Rozmowa z Bożeną Pawłowską- doradcą podatkowym, właścicielką Kancelarii Podatkowej Constans w Koszalinie
-Czy w naszym kraju łatwo jest być doradcą podatkowym?
-Zawód doradcy podatkowego w Polsce jest dość nowym zawodem. Doradcy podatkowi zaistnieli dopiero w nowym systemie gospodarczym. Przez pierwsze lata istnienia nowego systemu gospodarczego i podatkowego, powstające biura podatkowe musiały radzić sobie z nowymi przepisami podatkowymi. Dotyczyło to zwłaszcza podatku VAT, który w swej początkowej fazie był bardzo restrykcyjnym podatkiem, obwarowanym ogromnymi sankcjami za nawet bardzo drobne uchybienia. Stosowanie tak trudnych przepisów w praktyce wymuszało na właścicielach biur potrzebę ustawicznego kształcenia w zakresie prawa podatkowego, handlowego, cywilnego, prawa pracy i innych przepisów niezbędnych w prowadzeniu spraw przedsiębiorców.

W przeważającej części, z tego grona ludzi wywodzą się doradcy podatkowi. Jeżeli pracuje się w nowym zawodzie i w otoczeniu skomplikowanych przepisów, to należy stwierdzić, że w naszym kraju bycie doradcą podatkowym nie jest łatwe. Z jednej strony oczekiwania klientów w zakresie jasnego i zdecydowanego stanowiska w sprawie stosowania przepisów podatkowych, z drugiej strony gąszcz pism w sprawach podatkowych i interpretacji podatkowych, wzajemnie sprzecznych.
-Skoro polityka fiskalna w Polsce jest tak zawiła, co jest największym problemem dla firm? Interpretacja przepisów?
-Zarządy spółek, oraz właściciele firm oczekują od doradcy podatkowego szybkiego rozstrzygnięcia problemu. Niestety, brak jasnych i precyzyjnych przepisów prawa podatkowego uniemożliwia takie działanie. Najczęściej w celu zwiększenia bezpieczeństwa klienta, doradca występuje o wydanie interpretacji indywidualnej, a to wydłuża czas rozstrzygnięcia problemu. Myślę, że wielu doradców podatkowych chce i lubi prowadzić skomplikowane sprawy, ale poziom skomplikowania tych spraw niekoniecznie ma się sprowadzać do ryzyka podatkowego. W naszym zawodzie posiadamy oczywiście obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
-Jakim więc zawodem jest doradca podatkowy?
-To zawód zaufania publicznego, a każdy doradca podatkowy jest ustawowo zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usługi. Z tajemnicy w zakresie informacji dotyczącej klienta, może doradcę zwolnić tylko sąd.
-Prowadzi Pani z sukcesem już wiele lat jedną z renomowanych kancelarii doradztwa podatkowego. Skąd pomysł na taki profil działalności?
-Zawsze pociągało mnie rozwiązywanie trudnych spraw. Lubię ludzi i lubię pomagać. Świadcząc usługi prowadzenia ksiąg i usługi doradztwa podatkowego dla przedsiębiorców, mogę w pełni wykorzystać swoje zdolności, wiedzę i pasję. Po transformacji, tak jak wiele osób szukałam swego miejsca w życiu. Chciałam o sobie stanowić, robić coś potrzebnego i dającego satysfakcję. Ponieważ moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe wiązało się z prawem podatkowym i organizacją przedsiębiorstw, postawiłam na samodzielną działalność w tym zakresie.
-Jak bardzo zmienił się rynek od czasu utworzenia kancelarii Constans?
-Prowadzę działalność w zakresie doradztwa podatkowego od ponad 20 lat i przez ten czas pewne problemy przedsiębiorców w zakresie podatków są stałe, lecz z roku na rok przybywa nowych zagadnień, problemów dotyczących mojej branży. Przybyło też problemów z przekształcaniem i sukcesją podmiotów gospodarczych. a Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla polskich przedsiębiorstw nowe perspektywy rozwoju. Wymusiło też nowe rozwiązania organizacyjne i prawne w wielu firmach. Okres przystosowania się do nowych, unijnych przepisów podatkowych był dla wielu doradców podatkowych dużym wyzwaniem.
-A skąd pomysł na nazwę Pani kancelarii?
-Ponieważ Constans oznacza stałość, stabilizację, a także profesjonalną obsługę stałych klientów.

Rozmawiał:

Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 reklama balticbd

calidozaworarka

 

ARKA zyczeniabn2017toplaserkoszalinlogo1

baneredu4you1

reklamamchecinski1                                                

teproogłoszenieopracebalticinfo1

lechbudIIetap

logo.rgb

e.sztorc.banner

inwestbohwawy

 

vertaxofertareklama1

banerekfotowoltaika210x240px3

 assetlogolarge

 

balticinfopl


logonieruchomosci ew1

logopraxis

pamprofil

 

4mobile

banerbogurscy
 banerek1
logo just
 
MAPA STRON I II
stat4u