mozgszczecinMózg ludzki składa się z 100 000 000 000 komórek nerwowych, nic zatem dziwnego, że to najbardziej tajemniczy narząd naszego organizmu. Mimo wielu lat zaawansowanych badań nad tym organem, nadal wiemy o nim stosunkowo niewiele. Kwestie związane z funkcjonowaniem tego najbardziej tajemniczego ludzkiego organu zostaną po raz kolejny podjęte podczas VI Międzyuczelnianej Konferencji pn. "Dzień Mózgu", organizowanej 8 kwietnia, w tym roku pod hasłem "Młody mózg pod presją współczesności". Jeden z wykładów otwierających wygłosi prof. Jerzy Bralczyk.

Dzień Mózgu organizowany jest wspólnie przez: Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedrę i Klinikę Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Cogito.

 

Dzień Mózgu to coroczne wykłady otwarte podejmujące tematykę związaną z funkcjonowaniem tego organu w interdyscyplinarnej perspektywie − zarówno z medycznego: neurologicznego i psychiatrycznego punktu widzenia oraz biorąc pod uwagę aspekty humanistyczne. Wśród tegorocznych wystąpień pojawią się m.in. następujące kwestie: wpływ diety, uzależnień, bezstresowego wychowania, sztuki i współpracy na młody mózg, dojrzewanie a zdrowie psychiczne oraz mózg dziecka autystycznego.

W tym roku zostaną wygłoszone również dwa wykłady otwierające konferencję - prof. Przemysław Nowacki przedstawi wystąpienie pt. "Mózg - zanim pojawi się na świecie", natomiast prof. Jerzy Bralczyk zaprezentuje wykład pt. "Myśl, myślenie, mózg w języku polskim".

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej: www.dzienmozguszczecin.pl.

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u