ukraincy1Rekordowo niskie bezrobocie na Pomorzu Zachodnim i największa wśród województw dynamika spadku ilości osób bez pracy w Polsce zmusza zachodniopomorskich przedsiębiorców do poszukiwania pracowników na wschodzie Europy. 2016 r. był rekordowy również i pod tym względem, gdyż pracodawcy wydali ponad 55 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. To aż trzykrotny wzrost w stosunku do 2015 roku. Obcokrajowców najchętniej poszukiwała branża turystyczna i budownictwo. Najbardziej pożądani byli obywatele Ukrainy. Obcokrajowcy pomogli w obsłudze rekordowego sezonu turystycznego, coraz częściej znajdują zatrudnienie w parkach przemysłowych, ale na co dzień sprzedają również chleb w piekarniach. Prawie trzykrotny wzrost ilości oświadczeń wskazuje, że w niektórych branżach coraz trudniej o znalezienie rąk do pracy. 

Praca nie dłużej niż 6 miesięcy, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę – takie możliwości oferuje tzw. uproszczona procedura oświadczeniowa, jedna z popularniejszych form pozyskiwania pracowników spoza Polski. Raport „Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku” przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, wskazuje że już od 2 lat w Zachodniopomorskiem wzrasta chęć krótkoterminowego (do 6 miesięcy) zatrudnienia obywateli Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Armenii.

 

W 2016 roku w powiatowych urzędach pracy na Pomorzu Zachodnim złożono ponad 55 tys. takich oświadczeń (634 tys. w całej Polsce) wobec ponad 18 tys. w 2015 roku. Obcokrajowiec zamierzający podjąć pracę w Polsce, jest zobowiązany posiadać dokument pobytowy tj. wizę lub zezwolenie na zamieszkanie.
W ubiegłym roku, w momencie składania oświadczeń ten wymóg spełniał co trzeci cudzoziemiec. W rzeczywistości nie sposób jest więc oszacować ile osób znalazło zatrudnienie w Zachodniopomorskiem, ale badając oświadczenia można dostrzec pewne trendy.

 

Najchętniej po pracowników ze wschodu chcą sięgać przedsiębiorcy ze Szczecina (blisko 26 tys. oświadczeń), powiatu Goleniowskiego (blisko 6 tys. oświadczeń) i Koszalina (3,5 tys. oświadczeń). Zdecydowanie najbardziej poszukiwani są obywatele Ukrainy (96,4% zgłoszeń), dalej Białorusini (1,6%) i Mołdawianie (1,3%). Pracodawcy deklarowali głównie chęć zatrudnienia osób w wieku 26-40 lat (45,8%). Rąk do pracy ze wschodu najchętniej szukają firmy z sekcji „działalność w zakresie usług administrowanie i działalność wspierająca” (31% deklaracji), są to przeważnie agencje pracy tymczasowej. W dalszej kolejności obcokrajowców poszukuje branża budowlana (19,5% deklaracji, głównie ze Szczecina, Koszalina, Świnoujścia czy Polic), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (16,2%, m.in. z powiatu białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, goleniowskiego) i przetwórstwo przemysłowe (9,8% deklaracji, m.in. z powiatów goleniowskiego, choszczeńskiego, drawskiego, wałeckiego).

 

W blisko połowie oświadczeń pracodawcy wskazywali chęć zatrudnienia przy pracach prostych, jedna czwarta odnosiła się do robotników przemysłowych i rzemieślników. Jako najczęściej oferowaną formę zatrudnienia wskazywano umowę zlecenie (69,8%), a następnie umowę o pracę (15,7%) i umowę o dzieło (14,3%). Zdecydowana większość pracodawców (84,2%) chciała zatrudnić obcokrajowców na maksymalny okres dopuszczalny w oświadczeniu czyli od 3 do 6 miesięcy.

Jak zauważa Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, liczba złożonych oświadczeń wskazuje potrzeby zatrudnieniowe wśród zachodniopomorskich pracodawców oraz pokazuje problemy z pozyskaniem pracowników gotowych do podjęcia oferowanej przez nich pracy wśród polskich obywateli.

Dodaj Temat

 baner eskimos balticinfo

 

 upiotra1ab

 

ekosunreklama1a

 

PRAXISreklamalogo

 

logo 03baner

 

uniaprezent1

 

leowesolychswiat

 

 

blob gwiazdka WESOLYCH SWIAT

 

avon1mission

 

 

reklamamchecinski1

 

e.sztorc.banner

 

 

psw

 

balticinfopl 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u