Ekolodzy nie pozostawiają złudzeń, Morze Bałtyckie jest coraz bardziej zanieczyszczone. Trafiają tu scieki, zanieczyszczenia i degradacji ulega naturalna fauna wodna. Morze Bałtyckie pomimo, że nie należy do największych na świecie zajmuje czołowe miejsce w niechlubnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych mórz. Rocznie spływa do Morza Bałtyckiego średnio 479 km3 wód rzecznych ze zlewni o łącznej powierzchni 1649550 km2, stanowiącej terytorium siedmiu wysoko uprzemysłowionych państw. Wokół Bałtyku żyje około 150 mln ludzi, a nad nim znajduje się ok. 1000 portów i przystani.

Z kolei handel zagraniczny siedmiu państw bałtyckich stanowi 22% handlu światowego. Tak wielki i niezwykle różnorodny przemysł nie jest obojętny dla morza, które jest płytkie i praktycznie zamknięte. Od połowy lat sześćdziesiątych notuje się ciągły wzrost zawartości azotanów i fosforanów w wodzie. W Bałtyku postępuje szybka zagłada niektórych gatunków roślin i zwierząt. Niszczeniu ulegają nie tylko obiekty już podlegające ochronie, ale także całe ekosystemy.

Morzu Bałtyckiemu poważnie zagrażają ścieki przemysłowe i komunalne (ścieki powstające na skutek działalności człowieka, będące mieszaniną odpadów z gospodarstwa domowego, wydalin fizjologicznych człowieka i zwierząt domowych, odpadów za szpitali, pralni oraz innych zakładów przemysłowych, które nie mają specjalnego oczyszczenia). Szczególnie niebezpiecznym składnikiem tych ścieków są przede wszystkim wirusy i chorobotwórcze bakterie. Stałym ich elementem jest  pałeczka okrężnicy.

Najpoważniejszy problem stanowią jednak zanieczyszczenia powstające w gospodarstwach rolnych, gdzie w dużych ilościach używane są nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, które są bogate w składniki biogenne. Ich nadmiar spływa wraz z wodami opadowymi w głąb gleby, by w rezultacie przesiąkania dotrzeć do strumyków, strumieni i rzek, a w końcu i do morza. W wyniku zrzutów substancji szkodliwych, Bałtyk uległ zmianie, głównie poprzez:
* stosowanie sztucznych nawozów,
* stosowanie syntetycznych detergentów,
* spalanie naturalnych kopalin (ropa, węgiel) i spalanie drewna,
* spalanie biomasy do produkcji ciepła i elektryczności,
* parowanie amoniaku z gnojowisk na fermach hodowlanych,
* gwałtowny rozwój transportu.

 

Powinno się tworzyć koncepcje promujące takie działania, jak budowa oczyszczalni ścieków, stosowanie filtrów przemysłowych, oraz inne działania pro ekologiczne. Zanieczyszczenia powstające na lądzie stanowią 97% wszystkich zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku, pozostałe 3% to zanieczyszczenia powstające na morzu. Czy Morze Bałtyckie staje się toksycznym bajorem?- na to pytanie odpowiedzmy sobie sami.

  • sei-1sei-1
  • baltyckiebaltyckie
  • zdjecie_20110726144253_435zdjecie_20110726144253_435
  • skazenie-czolpino-5-3880skazenie-czolpino-5-3880
 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u