PiotrHuzarPrezesKIPHKoszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa od 2002 roku organizuje konkurs o nazwie „Koszaliński Denar”. O tym, do kogo jest on skierowany i jakie są jego główne założenia,  opowiada nam Prezes Izby – Piotr Huzar. 

- Trwa XVII edycja konkursu „Koszaliński Denar”. Jaka jest główna idea tego przedsięwzięcia?

- Główną idea konkursu jest popularyzacja etycznych wzorców przedsiębiorcy, który dba o rozwój własnej firmy, pracowników i uczciwego rynku lokalnego. Stwarza tym samym podwaliny dla rozwoju społeczności lokalnej i rozwoju gospodarczego regionu. Nagroda “Koszaliński Denar” jest formą uznania i podziękowania dla przedsiębiorców, którzy dzięki zaangażowaniu i pracy budują nie tylko własne przedsiębiorstwa, ale również współtworzą wizerunek gospodarczy naszego regionu w kraju i poza jego granicami.

- Jakie wymogi musi spełnić firma, aby mogła przystąpić do konkursu?

- Przede wszystkim firma nie może się zgłosić do konkursu sama. Aby wziąć w nim udział musi zostać nominowana przez jednego z członków Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Regulamin stanowi, że każdy z przedsiębiorców ma prawo do zgłoszenia trzech firm, do każdej z czterech kategorii. Obligatoryjnym wymogiem jest to, że przedsiębiorstwa przystępujące do konkursu muszą przedstawić stosowne oświadczenia. Dotyczą one spełniania obowiązków wobec ZUS-u i urzędu skarbowego. Firmy, które nie uregulowały obowiązków względem tych instytucji, są dyskwalifikowane. Oceną przedsiębiorstw przystępujących do konkursu zajmuje się kapituła konkursowa. W jej skład wchodzą członkowie rady Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

KoszalinskiDenar

- Wspomniał Pan, że konkurs dzieli się na cztery kategorie?

- Tak. Mikro, małe, duże i średnie firmy. O tym do jakiej kategorii kwalifikuje się dana firma, decyduje ilość zatrudnionych w niej osób. Co roku wręczany jest również “ Biały Denar”. To rodzaj nagrody specjalnej, która przeznaczona jest dla firmy będącej objawieniem roku. Trafia ona zazwyczaj do młodych przedsiębiorstw, które swoim działaniem, czy funkcjonowaniem, już na początku zwracają na siebie uwagę.

- Jakie korzyści płyną z posiadania „Denara”?

- Na pewno jest to bardzo prestiżowa nagroda. Przedsiębiorcy którzy ją otrzymują, mogą używać znaku graficznego „Denara” na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych. Niewątpliwie ma to spory wymiar marketingowy. Każdą nagrodą można się chwalić i warto się chwalić. Zwłaszcza, że jest ona przyznawana przedsiębiorcom przez innych przedsiębiorców. Laureaci są również zapraszani na galę, która jest bardzo przyjemnym wydarzeniem. My sami na każdym kroku podkreślamy, że laureaci “Denara” to firmy wyjątkowe.

- Gala wręczenia nagród odbędzie się 21 czerwca. Czy jest to jakaś szczególna data w kalendarzu?

- Tak. Od niedawna data ta wpisana jest do kalendarza, jako Dzień Przedsiębiorcy. Zdecydowaliśmy, że zorganizowanie gali właśnie w tym dniu będzie nie tylko świetnym zwieńczeniem samego konkursu, ale także obchodów tego święta. W tym roku gościem na gali będzie profesor Piotr Płoszajski. To ceniony specjalista zajmujący się między innymi zagadnieniami związanymi z tak zwaną czwartą rewolucją przemysłową. Gale nie zawsze wyglądały jednak tak samo. Przez praktycznie 15 edycji łączyliśmy to wydarzenie głównie z koncertami. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że skoro już zbieramy przedsiębiorców i dostajemy ich cenny czas, to chcemy im dać coś więcej. W zeszłym roku pierwszy raz był właśnie taki wykład. Spotkało się to z pozytywnym odbiorem, dlatego w tym roku postanowiliśmy to powtórzyć.


Rozmawiała: Malwina Szul


nowelogokiphKoszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją pełniącą role samorządu gospodarczego miasta. Zrzesza na zasadzie dobrowolności przedsiębiorstwa z terenu Pomorza Środkowego.  Celem działania Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest tworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych działających w Koszalinie i regionie Pomorza Środkowego. Więcej o Izbie na : www.kiph.com.pl  oraz na facebooku.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u