zdjęcie eliRozmowa z Elżbietą Kopczyńską, Radną Rady Miejskiej w Mielnie, przewodniczącą  komisji budżetu i finansów.
- Czy Mielno to tylko wakacje i sezonowa turystyka nadmorska?
- Oczywiście, nie tylko. Tak atrakcyjne położenie geograficzne i walory Gminy Mielno określają jej charakter. Na krajobraz Mielna składają się plaże , wydmy , mierzeja , jezioro Jamno. Od północy Gmina Mielno zajmuje 25 kilometrowy odcinek wybrzeża w strefie chronionego krajobrazu , nadmorskie plaże ciągnące się od Łaz po Gąski zbudowane z jasnego , czystego i dobrze otoczonego piasku kwarcowego . Od strony południowej do mierzei na której leży Mielno , przylega jezioro Jamno. Kolejnym elementem, który określa charakter Gminy Mielno jest klimat. W pasie 500 metrów w linii brzegowej występuje aerozol morski , który wykazuje lecznicze właściwości, szczególnie w terapii schorzeń oddechowych. Dodając duże nasłonecznienie i długi okres kąpielowy to wszystko składa się na charakter gminy turystycznej.

Naturalnie narzuca to rytm życia i pracy jej mieszkańców jak również obowiązki samorządu z zakresu inwestycji wspierających rozwój turystyki . Mielno ze wszystkimi miejscowościami leżącymi w obrębie i granicach gminy, to przez wielu mieszkańców miejsce wybrane na swoją małą ojczyznę , która sprawnie funkcjonuje poza wysokim sezonem. Ma swoje zadania i priorytety , poza inwestowaniem w turystykę musi mieć na uwadze polepszenie warunków do życia i pracy lokalnej społeczności.
- Czy Mielno wymiera , czy też się rozwija społecznie i gospodarczo?
- Mielno rozwija się prężnie ponieważ przybywa nowych inwestycji , obiektów użyteczności publicznej , trwa budowa dróg, ścieżek rowerowych, placów zabaw, wiat przystankowych , mieszkań komunalnych i socjalnych. W tym roku rozpoczynamy termomodernizację obiektów użyteczności publicznych jak również rewitalizację przestrzeni publicznej. Miasto ma swoją wizję i wypracowaną markę , które posiada potencjał w ludziach , samorządzie , kreatywnych mieszkańcach. Jesteśmy doceniani i nagradzani prestiżowymi wyróżnieniami i to w różnych dziedzinach życia społecznego i obywatelskiego.
- Jak żyje się na co dzień w Mielnie po sezonie?
- Spokojnie, ale na pewno nie sennie już rozpoczęliśmy przygotowania do Międzynarodowego Zlotu Morsów. Po sezonie możemy poświęcić czas na to by naładować akumulatory na kolejny sezon, skorzystać z tego że mieszkamy naprawdę w pięknym miejscu. W sezonie prowadzimy swoje działalności gospodarcze, więc nie mamy tak naprawdę czasu na realizację siebie. Muszę również zaznaczyć , że część mieszkańców mieszka w Mielnie a pracuje poza Gminą Mielno i dla nich sezon , to dłuższy czas dojazdu do pracy i powrót z niej. Stali mieszkańcy wiedzą , że w sezonie zrobienie zakupów czy załatwienie spraw w urzędzie, na poczcie w ośrodku zdrowia wykonuje się w pierwszej kolejności. Musimy być bardzo zorganizowani. W Gminie Mielno w sezonie przebywało jednorazowo nawet około 120 tysięcy turystów co na pewno powoduje więcej pracy i więcej różnych problemów i mniej komfortu dla mieszkańców. Myślę, że jest to cena jaką my mieszkańcy ponosimy, mieszkając w tej turystycznej gminie.
- Jak ocenia Pani samorząd czy jest przyjazny mieszkańcom w Mielnie ?
- Uważam , że samorząd realizując swoje zadania głównie wsłuchując się w potrzeby i sugestie mieszkańców których reprezentują radni , członkowie rad osiedli , rad sołeckich , samorządu uczniowskiego. Przy Burmistrzu jako ciało doradcze działa Rada Biznesu w której zasiadają przedsiębiorcy z terenu Gminy . Na terenie Gminy działają również 23 stowarzyszenia z którymi ściśle współpracuje samorząd . Każdego roku jest tworzony budżet w którym są przeznaczone środki na zabezpieczenie potrzeb wszystkich miejscowości i ich mieszkańców. Musimy jednak pamiętać , że budżet to określone kwoty i zadania , zdarza się ,że nie wszystko może być realizowane a wynika to z możliwości finansowych a nie złej woli kogokolwiek. Reasumując, samorząd mieleński jak wiele samorządów boryka się z wieloma trudnościami ale stara się realizować swoje zadania dla dobra Gminy i jej mieszkańców.
- Zapytam jeszcze o kwestię wrót sztormowych Jamna i rozwoju Mielna w tym kontekście?
-To problem wszystkich samorządów sąsiadujących z jeziorem , potrzeba wdrożenia konkretnego programu naprawczego rewitalizacji jeziora Jamno. Z tego co wiem, powstały już zalecenia i wytyczne dla Sianowa, Będzina i Koszalina. Te samorządy powinny już rozpocząć ścisłą współpracę w tym zakresie dla poprawienia i wykorzystania potencjału , które ma jezioro Jamno. My byliśmy , jesteśmy i będziemy liderem tych działań , dawno zrozumieliśmy że czyste jezioro Jamno to dla nas szansa rozwoju , alternatywa na niepogodę , rozwój turystyki . Sami wykonaliśmy w tym kierunku ogromną pracę i ponieśliśmy olbrzymie koszty – mam tu na myśli budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków . Pyta Pan o wrota sztormowe. Na pewno zależy nam na kompleksowych działaniach , które będą spójne z potrzebami żeglarzy , wodniaków , turystów , mieszkańców , ekologów i lokalnych przedsiębiorców żyjących z turystyki przyjeziornej.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Życzenia Boże Narodzenie1

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u