wojciechowskilechLokalni przedsiębiorcy od wielu lat bezskutecznie walczą o zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Czy słusznie? Jeśli tak, co można zmienić, oraz w jaki sposób? O tym rozmawiamy z Lechem Wojciechowskim, koszalińskim przedsiębiorcą, prezesem EkoWodrol Sp. z o.o.

- Panie prezesie, czy obecne przepisy ułatwiają, czy utrudniają wygrywanie przetargów przez firmy?

- Na pewno nie możemy mówić o ułatwieniach. Przepisy, oraz wymogi udziału w postępowaniach przetargowych spowodowały swoisty "handel" referencjami przez duże firmy. Dodatkowo na rynek usług i robót wprowadzeni zostali wykonawcy bez doświadczenia, oraz możliwości prawidłowego wykonania powierzonych im prac. Sytuacja taka niekorzystnie wpływa na ceny usług (znaczne zaniżenie stawek robocizny) oraz jakość robót. Niedoświadczony wykonawca w wyniku niedoszacowanej wartości oferowanych robót, źle wykonuje prace, zamienia materiał na tańszy, oraz co gorsze często nie kończy robót. 

 

- Czyli wygrywa cena kosztem jakości? Jak rzetelna firma, zatrudniająca ludzi, posiadająca zaplecze technologiczne, ma wygrać z firmą, która jest nowicjuszem?
- Wprowadzone nowe, pozacenowe kryteria oceny ofert, są stosowane przez zamawiającychtylko dla zasady, a właściwe z obowiązku. Nie po to, by dokonać wyboru najlepszej oferty. Najczęściej stosowanymi kryteriami są okres realizacji, oraz termin gwarancji i to w proporcji: 95% - cena 5% - drugie kryterium. To wskazuje na cenowe kryterium.  Inny, poważny problem to niewłaściwie opisany przedmiot zamówienia, co uniemożliwia właściwą wycenę.

- Zdarzają się przetargi  z ogłaszanym tzw. wynagrodzeniem ryczałtowym. Może to jest szansa na ułatwienie dostępności do przetargów rzetelnym firmom?
- Bardzo często w przypadku postępowań przetargowych z wynagrodzeniem ryczałtowym, zamawiający żądają opracowania kosztorysów ofertowych na podstawie załączonych przez nich tzw. przymiarów robót. Wykonawcy są zmuszeni do sztucznego rozdzielenia zbudżetowanej przez siebie ceny w formułę, która często ma elementy kompletnie odbiegające od zakresu prac. Dlatego też częstą praktyką jest wpisywanie nawet nierealnych cen za dane prace. Jest szereg przepisów i kruczków prawnych, powodujących wezwanie do składania wyjaśnień, pod groźbą utraty vadium. Generalnie, przedsiębiorca w przetargu nie jest w moim odczuciu partnerem dla samorządu. Istnieje też odpowiedni artykuł w ustawie, dotyczący określania produktu wyłącznie poprzez parametry techniczne, a nie znaki towarowe, nazwy własne itp. Fakt ten uniemożliwia wprowadzanie innowacyjnych produktów na rynek.

- Zdarzają się ogłoszenia o przetargach z tzw wolnej ręki, w kwocie 30 tys euro. Czy dla inwestycji jest to na ogół wystarczająca kwota?
- Według mnie kwota 30 tys. euro to zbyt niski próg zlecenia z wolnej ręki. Pomimo podniesienia wartości tych zleceń z 14 tys euro do 30 tys euro, nie zostały wprowadzone dodatkowe podziały na typ usługi: dostawy, roboty budowlane czy inne usługi. To powoduje, że dla robót budowlanych nadal jest to znikoma wartość. W mojej ocenie winno być to podzielone np. przy zachowaniu takiej samej proporcji, jak dla progów w zamówieniach unijnych.

- Wiem, że jest Pan zwolennikiem stosowania dialogu technicznego w przetargach. Co taki dialog daje uczestnikowi przetragu?
- Dialog ten umożliwia w sposób legalny współdziałanie wykonawcy i zamawiającego w przygotowaniu postępowania przetargowego tj. opisania przedmiotu zamówienia w sposób szczegółowy, opracowania specyfikacji technicznych, a nawet pomocy w wyborze formuły zamówienia. To także zlecenie dokumentacji projektowej a następnie robót budowlanych czy też zlecenie formuły: zaprojektuj i wybuduj. Niestety, dialog taki cieszy się niechęcią urzędów.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

 

Dodaj Temat

 reklama balticbd

calidozaworarka

 

ARKA zyczeniabn2017toplaserkoszalinlogo1

baneredu4you1

reklamamchecinski1                                                

teproogłoszenieopracebalticinfo1

lechbudIIetap

logo.rgb

e.sztorc.banner

inwestbohwawy

 

vertaxofertareklama1

banerekfotowoltaika210x240px3

 assetlogolarge

 

balticinfopl


logonieruchomosci ew1

logopraxis

pamprofil

 

4mobile

banerbogurscy
 banerek1
logo just
 
MAPA STRON I II
stat4u