dostępność do terenów portowych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Port Kołobrzeg w przyszłości to port z silną pozycją pośród małych portów południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, dążący do zrównoważonego rozwoju wszystkich funkcji portowych.

 

 

Komentarze   

Krzysztof
-1 #1 Krzysztof 2016-02-02 09:13
Prezes Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu Pan Lijewski to odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. Szkoda tylko, że względu na to, iż jest to spółka miejska jest zależny od Prezydenta Miasta Kołobrzeg, który jest tragicznie złym gospodarzem miasta.
Cytować

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u