kuratorzachodniopomorskiRozmowa z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Magdaleną Zarębską - Kulesza.

- Dla ilu uczniów szkół podstawowych i średnich zabrzmiał w tym roku szkolnym dzwonek w województwie?
- Dnia 4 września naukę w szkołach podstawowych i średnich rozpoczęło ponad 200 tysięcy uczniów.

- Jak ocenia Pani poziom edukacji w szkołach  Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu? Jak wygląda sytuacja w szkołach wiejskich i małych miejscowościach?
- W wymienionych przez Pana miastach poziom edukacji jest różny. Wyniki matur, które są pewnym miernikiem tego poziomu są na pewno lepsze niż wielu innych miastach naszego województwa. Z pewnością różni się też sytuacja małych miejscowościach i wsi względem największych ośrodków naszego regionu. W większych miastach jest dużo lepszy dostęp chociażby do ośrodków oferujących ciekawe, rozwijające pasje uczniów zajęcia pozalekcyjne.

Mając jednak na uwadze całe województwo i bardzo słabe wyniki w skali kraju rozpoczęłam wiele działań by tą sytuację zmienić, by wyniki uległy poprawie. Opierając się na wstępnej diagnozie pani prof. Małgorzaty Machałek, która z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła się badań nad przyczynami tak niskich wyników w naszych szkołach, objęłam opieką te placówki, które najbardziej tego wymagają. Wspólnie z powołaną przeze mnie Radą Edukacyjną, w której skład wchodzą wizytatorzy Kuratorium Oświaty, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – czyli organy prowadzące szkoły, uczelnie wyższe naszego regionu, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracujemy nad zdecydowaną poprawą jakości nauczania we wszystkich typach placówek naszego województwa.

- W wyniku reformy edukacji ilu nauczycieli straci pracę w szkołach Województwa Zachdniopomorskiego? 
- Jakiekolwiek rzetelne dane dotyczące ilości zatrudnionych nauczycieli będą znane na przełomie października i listopada, kiedy to dyrektorzy poszczególnych szkół przekażą je do Systemu Informacji Oświatowy. Ruch kadrowy nauczycieli cały czas trwa. Natomiast już dzisiaj mogę powiedzieć, że brakuje nam nauczycieli. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zwracali się do Kuratorium z wnioskami o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji do prowadzenia określonych zajęć. Najczęściej poszukiwali nauczycieli do nauczania: języków obcych, geografii, biologii, fizyki, doradztwa zawodowego oraz bibliotekarzy. 

- Nadzór nad szkołami to także wizytacje. Jak wypadają podczas nich szkoły?
- Kuratorium Oświaty prowadzi nadzór nad szkołami w formie kontroli planowych, bądź doraźnych, będących konsekwencją skarg, czy niepokojących sygnałów. Prowadzimy również ewaluacje. Wszelkie informacje dotyczące tych działań umieszczone są na stronie internetowej Kuratorium w formie protokołów. Te dokumenty z pewnością obrazują pracę naszych szkół. Oprócz tego staram się systematycznie odwiedzać placówki oświatowe w całym województwie i wspierać je, pomagać w rozwiązywaniu problemów, a także dostrzegać to, co udaje się im wypracować.

- Czy szkół zawodowych w województwie jest za mało? Jak Pani ocenia tą formę kształcenia?
- Kształcenie zawodowe jest niezwykle potrzebne. Zwłaszcza w naszym regionie. Mówią o tym środowiska przedsiębiorców. Na rynku pracy zaczyna brakować wykwalifikowanych fachowców, o których ubiegają się działające tu firmy. Takim przykładem może być powstanie nowej szkoły branżowej I stopnia w Świnoujściu, współpracującej z duńskim przedsiębiorcą, czy nowe Technikum Technologii Informatycznych w Szczecinie, które z kolei prowadzi ścisłą współpracę z firmami działającymi na terenie Technoparku Pomerania. To bardzo ważne, by szkoły kształciły i otwierały nowe kierunki w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy, we współpracy z samorządem i przedsiębiorcami. Taka współpraca przynosi wszystkim ogromne korzyści. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe u konkretnego przedsiębiorcy, a szkoła może zapewnić zatrudnienie swoim absolwentom. Mamy kilka takich przykładów w naszym województwie.

- Proszę je więc podać.

- Takie zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych pracowników zgłaszają między innymi przedstawiciele branży morskiej, stoczniowej i żeglugi śródlądowej. Podczas konferencji, którą zorganizowaliśmy wspólnie z zarządami Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecińskiego Parku Przemysłowego, Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego oraz MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych pod patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyraźnie wybrzmiał ten problem. Rozwój tych branż to istotna część gospodarki i ogromna szansa dla naszego regionu. Brakuje jednak specjalistów. Wdrażana obecnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma oświaty dotyczy między innymi zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Mają one służyć zarówno podniesieniu prestiżu szkolnictwa branżowego i zaprezentowaniu go, jako atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej dla młodego człowieka, ale również lepszemu przygotowaniu uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki kształcenia, a poprzez to dawać im szansę aktywnego udziału w rozwijającym się rynku pracy.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

bobolicestrefa2

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u