siop1W Sianowie stowarzyszenia mają swoje miejsce, przystań dla dobrych pomysłów, ludzi z pasją do działania na rzecz lokalnej społeczności. To miejsce to SIOP- czyli Sianowski Inkubator Organizacji Pozarządowych. SIOP to projekt partnerski zapoczątkowany w 2011 r. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska wraz z sianowskim samorządem. Dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w świetlicy wiejskiej w Skibnie po raz pierwszy w regionie uruchomiono instytucję, która miała wspierać podmioty trzeciego sektora z terenu gminy Sianów.

Po 4 latach wspólnej pracy doszliśmy wspólnie z burmistrzem Maciejem Berlickim do wnioski, iż trzeba powołać instytucję, która odpowiadać będzie właśnie na potrzeby trzeciego sektora. Tak powstał SIOP zlokalizowany w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 23. Jego działalność jak sama nazwa wskazuje skupia się na wsparciu rozwoju działających organizacji pozarządowych a także wspieraniu inicjatyw społecznych i powoływaniu kolejnych organizacji społecznych, które w efekcie działają na rzecz dobra wspólnego. - wyjaśnia Tomasz Tesmer, jeden z inicjatorów powstania Inkubatora, działacz społeczny, kierownik referatu promocji sianowskiego magistratu.

siop2

SIOP to przede wszystkim miejsce spotkań przedstawicieli trzeciego sektora. Tutaj odbywają się spotkania organizacyjne, zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Obiekt tak naprawdę dostępny jest 24 godziny na dobę. Każda organizacja, która chce korzystać z dobrodziejstw SIOP-u musi tylko zgłosić swój akces do Referatu Rozwoju w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie. -Mamy na tyle zaufania do społeczeństwa, że gospodarzami obiektu stały się defacto same organizacje pozarządowe, których przedstawiciele po odpowiednim przeszkoleniu otrzymali klucze do obiektu, własną szafkę i nieograniczony dostęp do sprzętu takiego jak komputery, drukarka, tablica interaktywna, projektor – opowiada Tomasz Tesmer.
Nad harmonogramem pracy SIOP czuwa natomiast Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora, która stała się gospodarzem i najczęstszym bywalcem SIOP, gdzie prowadzi wiele zajęć do seniorów.

siop3
Gmina Sianów ma to szczęście, iż organizacji pozarządowych z każdym rokiem przybywa. Jeszcze 5-6 lat temu było ich około 30. Dziś jest ich blisko 60 i wciąże powstają nowe podmioty. Ostatnio dzięki nowelizacji ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, coraz więcej pojawia się stowarzyszeń zwykłych, które zakładane są przez minimum 3 osoby.

 

Prym wiodą stowarzyszenia sportowe zajmujące się upowszechnieniem kultury fizycznej oraz Ochotnicze Straże Pożarne, dbające o bezpieczeństwo. W ostatnim czasie w Sianowie pojawiło się jednak wiele organizacji zajmujących się kulturą, edukacją czy rozwojem lokalnym. -Sianowskie Stowarzyszenia to już nie tylko towarzystwo wzajemnej adoracji jak jeszcze niedawno były odbierane. - podsumowuje Tomasz Tesmer- Organizacje skupiają się na wsparciu osób potrzebujących, realizują konkretne programy, same prowadzą Szkoły Podstawowe w Suchej Koszalińskiej, Iwięcinie i Szczeglinie. To dzięki trzeciemu sektorowi w Sianowie mamy takie programy jak: „Aqua edukacja” promujący powszechna naukę pływania dla dzieci, „Cool school” – innowacyjny program edukacyjny wspierający dzieci z zakresu nauki języka obcego, „Młodzieżowy Klub Podróżnika” – promujący krajoznawstwo wśród młodzieży i umożliwiający organizację letniego wypoczynku, czy w końcu „Akademia Seniora”, która animuje czas wolny dla ponad 100 seniorów powyżej 60 roku życia. Wszystkie organizacje, które realizują swoje programy były inkubowane w SIOP-ie.

 

Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 reklama balticbd

calidozaworarka

 

ARKA zyczeniabn2017toplaserkoszalinlogo1

baneredu4you1

reklamamchecinski1                                                

teproogłoszenieopracebalticinfo1

lechbudIIetap

logo.rgb

e.sztorc.banner

inwestbohwawy

 

vertaxofertareklama1

banerekfotowoltaika210x240px3

 assetlogolarge

 

balticinfopl


logonieruchomosci ew1

logopraxis

pamprofil

 

4mobile

banerbogurscy
 banerek1
logo just
 
MAPA STRON I II
stat4u