Utrzymanie wysokiej nadwyżki operacyjnej, która pozwoli zrealizować ambitny program inwestycyjny – to główne założenie budżetu Szczecina na rok 2015. Szczecińscy radni zatwierdzili plan dochodów i wydatków miasta.

- Ten budżet jest rekordowy pod względem wydatków na inwestycje – mówił podczas sesji Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Jednocześnie polityka finansowa prowadzona jest ostrożnie tak aby w przyszłości móc w pełni korzystać z nowego rozdania środków unijnych.

Wpływ na strukturę wydatków miasta mają kończące się inwestycje warte setki milinów złotych. Szczeciński Szybki Tramwaj, Budowa i przebudowa torowisk oraz remont ul. Potulickiej to zadania za które miasto zapłaci jedną fakturą po zakończeniu budowy.

Budżet Szczecina na rok 2015 zakłada:

  • Dochody Szczecina na poziomie 1,9 mld zł, wydatki to 2,3 mld zł.
  • Dochody bieżące na poziomie 1,78 mld zł, najwyższe (447 mln zł) to udział

w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT), 22% tej kwoty to subwencje (400 mln zł)

  •  Dochody majątkowe 174 mln

 Wydatki bieżące w 2015 roku utrzymane będą na poziomie: 1,53 mld zł, z czego: 37%, tj. 571 mln zł przeznaczono na edukację, po 15% na pomoc społeczną (234 mln zł) oraz na transport i komunikację (231 mln zł)

 Wydatki majątkowe to kwota: 760 mln zł.

Nadwyżka operacyjna planowana jest na poziomie 14,2 %

źródło: www.szczecin.pl

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u