1a

W sali widowiskowej Sławieńskiego Domu Kultury uczniowie szkół rywalizowały w finale I edycji konkursu na małą formę teatralną pn. PROFORMA 2016, organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie. Konkurs adresowany był do szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Sławno i został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W konkursie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie, Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.
Celem konkursu było promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku. Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od przemocy i nałogów. Występy miały być inspiracją środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki poprzez formę teatralną. Profilaktyka przez sztukę jest jedną z form dotarcia do młodych ludzi - wystawiane przez uczestników spektakle przekazują ważne treści w formie zobrazowanej. Wspólna praca nad przedstawieniem teatralnym umożliwiła uczniom osobiste zaangażowanie w proces profilaktyczny oraz stworzyła przestrzeń do rozmowy na tematy trudne.

3a
Efekty tych spotkań i pracy młodych ludzi można było zobaczyć podczas finału I edycji konkursu PROFORMA. Jury, w składzie: Jan Bindas, Maria Poprawska, Krzysztof Frankenstein i Olga Sozańska, oceniło przedstawienia w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Występy były bardzo ciekawe i poruszały problemy dotyczące przemocy, agresji, nietolerancji czy uzależnienia. Ocenie podlegały walory profilaktyczne, sposób przekazania treści, forma, pomysłowość czy walory artystyczne. Zwycięskie grupy otrzymał nagrody i bon o wartości 1500,00zł. Szkoły, które zajęły drugie miejsce otrzymały czeki o wartości jednego tysiąca złotych. Ponadto każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową. 

Dodaj Temat

 wielkanoc 2018 04ARKA

 

calidozaworarka

toplaserkoszalinlogo1

 

edu4ubanermarzec18

 

reklamamchecinski1

 

 

teproogłoszenieopracebalticinfo1

 

kredyt11axxa

  

lechbudIIetap

 

 

pkbaner

 

e.sztorc.banner

 

balticinfopl


logonieruchomosci ew1
 StrzelnicabanerBaltic Info kopian1r

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u