biotechnologiakolobrzeg,marcinmajdakolobrzegRozmowa z Marcinem Majdą, zajmującym się biotechnologią, pomysłodawcą projektu " Miasto 2050", właścicielem firmy bionarzedzia.pl

-Czym jest biotechnologia?
-Biotechnologia oznacza każde rozwiązanie technologiczne, które wykorzystuje systemy biologiczne, czyli np. żywe organizmy do wytworzenia, albo modyfikowania produktów lub procesów. Nauka ta ma szerokie zastosowanie. równolegle funkcjonuje probiotechnologia. Probiotechnologia wzmacnia efektywność i bioasekurację w rolnictwie, w rewitalizacji i ochronie środowiska, jak również w gospodarstwie domowym i życiu człowieka, podnosząc jego zdrowotność. Na chwile obecną biotechnologie oferują nam bardzo szerokie spektrum zastosowania, więc potrzebna jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie. Aczkolwiek wbrew pozorom, nie jest to aż tak skomplikowane i w zasadzie każdy, kto korzysta w domu lub w pracy z biopreparatów jest ‘biotechnologiem’ nawet o tym nie wiedząc.

Jako Polacy, na niektórych płaszczyznach jesteśmy absolutnymi pionierami i liderami ,jak choćby w ilości uprawianej żywności organicznej, która sama w sobie jest lekarstwem. Biotechnologie dają nam bardzo potężne narzędzia do walki z przyczynami wielu uciążliwych i przewlekłych chorób, oczywiście rozwijająca się bardzo dobrze współpraca z lekarzami owocuje rewelacyjnymi efektami przy terapiach cukrzycowych, nowotworowych, alergicznych. Tylko kilka przykładów pokazujących, że przywrócenie naturalnych procesów w naszym organizmie i otoczeniu przynosi wymierne korzyści w walce z obciążeniami cywilizacyjnymi.

-Jak zaczęła się Pana przygoda z tą dziedziną nauki?

- Poszukiwania i przypadek mówiąc najprościej. Kupiłem kilka produktów opartych na probiotechnologi i tak się zaczęło. Olbrzymie i nieograniczone możliwości zastosowań metod i technologii naturalnych opracowanych w polskich instytutach przez polskich naukowców daje szansę na szeroki rozwój. Np. Polska ma do dyspozycji środek do usuwania śniegu i lodu o wiele skuteczniejszy od powszechnie używanej soli z tym, że jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska. Polski patent i polski naukowiec- a ta lista jest bardzo długa.

- Zajmuje się Pan projektem, który pozwala na oszczędność w funkcjonowaniu systemów miejskich i między innymi mniejszy koszt korzystania z oczyszczalni ścieków....
- Miasto kojarzy się najczęściej z dużymi osiedlami mieszkaniowymi, centrami handlowymi i administracyjnymi, z asfaltowymi ulicami, po których ciągną sznury samochodów, z pośpiechem ludzi podążających w różnych kierunkach. Każdy ma swój obraz miasta odpowiadający miejscu, w którym mieszka lub które zna. Wszystkie miasta na świecie zajmują zaledwie 2% powierzchni Ziemi, lecz żyje w nich połowa populacji globu. W Europie 75% z nas żyje w miastach. Do roku 2020 odsetek ten ma wzrosnąć do 80%. Miasta i miasteczka europejskie obecnie odpowiadają za 69% naszego zużycia energii i stąd też za większość emisji gazów cieplarnianych. Wpływy środowiskowe miast sięgają daleko i szeroko. na skutek ich zależności od zewnętrznych obszarów, mających zapewnić energię i zasoby oraz zagospodarować odpady. W badaniu Wielkiego Londynu oszacowano, że ślad środowiskowy Londynu jest 300 razy większy, niż wynosi powierzchnia miasta – odpowiada niemal dwukrotnej powierzchni Wielkiej Brytanii. Zanieczyszczenie z miast często ma również wpływ na obszary pozamiejskie. W dzisiejszych czasach kluczową rolę w egzystencji człowieka odgrywają ekosystemy miejskie. Żyje w nich obecnie ponad połowa ludności świata. Wiążą się z tym oczywiste korzyści: majątkowe, socjalne, kulturowe etc. Warto również wziąć pod uwagę wyniki ankiety, w której zadano takie oto pytanie:, „Jaki czynnik sprawiłby, byś mógł mieszkać w danym mieście za mniejsze pieniądze, mając do wyboru wyższą pensję w drugim?”. Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że byłyby to miejsca do rekreacji i wypoczynku: parki, lasy, tereny zielone.
Dzięki zmianie naszego sposobu myślenia o koncepcji miasta, jego architekturze, transporcie i planowaniu, nasze miasta i krajobrazy miejskie mogą zmienić się w ekosystemy miejskie, które wysuną się na czoło w łagodzeniu zmian klimatu (lepszy transport, czysta energia) oraz przystosowaniu do nich (pływające domy, pionowe ogrody). Lepsze planowanie obszarów miejskich poprawi, jakość wszystkich aspektów życia oraz stworzy nowe możliwości zatrudnienia, przez zachęcenie rynku do stosowania nowych technologii i ekologicznej architektury.

-Czyli musimy zredukować wpływ cywlizacji na otaczające nas zasoby naturalne?

- Dzisiejsze miasta to przede wszystkim wyzwanie dla mieszkańców w niwelowaniu wpływu cywilizacyjnego na środowisko naturalne. I tu należy się wykazać szczególną troską gdyż ziemia kołobrzeska, jako unikatowy ekosystem o walorach uzdrowiskowych jest naszym skarbem i szansą na zrównoważony rozwój. Po raz kolejny gotowe i sprawdzone przez miliony lat rozwiązania podaje nam sam natura. Biotechnologie i metody naturalne, odpowiednio wykorzystane, przy minimalnym nakładzie energii, skutecznie rozwiążą wiele problemów na wielu płaszczyznach ekosystemów miejskich. Dzięki temu jesteśmy wstanie uzyskać na przestrzeni kilku lat nawet 70 % spadek kosztów ogólnych utrzymania ekosystemu miejskiego przy jednoczesnej poprawie warunków bytowych i znaczną redukcję wpływu środowiskowego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom powstał projekt ‘Miasto 2050’ obejmujący wszystkie płaszczyzny ekosystemu miejskiego.

- Biogazownie i oczyszczalnie śmieci- jak je uczynić bardziej efektywnymi?

- Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest produkcja kompostu z odpadów organicznych, właśnie technologie naturalne dają na możliwość wyprodukowania ziemi bez żadnych większych nakładów czy infrastruktury, całe nasze zadanie to zaszczepić odpady odpowiednimi szczepami bakterii, aby po kilku miesiącach otrzymać kompost bez zbędnego napowietrzania, bez odorów, minimum energii maksimum korzyści. Naturalny materiał biologiczny wyprodukowany z wykorzystaniem takich samych procesów, jakie Natura wykorzystuje od początków życia na naszej Planecie. To jest tylko jeden z przykładów wykorzystania metod naturalnych, można instalacje ekosystemu miejskiego uczynić bardziej przyjazne, i nie tylko zniwelować ich wpływ środowiskowy, lecz wręcz sprawić, że ich obecność będzie korzystnie wpływać na otoczenie. Każdy ekosystem jest inny i w każdym przypadku indywidualnie przeprowadza się analizę, co do możliwości zastosowania odpowiednich metod pod kątem zakładanych efektów jak i samej zasadności ich użycia do usprawnienia pracy. Należy jeszcze zauważyć pojawiające się nowe możliwości dla architektów, inwestorów, wręcz jest wskazane żeby już na etapie projektowania planować infrastrukturę miejską już pod kątem konkretnych metod czy technologii. Planowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kompostowni to jeden z najważniejszych priorytetów każdego rozwijającego się miasta. Lokalizacja infrastruktury ma decydujący wpływ na środowisko naturalne oraz przyszłą ekspansje obszarową ekosystemu miejskiego. Przekłada się bezpośrednio na warunki życia każdego z Nas.

- Według Pana człowiek jest skłonny do ekologii?

-Wszyscy jesteśmy skłonni do racjonalnego i zdrowego życia i obecnie czy jest to osiągalne, zależy to tylko od nas samych. Zdecydowana większość bardzo podstawowych informacji jest ogólnie dostępna dla wszystkich . Może takim impulsem do ekologii będzie fakt, że korzystanie z technologii naturalnych w naszym domu pozwoli na znaczną redukcję kosztów przy znacznym wzroście potencjału zdrowotnego.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u