wojewodaKrzysztofKozłowskiRozmowa z Krzysztofem Kozłowskim, wojewodą zachodniopomorskim.

- Panie wojewodo, jak województwo zachodniopomorskie poradziło sobie z anomaliami pogodowymi, jakimi były nagłe burze i nawałnice nadmorskie? Jakie służby zaangażowano i jak wyglądała praca sztabu kryzysowego? 
- W sierpniu w całym województwie zachodniopomorskim występowały burze, lokalnie gwałtowne, którym towarzyszyły intensywne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne oraz silny wiatr. Te zjawiska powodowały powstawanie szkód i strat w rolnictwie, ogrodnictwie, infrastrukturze budowlanej i technicznej. W usuwaniu skutków zjawisk meteorologicznych głównie zaangażowane były siły Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, służby jednostek samorządu terytorialnego. Przy usuwaniu awarii energetycznych - ekipy pogotowia energetycznego ENEA S.A i ENERGA S.A. Przy zabezpieczaniu przeciwpowodziowym działali pracownicy ZZMiUW, a przy przerwaniach wałów w gminie Darlowo – MON na mój wniosek uruchomił wojsko i skierowało do pracy przy zabezpieczaniu wałów 44 żołnieży, dwie amfibie i śmigłowiec.

W usuwaniu skutków niemałą pomoc nieśli także mieszkańcy terenów dotkniętych skutkami zjawisk. W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowo funkcjonuje stanowisko pracy dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które stale monitoruje sytuację w województwie. Pracę służb oceniam bardzo wysoko.

- Jakie gminy w naszym regionie ucierpiały najbardziej? Jak wyglądało też współdziałanie na linii samorząd-wojewoda?

- Najbardziej ucierpiały gminy położone w pasie nadmorskim oraz w części północno-wschodniej województwa. Najwięcej interwencji PSP odnotowano w powiatach sławieńskim (gmina Darłowo), kołobrzeskim (gmina Dźwirzyno), koszalińskim, białogardzkim (miasto Białogard, gmina Tychowo), szczecineckim (gmina Biały Bór). Współpraca układa się dobrze, przykładem może być gmina Darłowo, gdzie w szybkim czasie na prośbę wójta wysłane zostało wojsko i sprzęt na pomoc przy uszczelnianiu przerwanego wału na rzece Grabowa.

- Czy rząd planuje pomoc finansową dla osób poszkodowanych? W jakiej wysokości?

- Procedury udzielania pomocy finansowej uruchomione zostały 23 sierpnia 2017 r. w formie zasiłków celowych w wysokości do 6 tys. zł dla poszkodowanych rodzin. Możliwa jest również pomoc w wysokości 20, 100 i 200 tys. zł na odbudowę zniszczonych domów, pomieszczeń mieszkalnych i budynków gospodarczych. MSWiA przygotowało rozporządzenie upraszczające procedury związane z odbudową i remontem zniszczonych budynków. Przygotowane zostały przepisy, które mają ułatwić i przyspieszyć szacowanie strat. To gmina przy pomocy pracowników miejscowego OPS szacuje straty i przesyła wniosek do urzędu wojewódzkiego. Pieniądze są wypłacane po zatwierdzeniu wniosku przez MSWIA

- Jak wysoko oszacowano szkody finansowe, jakie spowodowały wichury i ulewne deszcze?

- Na terenie całego województwa działają komisje szacujące straty i szkody powołane przez wojewodę – zajmują się stratami w rolnictwie wywołanymi przez deszcze nawalne i burze. Nie zakończyły jeszcze swoich prac, bo wciąż do poszczególnych komisji wpływają nowe wnioski o nowe szacowania. Jeśli chodzi o wypłatę zasiłków celowych – do wypłaty skierowano już dwa wnioski z gminy Wierzchowo. Tam ubiegano się o dwa zasiłki – jeden na kwotę 6 tys. zł, a drugi – na 2 tys. zł. Szkody zgłoszone z Wierzchowa spowodowały silne wiatry. Rozpatrywane są też wnioski z Darłowa, tam szkody powstały w wyniku deszczy i przerwania wału przeciwpowodziowego.

- Jakie środki zaradcze można podjąć w przyszłości, by zminimalizować takie zdarzenia?
- Na pewno pomoże nieustająca dbałość o stan wałów przeciwpowodziowych – umacnianie ich i bieżące naprawy. Za ochronę przeciwpowodziową i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w województwie odpowiada Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Foto: źródło Wikimedia Commons

Dodaj Temat

 reklama balticbd

calidozaworarka

 

ARKA zyczeniabn2017toplaserkoszalinlogo1

baneredu4you1

reklamamchecinski1                                                

teproogłoszenieopracebalticinfo1

lechbudIIetap

logo.rgb

e.sztorc.banner

inwestbohwawy

 

vertaxofertareklama1

banerekfotowoltaika210x240px3

 assetlogolarge

 

balticinfopl


logonieruchomosci ew1

logopraxis

pamprofil

 

4mobile

banerbogurscy
 banerek1
logo just
 
MAPA STRON I II
stat4u