fotogooglemapsCała oświata żyje sprawą reformy edukacji, likwidacji gimnazjów i powrotu 8-klasowej podstawówki. Reforma w Kołobrzegu odbija się szerokim echem, Urząd Miasta proponował kilka wariantów jej rozwiązania. Jednak żaden z nich nie zadawala rodziców, nauczycieli i uczniów, którzy walczą o utrzymanie swoich szkół i etatów. - W toku prac i analiz przygotowaliśmy kilkanaście różnych wersji, przy czym żadna nie była idealna, bo przygotowana na szybko reforma nie daje możliwości wprowadzenia jej bezboleśnie. Dziś, po konsultacjach z radnymi, pozostał tylko jeden wariant – mówi Jacek Woźniak, zastępca prezydenta ds. społecznych. W Szkole Podstawowej nr 6 spotkali się rodzice, samorządowcy i pracownicy kuratorium gdzie rozmawiano o przyszłości szkoły i jej uczniów. Rodzice wyrazili swoje zaniepokojenie co do nowych obwodów przydzielania uczniów do szkół.

Głównie chodziło o dzielenie uczniów, którzy według doniesień po ukończeniu klasy 6 mają trafić do Gimnazjum nr 2, czemu sprzeciwiali się rodzice uczniów szóstki. Dyskusja była gorąca a momentami padały ostre zdania i komentarze. Decyzja co do nowych obwodów należy do radnych.


Gorąco było również na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miasta. Wiele zarzutów padło w kierunku rodziców z Radzikowa, którzy zarzucają innym szkołom, że nie są tak dobre jak „Szóstka”. Dyrektorzy i nauczyciele z innych szkół mówili, że czują się jakby ich szkoły byli gorsze, brzydsze, miały mniejszą bazę a oni sami byli mniej czy gorzej wykształceni. Wśród radnych pojawił się pomysł, żeby w ramach reformy wygaszeniu poddać Gimnazjum nr 2. - Pierwotnie zakładaliśmy, że w tej szkole też ruszy nabór do klas pierwszych i częściowo przeniesiemy młodzież z klas siódmych, ale w toku konsultacji z rodzicami i radnymi uznano, że lepszym rozwiązaniem będzie wygaszenie działalności edukacyjnej w tej placówce, a budynek w perspektywie czasu należałoby przekazać LO im. M. Kopernika, które za 2,5 roku będzie musiało zmierzyć się z podwójnym naborem – tłumaczy zastępca prezydenta.
Przypomnijmy, że na terenie Kołobrzegu funkcjonuje pięć szkół podstawowych i trzy gimnazja, oraz jeden zespół szkół, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum.

 

Wypracowany wariant reformy wygląda tak, że wszystkie dotychczasowe szkoły podstawowe będą przekształcone w 8-letnie podstawówki, a także dwa z trzech gimnazjów. Dla wszystkich szkół utworzone zostaną nowe obwody, według których odbędzie się nabór do klas pierwszych. Według tych samych obwodów gmina będzie musiała rozłożyć w przyszłym roku szkolnym klasy siódme, co będzie skutkowało tym, że część siódmoklasistów będzie musiała zmienić szkołę na ostatnie dwa lata edukacji na tym szczeblu.
Ostatecznie to radni zadecydują czy Gimnazjum nr 2 zostanie wygaszone, jeśli tak co więc z nauczycielami i pracownikami szkoły? Jak zapowiada magistrat w pierwszym roku redukcja dotknie kilku osób, w tym tych, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. Jest też szansa, że niektórzy nauczyciele znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych, a być może i średnich. Dyrektor Gimnazjum nr 2 Ewa Kamińska sprawę komentuję krótko – Wiemy, że sytuacja jest przesądzona. Jest kilku radnych przeciwnych likwidacji naszej placówki, jest to jednak mniejszość.

 

Problem redukcji etatów nie dotyczy tylko Gimnazjum nr 2. W pozostałych gimnazjach też może dojść do redukcji zatrudnienia. Duży problem może być również w szkołach podstawowych, w których liczne trzecie klasy przechodzą na kolejny etap edukacji i może zabraknąć pracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.


Reforma oświaty to również niemałe pieniądze, które Kołobrzeski magistrat będzie musiał wydać m.in. na przystosowanie obiektów. Około 1 miliona złotych będzie kosztowało dostosowanie obiektów szkolnych do nowych okoliczności. Większość prac adaptacyjnych w szkołach będzie można przeprowadzić dopiero w okresie wakacyjnym. - Zakładamy, że na same odprawy dla nauczycieli gmina będzie musiała przeznaczyć ok. 1 miliona złotych. I nie mamy dziś żadnych gwarancji, że rząd choć w części będzie chciał nam te koszty zrekompensować – mówi Jacek Woźniak. Ostatnie zdanie będzie należało do rady miasta, to ona podejmie w tej sprawę uchwałę i podzieli miasto na nowe obwody.


Mateusz Stawicki

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u