fot2

Rozmowa z Borysem Boratyńskim, współwłaścicielem koszalińskiej agencji INVEST Nieruchomości, wicekomandorem Jacht Klubu Koszalin.

- Borys, zajmujesz się pośrednictwem nieruchomości od 20 lat, a tak się złożyło że w tym roku firma INVEST Nieruchomości obchodzi także 10 lat istnienia na rynku. Dużo zmieniło się w postrzeganiu rynku nieruchomości i samej profesji pośrednika przez ten czas?
- Gdy zaczynałem pracę w tym zawodzie, był to początek kształtowania się zawodu pośrednika obrotu nieruchomościami. Wówczas otwierało się poprostu działalność gospodarczą, dopiero z czasem, nastąpiła regulacja prawna zawodu. Z czasem stał się to niemal jeden z zawodów zaufania publicznego, szanowany, prestiżowy. Wiązało się to oczywiście z koniecznością posiadania licencji zawodowej i zdaniem egzaminu państwowego. Dawało to klientowi poczucie bezpieczeństwa obsługi i transkakcji sprzedaży. Obecnie deregulacja spowodowała, że nasz zawód został sprowadzony do roli zawodu powszechnego, powstało wiele nowych firm, a część z istniejących wcześniej przestała funkcjonować.

Czytaj więcej...

piotrhuzar2Rozmowa z Piotrem Huzarem, dyrektorem biura Koszalińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej

- Trwa kolejna, jubileuszowa już edycja konkursu "Koszaliński Denar". Czego możemy spodziewać się w tym roku?

- Zasadniczą zmianą w stosunku do poprzednich 14 edycji jest fakt, że konkurs nabiera charakteru wydarzenia charytatywnego. Oznacza to, że wszystkie wpływy ze zgłoszeń konkursowych będą zebrane i przekazane na wybrany cel charytatywny. Cel, na który przedsiębiorcy przekażą pieniądze, wybrany będzie również w ramach konkursu trwającego równolegle do "Denara". Oczywiście, wszystkie chętne organizacje po zapoznaniu z regulaminem mogą dokonywać zgłoszeń poprzez wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na naszej stronie internetowej- tutaj. Istotne jest wskazanie konkretnego celu, na który przeznaczone mają być środki. Przedsiębiorcom, tradycyjnie już, kapituła przyzna nagrody w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże firmy.

Czytaj więcej...

wzinkaO problemach w zamówieniach publicznych i o wspieraniu biznesu rozmawiamy z Wiesławem Zinką, prezesem spółki Meden-Inmed

- Czy w kwestii zamówień publicznych organizacje zrzeszające przedsiębiorców (ZPP,KIPH,BCC) mogą mieć realne przełożenie na zmianę wadliwych przepisów i ustawy?
- Moim zdaniem nie do końca. O przepisach decyduje ustawodawca. Różne gremia gospodarcze i branżowe próbują oceniać i krytykować funkcjonowanie "instytucji przetargów" w ramach zamówień publicznych. Jak tylko pamiętam, prowadzeniu działalności gospodarczej towarzyszą dyskusje o wadach i brakach w przepisach regulujących postępowania przetargowe. Przedsiębiorcy zgłaszali wiele postulatów, wniosków, spostrzeżeń i krytycznych ocen do swoich klubów, organizacji biznesowych zrzeszające pracodawców, takich jak: BCC, KIPH, Izba Północna, ZPP i inne. Od wielu lat trwa swoisty wyścig w pozyskiwaniu członków poprzez całą plejadę konkurujących organizacji około biznesowych. Im więcej członków ma zrzeszenie, tym czuje się bardziej potrzebne i ważniejsze. Dlatego trwa rywalizacja i zabieganie o ilość członków. Chodzi też o możliwość pozyskiwania dodatkowych środków na prowadzenie statutowej działalności przez poszczególne organizacje przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

asakRozmowa z Anną Sak, prowadzącą razem z mężem pensjonat Marina w Mielnie

- Czy małżeństwo sprawdza się też jako związek w prowadzeniu firmy?
- Na pewno nie jest przeszkodą.  Mąż prowadzi firmę SAKBUD od 2004, a od 2008 roku wspólnie ją prowadzimy. Taki układ jak najbardziej się sprawdza i nam odpowiada. W 2015 roku pojawiła się Marina Mielno wraz z Restauracją Biała Dama i głównie ja nimi kieruje.
- Kto jest za co odpowiedzialny w firmie i jak Państwu wychodzi ten podział?
- Staram się prowadzić Marinę w porozumieniu z mężem, dzielę się z nim swoimi pomysłami, które on w większości akceptuje. Pomaga w kwestii remontów, drobnych napraw.

Czytaj więcej...

Krzysztof ronowski

Rozmowa z Krzysztofem Rożnowskim, współwłaścicielem koszalińskiego biura nieruchomości: Indahouse.pl nieruchomości lepiej

- Czy zawód pośrednika nieruchomości jest trudnym zawodem?
- Na pewno nie każdy nadaje się do wykonywania tego zawodu. Kreatywność i dynamizm w działaniu, to jego bezsprzeczne atrybuty, ale przede wszystkim umiejętność słuchania naszych klientów. Naszym zadaniem jest spełnić ich oczekiwania, spełniać ich marzenia. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to profesja wymagająca ciągłego kształcenia się. Uczestnictwo w spotkaniach branżowych i warsztatach to absolutny obowiązek. To pomaga w wychodzeniu poza schematy i dążeniu do ciągłego rozwoju.

Czytaj więcej...

piotrflensO tym, czy przetargi publiczne są łatwo dostępne dla przedsiębiorców, oraz o sytuacji biznesu, rozmawiamy z Piotrem Flensem, właścicielem jednej z najstarszych i najbardziej znanych firm budowlanych na rynku koszalińskim, członkiem wielu stowarzyszeń branżowych i biznesowych.

- Czy według Pana, jako przedsiębiorcy, płacenie podatków w Polsce to przywilej, czy konieczna danina?
- Podatki powinny być dobrem narodowym i każdy powinien je płacić. Podatek powinien być prosty w naliczaniu i w rozliczaniu, być efektywny.Dziwi mnie obecna wrzawa z powodu wprowadzenia podatków dla sklepów wielkopowierzchniowych i banków. Przecież to takie same firmy jak i inne, w tym moja . Trzeba rozliczać polityków z polityki fiskalnej w zakresie naliczania podatków i ich wykorzystania.

- A czy biurokracja urzędów nie jest u nas zbyt wielka? Chodzi mi także o procedury przetragowe.
- Oczywiście, machina urzędnicza została rozbudowana w sposób niesamowity. Procedury zastępują logiczne myślenie. Urzędnicy po prostu boją się konsekwencji, by nie zinterpretować niewłaściwie przepisów. Należałoby zacząć od zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, w jej ramach pozwolić działać bardziej lokalnie, pro gospodarczo. W zakresie budownictwa zwróciłbym uwagę na odpowiedzialność inwestorów w zakresie przygotowania inwestycji. Bardzo dobre rozeznanie i właściwie przygotowany program użytkowy, to podstawa. Następnie projekt, odpowiednio zweryfikowany rzez zespół sprawdzający, pod nadzorem inwestora, który bierze udział w projektowaniu. Dobry projekt, bez wad , oraz rezerwa w budżecie wykonania- to dalsze dwie ważne sprawy.

Czytaj więcej...

kazimierczakRozmowa z Cezarym Kaźmierczakiem prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców  

- Jaki będzie według Pana rok 2016 dla polskich firm?
- Na pewno ciekawy. Aczkolwiek jednoznacznie trudno to ocenić. To co warto już dziś zauważyć, to bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej. Mam tu na myśli nagłą zmianę interpretacji podatkowej bez zmiany prawa. Kiedyś niestety można było przedsiębiorcy naliczyć zaległe np za pięć lat podatki. Teraz z tym koniec. Myślę, że umowy o pracę będą zanikać. To znaczy pozostaną w sferze produkcji, ale w perspektywie w działalności usługowej zastąpią je całkowicie elastyczne formy zatrudnienia, czyli umowy cywilnoprawne. Szara strefa nie zniknie, zwłaszcza wśród rzemieślników.
- Wspomniał Pan o rynku pracy. W naszym kraju mamy rynek pracy pracownika, czy pracodawcy?
- W Polsce skończył się rynek pracodawcy, choć wiele firm, zwłaszcza produkcyjnych, nie chce się z tym pogodzić.

Czytaj więcej...

Pawowska2Rozmowa z Bożeną Pawłowską- doradcą podatkowym, właścicielką Kancelarii Podatkowej Constans w Koszalinie

- Często słyszy się, że wśród zawodów tak zwanego zaufania publicznego jest zawód doradcy podatkowego. Dlaczego? 
- Zacznę może od tego, że to ustawa o doradztwie podatkowym określa zasady działania doradców podatkowych. Przepisy ustawy jak i ślubowanie złożone przez każdego doradcę podatkowego, zobowiązują do należytej staranności w wykonywaniu naszego zawodu, znajomości i stosowania prawa podatkowego w sprawach prowadzonych dla Klientów kancelarii. Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica w zakresie informacji jakie uzyskał, w trakcie prowadzenia spraw swoich Klientów. I z takiej tajemnicy może zwolnić doradcę podatkowego tylko sąd. Jest więc nie tylko profesjonalistą, ale też swojego rodzaju powiernikiem klientów. 

Czytaj więcej...

kroznowskiRozmowa z Krzysztofem Rożnowskim, współwłaścicielem koszalińskiego biura nieruchomości: Indahouse nieruchomości lepiej

-Minął rok, odkąd pojawiliście się na rynku. Udało się osiągnąć to, co zaplanowaliście?
-Z prespektywy czasu widać, jak duży wysiłek włożyliśmy w start firmy i jej działalność. Myślę, ze zrobiliśmy nawet ciut więcej, niż zakładaliśmy.
-Nieruchomości lepiej - to wasze hasło. Jak można te słowa rozumieć na lokalnym rynku, gdzie jest już bardzo dużo agencji pośrednictwa nieruchomości?
-Od samego początku, wyznacznikiem była nowa jakość obsługi klienta, budowanie marki na rynku nieruchomości. Chcemy by klienci poznawali zasady pracy pośrednika nieruchomości i współpracy z nim w tarkcie sprzedaży, kupna czy wynajmu nieruchomości, wiedzieli, że jest on ich opiekunem i łączy ich wspólny cel, czyli transakcja.

Czytaj więcej...

wojciechowskilechLokalni przedsiębiorcy od wielu lat bezskutecznie walczą o zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Czy słusznie? Jeśli tak, co można zmienić, oraz w jaki sposób? O tym rozmawiamy z Lechem Wojciechowskim, koszalińskim przedsiębiorcą, prezesem EkoWodrol Sp. z o.o.

- Panie prezesie, czy obecne przepisy ułatwiają, czy utrudniają wygrywanie przetargów przez firmy?

- Na pewno nie możemy mówić o ułatwieniach. Przepisy, oraz wymogi udziału w postępowaniach przetargowych spowodowały swoisty "handel" referencjami przez duże firmy. Dodatkowo na rynek usług i robót wprowadzeni zostali wykonawcy bez doświadczenia, oraz możliwości prawidłowego wykonania powierzonych im prac. Sytuacja taka niekorzystnie wpływa na ceny usług (znaczne zaniżenie stawek robocizny) oraz jakość robót. Niedoświadczony wykonawca w wyniku niedoszacowanej wartości oferowanych robót, źle wykonuje prace, zamienia materiał na tańszy, oraz co gorsze często nie kończy robót. 

 

Czytaj więcej...

kazimierczakRozmowa z Cezarym Kaźmierczakiem prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców  

-Czy sądzi Pan że firmy działające lokalnie, nie będące dużymi korporacjami czy przedsiębiorstwami, są jakoś dyskryminowane? Czy może radzą sobie dobrze?
-Oczywiście że są na gorszej pozycji. Małe i średnie firmy muszą sobie radzić same, podczas gdy tworzy się strefy ekonomiczne i ściąga inwestorów z zewnątrz, by nie płacili podatków. Powinno się bardziej wspierać lokalny biznes, ale to także kwestia systemowego podejścia do sprawy i działań odgórnych, centralnych.

 

Czytaj więcej...

Dodaj Temat

 

calidozaworarka

 

Arbet logo1

ekosunreklama1a

 

PRAXISreklamalogo

 

polanareklama1 2

 

avon1

 

toplaserbaner

 

 

edu4urodoa 

reklamamchecinski1

 

szkola karlino plakat

   

lechbudIIetap

 

 

psw

 

balticinfopl 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u