burmistrzMielnaRozmowa z Olgą Roszak – Pezałą, burmistrzem Mielna.

- Jak Mielno wchodzi w obecny sezon turystyczny jako miasto? 

- Mamy wytyczoną długofalową misję opartą na rozwoju turystyki, którą sukcesywnie realizujemy. Nasze położenie geograficzne oraz specyfika całej gminy narzuca określone wymogi i standardy. W dzisiejszym świecie musimy ciągle podwyższać poprzeczkę, być ponad podstawowe normy, być konkurencyjni. Zatem jako samorząd aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, także programami mobilizujemy nasze stowarzyszenia do sięgania po unijne dotacje, szukamy korzystnych rozwiązań np. partnerstwo publiczno - prywatne. Należy zaznaczyć, iż wdrażamy w życie to, co wspólnie z mieszkańcami wypracowaliśmy. I tak od 1 stycznia 2017 roku Mielno - połączone z miejscowością Unieście - uzyskało prawa miejskie.

Ta zmiana szeroko konsultowana z różnymi środowiskami ma być jedną z sił napędowych dalszego kreatywnego przeobrażenia całej gminy. Wzmocnienie funkcji miejskiej Mielna ma docelowo zaprocentować możliwością sięgania m. in. po środki zewnętrzne dedykowane małym miastom. Turyści…. nawet nie wiedzieli, że jesteśmy już miastem. Dla nich przygotowaliśmy moc atrakcji w ramach Mieleńskiego Lata Artystycznego. (Więcej o atrakcjach na stronie www.ckm.mielno.pl )
- Czy Mielno to nadal miejsce dla osób szukających rozrywek, czy bardziej skłania się ku pobytom całych rodzin?

- Gmina Mielno ciągle wzmacnia swoją pozycje miejsca atrakcyjnego do życia, wypoczynku, jak i terenu przyjaznego inwestorom. Skupiamy się przede wszystkim na poprawie komfortu życia lokalnej społeczności, jak i budowaniu wizerunku gminy atrakcyjnej turystycznie. Inwestujemy w remonty i budowę dróg, chodników, przejść na plażę, obiektów sportowych, zagospodarowanie terenów publicznych, ale także dostosowujemy zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego do oczekiwań inwestorów. Poprzez plany staramy się otworzyć nowe tereny inwestycyjne np. na obrzeżach Mielna i Unieścia. Wprowadzając porządek i ład architektoniczny staramy się wyeliminować sezonową działalność w obiektach tymczasowych (namiotach i drewnianych budach). Tego typu obiekty w niezdrowy sposób konkurują z całorocznymi restauracjami i obiektami handlowymi, których właściciele tworzą stałe miejsca pracy i pozasezonową ofertę turystyczną. To właśnie tych przedsiębiorców należy docenić, gdyż niektórzy z nich zainwestowali znaczne środki w swoją działalność, a ich zyski napędzają lokalną gospodarkę.

- Widac już tego efekty?

- Widać, bo oto w centrum Mielna powstaje coraz więcej trwałej zabudowy, co tworzy uporządkowaną przestrzeń publiczną. Warto podkreślić, iż dla nas samorządowców rozwój nie jest celem samym w sobie. Dla nas najważniejsi są mieszkańcy, zarówno ci obecni jak również ci przyszli. Stawiamy, więc na prężną transformację, ale nie może się ona odbywać kosztem mieszkańców. Dobrym przykładem jest planowana prywatna inwestycja na kanale jamneńskim, będzie to całoroczna i luksusowa oferta dla zamożnego turysty. Jest to, więc poszerzenie oferty gminy - nie stracą na tym właściciele kwater, jak i dotychczasowi turyści, gdyż inwestycja powstaje przy mało uczęszczanej plaży daleko od centrum Mielna. Ponadto zachęcamy naszych przedsiębiorców do tworzenia produktów turystycznych, całorocznych ofert, jak też do pozyskiwania środków zewnętrznych. Takie działania pozwolą wykreować nową jakość naszego regionu.

-  No dobrze, wspomina Pani o Mielnie i marce miejsca. Ale dlaczego turyści, rodziny, mieliby wybrać akurat Mielno, które jednak poza lokalami i plażą, niewiele może oferować na dłuższą metę, mając do wyboru większe nadmorskie miejscowości?
- Wizerunek naszej Małej Ojczyzny ulega dywersyfikacji. Z roku na rok odwiedza nas coraz więcej turystów poszukujących aktywnych form wypoczynku, „wracają” do nas rodziny z dziećmi. Te zmiany cieszą, gdyż staramy się zabiegać także o tego typu wczasowiczów i dla nich modyfikujemy ofertę. Oferujemy bezpieczeństwo, czyste plaże, stawiamy na ekologię, promujemy rekreację, inwestujemy w wizerunek, modernizujemy infrastrukturę drogową, wiaty przystankowe, chodniki, ścieżki rowerowe. Myślę, iż marka miejsca, która budowana jest od lat, dzisiaj broni się sama. Bo oto jesteśmy postrzegani nie tylko, jako atrakcyjnie położony kurort z nowoczesną, całoroczną bazą hotelarską, rehabilitacyjną czy gastronomiczną, ale także, jako bezpieczne i przyjazne miejsce do życia, pracy oraz wychowania dzieci.

- Zatem jak Mielno jako miasto planuje dalej się rozwijać?

- Inwestycje to zrównoważony rozwój całej gminy. Stąd staramy się tak planować przedsięwzięcia, aby w miarę możliwości zadowolić mieszkańców wszystkich naszych miejscowości. Największe nasze wyzwania na najbliższe dwa lata to projekty – wizytówki. Na ich realizację pozyskaliśmy zewnętrzne środki w wysokości ponad 4 mln 350 tys. zł (z czego 2,5 mln zł w ramach działania 4.9 RPO WZ 2014-2020), zaś łączy ich koszt to ok. 10 mln zł. Pierwszy - to budowa centrum przesiadkowego w Mielnie, będącego nowym węzłem komunikacyjnym. Projekt obejmuje przebudowę torowiska (w miejsce dwóch torów powstanie jeden), dzięki czemu będzie można znacznie poszerzyć i wydłużyć peron, na którym stanie wiata chroniąca od deszczu i wiatru. W ramach inwestycji powstanie także pawilon, w którym będzie kasa biletowa, punkt informacji, toalety publiczne, przechowalnie bagażu oraz kiosk. Centrum będzie połączone z istniejącą infrastrukturą drogową oraz ciągami pieszymi i rowerowymi. Drugi – „Skarbnica wioski rybackiej w Chłopach” będzie nowoczesnym, multimedialnym obiektem łączącym funkcje muzealne i edukacyjne.

- Co będzie się tam znajdowało konkretnie?

- W budynku będą gromadzone lokalne pamiątki, związane głównie z tradycjami rybackimi, ale także znajdą się nowoczesne ekspozycje związane z Bałtykiem, ekologią, środowiskiem morskim itp. Obiekt będzie udostępniany turystom indywidualnym, ale głównie zakłada się organizację wydarzeń dla grup zorganizowanych. „Skarbnica” będzie więc samoistnym produktem turystycznym, ale także bazą do zwiedzania miejscowości Chłopy, która posiada unikalną w skali kraju tradycyjną zabudowę szachulcową. I trzeci projekt – najbardziej oczekiwany od wielu lat przez mieszkańców i turystów – zakłada odbudowę promenady w Mielnie. Połączymy dwa istniejące odcinki, zabrane przez żywioł w latach 80-tych minionego wieku w jedną całość. Istniejące zejścia na plażę przy ul. Orła Białego, Chmielnej i Mickiewicza zostaną scalone kładkami na stalowych palach, tuż przed czołem wydmy. Kładki łącznie będą miały ok. 300 metrów i dzięki nim promenada wydłuży się do ok. 1600 m i stanie się ważnym elementem integrującym miasto Mielno. Termin zakończenia tych inwestycji to wrzesień 2018 r., ale zrobimy wszystko, aby część z nich była gotowa już na przyszłoroczny sezon.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u