1a

W sali widowiskowej Sławieńskiego Domu Kultury uczniowie szkół rywalizowały w finale I edycji konkursu na małą formę teatralną pn. PROFORMA 2016, organizowanym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie. Konkurs adresowany był do szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Sławno i został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W konkursie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie, Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.
Celem konkursu było promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku. Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od przemocy i nałogów. Występy miały być inspiracją środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki poprzez formę teatralną. Profilaktyka przez sztukę jest jedną z form dotarcia do młodych ludzi - wystawiane przez uczestników spektakle przekazują ważne treści w formie zobrazowanej. Wspólna praca nad przedstawieniem teatralnym umożliwiła uczniom osobiste zaangażowanie w proces profilaktyczny oraz stworzyła przestrzeń do rozmowy na tematy trudne.

3a
Efekty tych spotkań i pracy młodych ludzi można było zobaczyć podczas finału I edycji konkursu PROFORMA. Jury, w składzie: Jan Bindas, Maria Poprawska, Krzysztof Frankenstein i Olga Sozańska, oceniło przedstawienia w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Występy były bardzo ciekawe i poruszały problemy dotyczące przemocy, agresji, nietolerancji czy uzależnienia. Ocenie podlegały walory profilaktyczne, sposób przekazania treści, forma, pomysłowość czy walory artystyczne. Zwycięskie grupy otrzymał nagrody i bon o wartości 1500,00zł. Szkoły, które zajęły drugie miejsce otrzymały czeki o wartości jednego tysiąca złotych. Ponadto każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową. 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u