marekgoliszewskibccRozmowa z Markiem Goliszewskim, prezesem i założycielem Business Centre Club.

- BCC jest prestiżową organizacją otoczenia biznesu, działającą od początku lat 90-tych. Prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej i obrony interesów polskich przedsiębiorców. Jak to przekłada się na faktyczne wsparcie?


- W praktyce wygląda to tak, że zbierane są opinie z firm, dotyczące procesów gospodarczych, działalności, otoczenia biznesu i są one następnie analizowane przez szereg instytucji i ekspertów wchodzących w skład struktury BCC. Propozycje konkretnych rozwiązań kierowane są do przedstawicieli rządu, poprzez udział w komisjach sejmowych czy też na formum Rady Dialogu Społecznego. To bardzo ważne i szanowane przez polityków gremium, które prezentuje interesy polskich przedsiębiorców, członków BCC. Przykładem takich działań jest choćby kwestia tak zwanej szarej strefy.

- Tworzył Pan Business Centre Club. Jaka jest wizja BCC i co wyróżnia tę organizację spośród innych instytucji otoczenia biznesu?


- Przede wszystkim naszymi członkami są indywidualne podmioty gospodarcze, firmy różnej wielkości i branż, skupione w 25 lożach regionalnych. Skupiamy obecnie około 1000 firm w 250 miastach. Wspieramy je poprzez szeroki zakres porad eksperckich, ale to co jest najważniejsze, to tak zwana "Polisa Bezpieczeństwa". Jest to realna pomoc między innymi w sporach firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, czy nierzetelnymi kontrahentami. To reprezentowanie firmy w kontaktach z instytucjami państwowymi i Unii Europejskiej, mediami oraz innymi podmiotami życia gospodarczego jako rzecznik przedsiębiorców.


- Wspomniana przez Pana szara strefa jest problemem wielu branż. W tym także usług, takich jak budownictwo- wynika to z wysokich kosztów zatrudnienia legalnego pracownika, gdyż oprócz normalnej pensji, dochodzi jeszcze szereg danin publicznych takich jak ZUS i podatek. Powoduje to dość często niezadowolenie budowlańców ze stawki godzinowej. Ale wiem, że problem jest szerszy. Co BCC robi w kwestii zwalczania szarej strefy?


- Problem szarej strefy faktycznie istnieje i należy go rozwiązać konkretnymi działaniami. Gdy państwo wprowadza dogodne rozwiązania dla firm, przejrzystość w podatkach, proceder ten jest niewspółmiernie mniejszy. Potrzeba zmiany niektórych przepisów, większej klarowności. W temacie szarej strefy współpracujemy z Ministrestwem Finansów i w ramach inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. W ramach tego projektu co roku wydawany jest specjalny raport, który zawiera opinie ekspertów i rekomendacje, jak skutecznie walczyć z szarą strefą. Ważna jest edukacja przedsiębiorców. Mówimy: "wystawiajcie paragony, faktury, kupujcie legalnie". Zjawisko szarej strefy jest widoczne głównie w biznesie paliwowym, czy tytoniowym. Trzeba poprawić prawo w tym zakresie, ale też nobilitować i promować przedsiębiorców którzy działają i zatrudniają legalnie.


- Jak zatem ocenia Pan realną pomoc rządu dla polskich firm, głównie małych? Uchwalona przez rząd Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju autorstwa wicepremiera Morawieckiego jest jakąś szansą?


- Jeśli chodzi o Strategię, to dobrze, że dokument, który wskazuje kierunki w jakich powinniśmy podążać w kolejnych latach, został formalnie zaakceptowany przez rząd. Pozwoli on na szereg zmian na lepsze, takich jak zastosowanie zapisu prawa do błędu przedsiębiorcy, zasadę domniemania niewinności, większe partnerstwo na linii urząd- firma. Sytuacja gospodarcza w naszym kraju wygląda następująco: PiS musi spełnić obietnice wyborcze, takie jak 500 +, wzrost płacy minimalnej oraz inne działania, na które rząd potrzebuje pieniędzy. Tymczasem mamy duży dług publiczny i aby wszystko działało sprawnie potrzebne jest inicjowanie rozwoju przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczości to wzrost inwestycji, a inwestycje firm prywatnych to aż 70%-80% ogółu. Zaufanie przedsiębiorców do państwa powinno być podstawą wszystkich działań.

 

- Ale tego zaufania nie widać, wręcz odnosi się wrażenie że państwo jest wrogiem biznesu.

- Przedsiębiorcy zmagają się ze zwrotem VAT, mnogością koncesji i kar. Zapala się dla przedsiębiorczości w Polsce zieolne światło, podtrzymywane przez wielu polityków, lecz niektórzy chcą to światło zgasić. Udział w pracach nad projektami legislacyjnymi dotyczącymi gospodarki, przedsiębiorczości, powino mieć grono ekspertów z kręgu biznesu, gdyż to firm dotyczyć będą przepisy ustaw. Politycy muszą zrozumieć, że to właśnie wspieranie firm i ich rozwój spowoduje stały zastrzyk pieniędzy do budżetu państwa w formie podatków. Krótkowzrocznością jest "rzucenie się" firmom do gardła, by szybko zatkać dziurę budżetową państwa, poprzez nakładanie kar i zwiększenie obciążeń -na przykład fiskalnych. Rolą rządu jest budowanie zaufania dla biznesu, likwidacja biurokracji i zmniejszanie liczby etatów w administracji. Nie można bazować na duchu przedsiębiorczości, który w naszym kraju był widoczny zawsze. W Polsce powinno się stworzyć warunki do funkcjonowania nawet 6 milionów firm.


Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski


Marek Goliszewski

Absolwent SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, Honoris Causa Amerykańskiego Towarzystwa Badań Naukowych Sigma Xi (założone w 1886 w Cornell University, laureatem był m.in. Albert Einstein). Reprezentant Polski w zapasach. Prezes Business Centre Club.
Po wprowadzeniu stanu wojennego relegowany z pracy. Inicjator działań skierowanych przeciwko stanowi wojennemu. Założyciel miesięcznika „Konfrontacje” (1987 r.), prezentującego m.in. poglądy opozycji demokratycznej. Organizator prekursora „Okrągłego Stołu” – spotkania opozycji i ówczesnej władzy na Uniwersytecie Warszawskim w 1988 roku.
Po roku 1989 głęboko zaangażowany w budowę nowego ustroju w Polsce. Założyciel BCC, organizacji skupiającej 1000 przedsiębiorców z 250 miast, pracującej na rzecz rozwoju gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnik prac nad nową Konstytucją RP. Twórca Forum Dialogu – ogólnopolskiej platformy popierania reform przez przedstawicieli 25 organizacji i 1800 stowarzyszeń publicznych z całego kraju.
W latach 2002-2008 wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, rozwijający dialog społeczny między rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami. Założyciel Rady Przedsiębiorczości, skupiającej wszystkie najważniejsze organizacje pracodawców w Polsce (Rada doprowadziła m.in. do przełomowego obniżenia podatku CIT i zwiększenia wpływów do budżetu Państwa).
Członek Narodowej Rady Europejskiej, aktywnie działający na rzecz przystąpienia Polski do UE. Organizator ogólnopolskiego pre-referendum w tej sprawie pt.. „ Być albo nie być w Unii Europejskiej”. W roku 2007 uhonorowany Nagrodą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego za trwały wkład w integrowanie Polski ze strukturami europejskimi. Autor akcji lobbingowej w Senacie USA na rzecz poparcia członkowstwa Polski w NATO. Obecnie prezes SEA – Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Twórca Akcji „Podziel się sukcesem” i wieloletniej pomocy przedsiębiorców na rzecz dzieci i ludzi poszkodowanych przez los. W sumie członkowie BCC przekazali potrzebującym prawie 3 mld. złotych. Odznaczony za działalność charytatywną Orderem Prymasowskim Orderem Otwartych Serc, medalem „Primus in Agendo” oraz uhonorowany tytułami „Przyjaciel Bezdomnych”, „Czyniący Dobro” i „Przyjaciel Dzieci”. Patron Studenckiego Forum BCC, największej organizacji studentów uczelni ekonomicznych, inicjator wielu przedsięwzięć z dziedziny nauki i szkolnictwa.
Autor szeregu publikacji i m.in. książki „Stąd do przyszłości”. Laureat I Nagrody im. Adolfa Bocheńskiego za działalność publicystyczną, ex quo ze Stefanem Kisielewskim.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

bobolicestrefa2

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u