marcinbogurskiRozmowa z Marcinem Bogurskim, prezydentem Koszalińskiego Klubu Rotarańskiego.

- Rotary Club w Koszalinie istnieje już 25 lat. Jak obecnie wygląda jego funkcjonowanie?
- Faktycznie, w tym roku przypada 25 lecie naszej działalności, chociaż oczywiście historia ruchu rotariańskiego jest o wiele starsza, bo ponad stuletnia. Moja przygoda z tą organizacją zaczęła się w 2012 roku. Rotary Club w Koszalinie zrzesza obecnie 35 członków. Wsród nas są osoby różnych zawodów: nauczyciele, lekarze, tłumacze, biznesmeni, prawnicy. Spotykamy się w koszalińskim hotelu Gromada. Na ogół są to spotkania zamknięte, chociaż organizujemy też zebrania otwarte. Jesteśmy otwarci na nowych członków, chcących pomagać innym. Wszystkich nas łączy bowiem chęć pomocy, zgodnie z ideą Rotary International:" Ponad siebie", czyli więcej dla innych ludzi. Jest to podstawowa zasada naszej organizacji społeczno- charytatywnej.

- Jak konkretnie pomagacie?
- Od zawsze wspieramy koszaliński chór Cantate Deo, pomagamy w funkcjonowaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sławoborzu dla trudnych dzieci, na przykład poprzez finansowanie zajęć z hipoterapii. Nie pozostajemy obojętni na prośby o pomoc od osób indywidualnych, rodzin. Przyznajemy stypendia i realizujemy wiele wspólnych projektów także wspólnie z Rotary Club w Szczecinie, oraz klubami rotariańskimi z Niemiec. Współpraca obejmuje też inne organizacje, choćby Koszalińską Izbę Przemysłowo- Handlową, z którą organizowaliśmy wspólnie bal charytatywny. Osobny temat to wymiany międzynarodowe. Młodzież w wieku od 16 do 18 lat może wyjechać na pewien czas- maksymalnie na okres trwania roku szkolnego- za granicę, natomiast w zamian za to rodziny przyjmują do siebie gości z kraju, do którego wyjechał ich członek rodziny. Najczęściej są to rodziny rotariańskie, lub polecane przez Rotary Club. To doskonała okazja by poznać kulturę i język innego kaju. Dwie osoby aktualnie skorzystały z tej formy wymiany i jedna z nich poleciała do Tajwanu, natomiast druga wybrała Włochy.
- Rozumiem, że fundusze na wspieranie organizacji i osób potrzebujących pochodzą ze środków własnych członków Rotary Club Koszalin?
- Tak, ale możemy się także ubiegać o granty w ramach Rotary Fundation, jest to międzynarodowa forma wsparcia w ramach działania Rotary International.
- Mówi się, że pomaganie kiedyś było oczywiste, dziś stało się modne. Istnieje wiele organizacji, fundacji, z których część jako sposób na funkcjonowanie obrało drogę medialnej promocji, publicznego promowania swoich władz, członków. Czy to dotyczy też Rotary Club w Koszalinie?
- Absolutnie nie. Staramy się działać niezauważenie, po cichu. Na pewno nie po to, by się lansować w mediach. Czasem PR jest potrzebny, by nadać rozgłos jakiejś akcji, zwrócić uwagę na potrzebę pomocy, lecz nie należy wykorzystywać tego jako pretekstu do personalnej promocji.

- Logo Rotary Club to koło zębate. Oznacza to też kadencyjność władz, w tym wypadku dość krótką. Kiedy nastąpi "przekazanie pałeczki" nowemu prezydentowi Koszalińskiego Klubu Rotariańskiego?

- Kadencja trwa rok. Przede mną past prezydentem Rotary Club w Koszalinie był Krzysztof Kuncer, natomiast wiadomo już że od czerwca moim następcą będzie lekarz Marcin Chęciński, czyli prezydent elekt. Zarząd Rotary Club składa się z obecnego prezydenta, z wiceprezydenta, sekretarza, skarbnika, oraz past prezydenta. Stanowi to sentencję tego, że rotariańskie koło przeskakuje zawsze o jeden szczebel do przodu.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski
Więcej o Rotary Club w Koszalinie: http://www.koszalin.rotary.org.pl/

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u