Badanie głównych preferencji komunikacyjnych pasażerów MZK w Koszalinie przeprowadziła pod koniec 2014 roku firma PTC Public Transport Consulting na zlecenie samorządu Koszalina. Przeprowadzono wiele rozmów z mieszkańcami miasta, pytając ich o opinie na temat transportu miejskiego, uwagi i sugestie. Jak wypadły wypowiedzi pasażerów? Okazuje się, że nieźle. Wygoda i komfort podczas jazdy komunikacją miejską oceniany jest przez respondentów wysoko i jest to jeden z głównych aspektów oceny funkcjonowania koszalińskiego MZK.

Kolejnym elementem było poznanie oczekiwań pasażerów co do nowych linii komunikacyjnych, częstotliwości kursów, czy zmian w bieżących trasach. Ocenę bardzo dobrą i dobrą wystawiło łącznie MZK aż 79% osób ankietowanych, z tego w większości osoby w wieku powyżej 70 lat. Motywowane było to bezpłatnym korzystaniem z transportu miejskiego. Najgorzej oceniło MZK grono osób w wieku 40-50 lat. Co ciekawe, koszalińska komunikacja miejska została oceniona nieco wyżej niż komunikacja w Białymstoku, Pile, Rzeszowie czy Słupsku. 

 

Co było ważne dla respondentów?
Na pewno punktualność , następnie częstotliwość kursów i dojazd do przystanków. Następnie brano pod uwagę koszt przejazdu ( częśc osób uważała że bilety miejskie są za drogie), komfort ( ludzie chcieliby zawsze miejsca siedzącego, drażni ich tłok w autobusach), bezpieczeństwo osobiste pasażerów i inne czynniki. Sporo osób opowiadało się za przywróceniem poza sezonowego połączenia nr 1 do Mielna, niektóre osoby postulowały zwiększenia obsługi komunikacyjnej ulic Władysława IV i Jana Pawła II, a także zmian kursu 13. Blisko 80% respondentów korzysta na co dzień tylko z MZK. Analiza potrzeb transportowych mieszkańców pozwoliła ustalić, że najbardziej zasadne byłoby wprowadzenie przez MZK biletów 20, 40, 30 minutowych oraz godzinnych.

 

-W celu poprawy jakości przewozów w pierwszym półroczu MZK zamierza wyposażyć część autobusów w systemy zliczania pasażerów  co pozwoli na pomiar "potoków pasażerskich" i napełnienia autobusów.- podsumowuje prezes MZK, Andrzej Bacławski. W związku ze zmianami infrastruktury w mieście ( powstanie nowych ulic ) MZK  zleciło firmie zewnętrznej badanie wielkości popytu i optymalizację linii autobusowych w mieście. -W wyniku optymalizacji linii zmieni się ich układ w mieście, powstaną nowe warianty , które zanim zostaną wdrożone, zostaną poddane ocenie pasażerów na stronie internetowej MZK. Nowe rozwiązania , jeżeli zostaną zaakceptowane przez większość pasażerów, będą wprowadzone od  pierwszego września b.r. - informuje szef MZK.

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u