kobOdbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Kulturalnie o Biznesie" organizowane cyklicznie co miesiąc przez Koszalińską Izbę Przemysłowo- Handlową. Spotkanie tradycyjnie odbyło się w sympatycznej atmosferze, oprócz treści merytorycznej i kulturalnej (wystawa obrazów uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie) zdrowy poczęstunek zapewniła firma Eat4Fit z Koszalina oferująca catering dietetyczny. Zgodnie z tradycją spotkania uroczyście wręczono cerfyfikaty nowo przyjętym członkom KIPH. Tym razem były to firmy Dalbet ze Szczecinka oraz DGS Multisolution Maciej Kalinowski z Koszalina. Tym razem tematem przewodnim było zatrudnianie pozbawionych wolności. Tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem przybyłych przedstawicieli lokalnych firm. Było dużo pytań dotyczących możliwości zatrudnienia skazanych. Na pytania te odpowiadali przedsiębiorcom i gościom funkcjonariusze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. Zatem czy warto zastanowić się nad zatrudnieniem osób pozbawionych wolności? Jak pokazują liczne przykłady w kraju i naszym regionie- tak.

Przed wszystkim dlatego, że pracodawca ma z tego realne korzyści, takie jak zapłata za faktycznie wykonywaną godzinowo pracę, bez konieczności płacenia ZUSu za osadzonego, oraz kwestii urlopowych. Służba Więzienna jest bardzo otwarta na współpracę z przedsiębiorcami, pomaga im poprzez stawianie i udostępnianie hal na terenach zakładów karnych. W halach tych przedsiębiorcy mogą podjąć produkcję i zatrudniać skazanych. Raz na kwartał przedsiębiorca może też otrzymać zwrot kosztów poniesionych na zatrudnienie osadzonego w wysokości 20%, aczkolwiek w niedalekiej przyszłości przepisy zmienią się i będzie to aż 40%. Pakiet instrumentów wsparcia uzupełniają jeszcze dotacje i pożyczki dla przedsiębiorców oferowane przez SW.

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie obejmuje zakłady karne w Koszalinie, Czarnem, Dobrowie, Starem Bornem, Szczecinku i Wierzchowie. Do tego doliczyć należy areszty śledcze. Więźniowie osadzeni w zakładach typu półotwartego, po odpowiednim przeszkoleniu zawodowym i weryfikacji zostają skierowani do pracy na potrzeby firmy, zgłaszającej takie zainteresowanie. Oczywiscie nie każdy więzień może pracować, podlega to ocenie. Nie mniej, zainteresowanie firm jest duże, a pracujących odpłatnie więźniów na obszarze OISW w Koszalinie jest już ponad 1000 osób (co daje ponad 40% ogółu wszystkich osadzonych). Drugą formą jest praca nieodpłatna na rzecz instytucji i organizacji społecznych, samorządowych (sprzątanie, konserwacje, pomoc społeczna). Jest to działalność niezarobkowa więźniów, więc z oczywistych względów cieszy się mniejszym zainteresowaniem.

 

Poza finansową korzyścią, przedsiębiorcy poprzez zatrudnianie więźniów dają im także na zdobycie fachu i szansę na normalne życie po wyjściu z więzienia. Zdarza się, że zadowoleni pracodawcy zatrudniają później więźnia na umowę o pracę, gdy ten odbędzie już karę pozbawienia wolności. Skazani są niezłymi pracownikami- przykładają się do swojej pracy, są zaangażowani, nie spóźniają się. Rynek pracy poszukuje właśnie takich osób. Brakuje bowiem rąk do pracy, ludzie pracować nie chcą, są roszczeniowi i nie identyfikują się z zakładami pracy, czego powodem jest szukanie siły roboczej np. na Ukrainie. Praca więźniów to głównie szeroko pojęta produkcja oraz usługi wykończeniowo- budowlane. Zarobione pieniądze mogą przeznaczyć dla najbliższych, odłożyć, lub pokryć z nich zobowiązanie (np. alimenty). Praca jest więc pożytecznym elemenetem resocjalizacji.

 

Sprawą oczywistą jest, że nie wszyscy więźniowie zechcą z takiej szansy skorzystać, nie ma bowiem obowiązku podjęcia pracy. Nie są to już czasy wykorzystywania więźniów do darmowej pracy w kamieniołomach, czy budowie dróg. Pomysł pracy zarobkowej nie jest niczym nowym, sześć, siedem lat temu propagował ją mocno w naszym regionie ówczesny szef OISW w Koszalinie płk Krzysztof Olkowicz. Już wtedy budziło to pewne zainteresowanie opinii publicznej i przedsiębiorstw, lecz nie oferowano tak rozbudowanych i atrakcyjnych opcji wsparcia dla firm jak obecnie. Warto zatrudniać więźniów- firmy zyskają na tym podwójnie. Bo chodzi nie tylko o pracę, ale też pomoc ludziom.

 

Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 reklama balticbd

calidozaworarka

 

ARKA zyczeniabn2017toplaserkoszalinlogo1

baneredu4you1

reklamamchecinski1                                                

teproogłoszenieopracebalticinfo1

lechbudIIetap

logo.rgb

e.sztorc.banner

inwestbohwawy

 

vertaxofertareklama1

banerekfotowoltaika210x240px3

 assetlogolarge

 

balticinfopl


logonieruchomosci ew1

logopraxis

pamprofil

 

4mobile

banerbogurscy
 banerek1
logo just
 
MAPA STRON I II
stat4u