2qKoszaliński Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działa na kilku poziomach, wspierając rozwój, dojrzewanie i wychowanie dzieci. Prowadzi przedszkola dla najmłodszych, placówki wsparcia dziennego (tzw. ogniska) dla dzieci w wieku szkolnym i zajęcia edukacyjne dla rodziców, z którymi ściśle współpracuje dla dobra dzieci. TPD tworzy koła rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Towarzystwo zajmuje się także doradztwem rodzinnym, organizuje konferencje, prowadzi działalność wydawniczą, promocyjną i profilaktyczną, zatrudnia kilkadziesiąt osób - głównie pedagogów - i tworzy nowe miejsca pracy dla pedagogów w Koszalinie i regionie. 

Na Pomorzu Środkowym,TPD istnieje od 70 lat. Codziennie opiekuje się 650 dziećmi w przedszkolach i placówkach wsparcia dziennego. Zrzesza w kołach 1,3 tysiąca członków.
Koszaliński Oddział tworzą działacze, ludzie dobrej woli – prawnicy, lekarze, przedsiębiorcy, pedagodzy, nauczyciele, poświęcający swój czas, zdolności i możliwości dla dobra dzieci. Ponadto Oddział koszaliński w prowadzonych placówkach zatrudnia 101 osób bezpośrednio pracujących z dzieckiem i rodziną.

1q

Prezesem koszalińskiego TPD jest pedagog, doradca rodzinny, terapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowawca Henryk Zabrocki. Jest osobą znaną i cenioną.
Misję swoją TPD realizuje w oparciu o różne formy pracy, z czego najbardziej wymagającymi organizacyjnie są placówki wsparcia dziennego: ogniska (14), przedszkola (14), Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny, Punkt Poradnictwa Prawnego oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starych Bielicach, która 1 lutego 2016 roku rozpoczęła działalność. Jednak to tylko część działań, jakie prowadzi TPD. Towarzystwo ma czterech Społecznych Rzeczników Dzieci, organizuje zajęcia integracyjne w postaci zawodów i olimpiad dziecięcych, sympozja i konferencje, fundusz socjalny dla zdolnych dzieci. Od stycznia 2016 roku, przy koszalińskim TPD działa – pierwsza w Polsce – Społeczna Rada Programowa TPD, zrzeszająca ludzi pragnących mieć bezpośredni wpływ na współczesny kształt organizacji. -Chcemy być organizacją coraz skuteczniejszą w realizacji swojej misji. A ludzie dobrej woli z zewnątrz wnoszą świeże spojrzenie, pomagają nam dostrzec nowe potrzeby dzieci i nowe możliwości ich zaspokojenia.- wyjaśnia Henryk Zabrocki.
Więcej o TPD tutaj: http://www.tpd24.pl/

Przekaż 1%

TPD już od kilkudziesięciu lat nie jest instytucją państwową, finansuje swoją działalność pisząc i realizując projekty i szukająć darczyńców, tak jak każda inna organizacja.
Warto korzystać z pomocy koszalińskiego TPD - im bardziej jest przydatne w lokalnej społeczności, tym łatwiej znajdzie sponsorów. Warto ofiarować TPD pieniądze lub dary rzeczowe - ubrania, zabawki, komputery, materiały budowlane. Warto wesprzeć TPD 1% swojego podatku na KRS 0000304626. Możesz mieć pewność, że Twoje dary zostaną zawsze wykorzystane dla dobra dzieci.

Dodaj Temat

 baner balticinfo baterie1

 

upiotra1ab

 

ekosunreklama1ab

 

 

PRAXISreklamalogo

 reklama.e.warzynska

 

 

logo 03baner

 

reklamamchecinski1

 

 baner pokalogo

e.sztorc.banner

 banerunia2

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u