pkfotoKończy się już 49 rok akademicki w Politechnice Koszalińskiej. Na jesieni Uczelnia uroczyście rozpocznie rok jubileuszu pięćdziesięciolecia. Jednak na progu planowanych uroczystości warto podsumować miniony rok akademicki 2016/2017. Ciągle pogłębiający się niż demograficzny wywiera duży wpływ na funkcjonowanie polskich uczelni. Zmniejsza się co roku liczba studentów. Dotyczy to najbardziej uczelni regionalnych, położonych w mniejszych ośrodkach akademickich. Dotyczy to także Politechniki Koszalińskiej. Zjawisko to ma negatywne i pozytywne oddziaływanie na działanie Uczelni w ciągle zmieniających się warunkach. Do tych negatywnych należy zaliczyć spadek dotacji dydaktycznej i konieczność oszczędzania, w tym redukcji etatów i spadek zatrudnienia. Pozytywne efekty dotyczą głównie studentów.

Należy tutaj wskazać właściwą proporcję w liczbie studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego. W Politechnice Koszalińskiej wynosi ona 12, co idealnie wpisuje się w wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i oznacza bardzo dobry kontakt studenta z wykładowcą. Nie ma tu mowy o anonimowości, a każdy student może być objęty praktycznie indywidualną opieką. Wpływa to niewątpliwie na wzrost poziomu kształcenia i uzyskiwane efekty. Ponadto mała liczebność grup studenckich pozwala na bezpośrednie rozmowy, swobodne dyskusje i naukowe spory. Wzrasta też poziom prac projektowych i badawczych realizowanych przez studentów. Każdy z nich ma bezpośredni dostęp do wysokospecjalistycznej aparatury i może brać czynny udział w realizacji badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni.


Na absolwentów Politechniki Koszalińskiej czeka przemysł i firmy usługowe. Do władz uczelni zgłaszają się liczni przedsiębiorcy z prośbą o możliwość przedłożenia ofert pracy studentom ostatnich lat studiów. Chcą oni pozyskać najlepszych absolwentów z różnych kierunków i specjalności. Proponują także liczne staże i praktyki. Taka współpraca studenta z pracodawcą w czasie studiów poprawia efekty nauczania, zwiększa umiejętności praktyczne przyszłego absolwenta i pozwala lepiej się wzajemnie poznać. Zapobiegliwe firmy zacieśniają jeszcze bardziej współpracę i fundują własne, dodatkowe stypendia dla najlepszych studentów. Takie stypendia w wysokości 1200 zł miesięcznie otrzymują studenci kierunku Energetyka od firmy Energa Operator. Również na takie stypendia mogą liczyć studenci kierunku Inżynieria Materiałowa. Najbardziej hojna jest firma Kronospan ze Szczecinka, która funduje dodatkowe stypendia dla wszystkich studentów Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej, który mieści się w Szczecinku.


Politechnika Koszalińska ciągle się rozwija i doskonali. W ubiegłym roku powstały nowe kierunki studiów o profilu praktycznym: Inżynieria i Automatyzacja Przemysłu Drzewnego oraz Turystyka i Rekreacja. Oba cieszyły się znacznym zainteresowaniem kandydatów na studia. Powstały też studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Energetyka. Obecnie uruchomiono także studia drugiego stopnia na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Architektura Wnętrz.
Młodzież studencka oprócz studiowania czynnie angażuje się w różne formy działalności akademickiej. Bierze udział w imprezach sportowych, kulturalnych, akcjach charytatywnych, społecznych itp. Trzeba tutaj wymienić akcję „Wrzuć miedziaka dla dzieciaka”, której celem jest zbiórka funduszy na określony cel związany z dziećmi potrzebującymi pomocy. Sztandarową imprezą są coroczne Dni Kultury Studenckiej (tzw. Juwenalia), gdzie studenci na tydzień przejmując klucz do miasta bawią się na licznych imprezach i koncertach. Młodzież spędza również mile czas na majówkach organizowanych przez samorządy wydziałowe. Jest tutaj możliwość bezpośrednich spotkań studentów z kadrą profesorską. Można też zagrać mecz lub wypić piwo ze swoimi wykładowcami i porozmawiać na dowolne tematy, niekoniecznie naukowe.


Współczesna szkoła wyższa to nowoczesny uniwersytet XXI wieku. To nie tylko dydaktyka i nauka. Tutaj prowadzona działalność ma szerokie spektrum oddziaływania na region i otoczenie społeczno gospodarcze. Tutaj spotykają się przedsiębiorcy, samorządowcy nie tylko z regionu, ale i z całej Polski, a nawet z zagranicy. Politechnika Koszalińska w ubiegłym roku akademickim zorganizowała szereg konferencji, spotkań, szkoleń dotyczących nie tylko problemów technicznych, ale również ogólnospołecznych, a nawet humanistycznych. Również dużą rolę w regionie odgrywają dwa uniwersytety działające na naszej uczelni. Są to Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Dzieci i Młodzieży. Zgodnie z zasadą, że uczymy się przez całe życie prowadzą one działalność edukacyjną i nie tylko z młodym i starszym pokoleniem. Zainteresowanie jest olbrzymie. Oba uniwersytety posiadają po 700 słuchaczy, a lista rezerwowa jest bardzo długa. Wszystkich przyciągają ciekawe wykłady, warsztaty, koła zainteresowań. Ponadto słuchacze trzeciego wieku odbywają wycieczki po całej Europie, śpiewają w chórze, tańczą w zespołach i ćwiczą w grupach gimnastycznych.


bohdaltPrzed nami nowy rok akademicki 2017/2018. Będzie to rok pięćdziesięciolecia Politechniki Koszalińskiej, gdzie przewidziano liczne uroczystości jubileuszowe, w tym zjazd rektorów wszystkich uczelni akademickich w Polsce i zjazd absolwentów naszej Uczelni. Jednocześnie będzie rok, w którym dowiemy się jaka będzie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. We wrześniu minister NiSW ogłosi jej pierwszą wersję, którą później po korektach przegłosuje parlament. Jej kształt zadecyduje o dalszym rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i zapewne o licznych zmianach w sposobie funkcjonowania. Miejmy nadzieję, że planowane zmiany będą korzystne również dla uczelni regionalnych, w tym Politechniki Koszalińskiej. Tymczasem mamy wakacje, wypoczywajmy i bądźmy dobrej myśli co do przyszłości naszego szkolnictwa.

 

Tadeusz Bohdal

 


Autor jest Rektorem Politechniki Koszalińskiej

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u