siop1W Sianowie stowarzyszenia mają swoje miejsce, przystań dla dobrych pomysłów, ludzi z pasją do działania na rzecz lokalnej społeczności. To miejsce to SIOP- czyli Sianowski Inkubator Organizacji Pozarządowych. SIOP to projekt partnerski zapoczątkowany w 2011 r. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska wraz z sianowskim samorządem. Dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w świetlicy wiejskiej w Skibnie po raz pierwszy w regionie uruchomiono instytucję, która miała wspierać podmioty trzeciego sektora z terenu gminy Sianów.

Po 4 latach wspólnej pracy doszliśmy wspólnie z burmistrzem Maciejem Berlickim do wnioski, iż trzeba powołać instytucję, która odpowiadać będzie właśnie na potrzeby trzeciego sektora. Tak powstał SIOP zlokalizowany w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 23. Jego działalność jak sama nazwa wskazuje skupia się na wsparciu rozwoju działających organizacji pozarządowych a także wspieraniu inicjatyw społecznych i powoływaniu kolejnych organizacji społecznych, które w efekcie działają na rzecz dobra wspólnego. - wyjaśnia Tomasz Tesmer, jeden z inicjatorów powstania Inkubatora, działacz społeczny, kierownik referatu promocji sianowskiego magistratu.

siop2

SIOP to przede wszystkim miejsce spotkań przedstawicieli trzeciego sektora. Tutaj odbywają się spotkania organizacyjne, zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Obiekt tak naprawdę dostępny jest 24 godziny na dobę. Każda organizacja, która chce korzystać z dobrodziejstw SIOP-u musi tylko zgłosić swój akces do Referatu Rozwoju w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie. -Mamy na tyle zaufania do społeczeństwa, że gospodarzami obiektu stały się defacto same organizacje pozarządowe, których przedstawiciele po odpowiednim przeszkoleniu otrzymali klucze do obiektu, własną szafkę i nieograniczony dostęp do sprzętu takiego jak komputery, drukarka, tablica interaktywna, projektor – opowiada Tomasz Tesmer.
Nad harmonogramem pracy SIOP czuwa natomiast Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora, która stała się gospodarzem i najczęstszym bywalcem SIOP, gdzie prowadzi wiele zajęć do seniorów.

siop3
Gmina Sianów ma to szczęście, iż organizacji pozarządowych z każdym rokiem przybywa. Jeszcze 5-6 lat temu było ich około 30. Dziś jest ich blisko 60 i wciąże powstają nowe podmioty. Ostatnio dzięki nowelizacji ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, coraz więcej pojawia się stowarzyszeń zwykłych, które zakładane są przez minimum 3 osoby.

 

Prym wiodą stowarzyszenia sportowe zajmujące się upowszechnieniem kultury fizycznej oraz Ochotnicze Straże Pożarne, dbające o bezpieczeństwo. W ostatnim czasie w Sianowie pojawiło się jednak wiele organizacji zajmujących się kulturą, edukacją czy rozwojem lokalnym. -Sianowskie Stowarzyszenia to już nie tylko towarzystwo wzajemnej adoracji jak jeszcze niedawno były odbierane. - podsumowuje Tomasz Tesmer- Organizacje skupiają się na wsparciu osób potrzebujących, realizują konkretne programy, same prowadzą Szkoły Podstawowe w Suchej Koszalińskiej, Iwięcinie i Szczeglinie. To dzięki trzeciemu sektorowi w Sianowie mamy takie programy jak: „Aqua edukacja” promujący powszechna naukę pływania dla dzieci, „Cool school” – innowacyjny program edukacyjny wspierający dzieci z zakresu nauki języka obcego, „Młodzieżowy Klub Podróżnika” – promujący krajoznawstwo wśród młodzieży i umożliwiający organizację letniego wypoczynku, czy w końcu „Akademia Seniora”, która animuje czas wolny dla ponad 100 seniorów powyżej 60 roku życia. Wszystkie organizacje, które realizują swoje programy były inkubowane w SIOP-ie.

 

Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u