AnnazałuckaDnia 30 sierpnia na uroczystej plenarnej radzie pedagogicznej nauczyciele Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie z żalem pożegnali odchodzącego na emeryturę dyrektora szkoły, Stefana Masłowskiego, który poświęcił „muzykowi” 34 lata trudnej i wytężonej pracy zawodowej: i jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie czy podstaw przedsiębiorczości, i jako wieloletni wicedyrektor do spraw ogólnokształcących, a od roku 2011 – dyrektor. Zastąpiła go Anna Załucka.

Dyrektor Masłowski w ostatnich latach pracy podjął i wprowadził w życie wiele cennych inicjatyw na rzecz ZPSM, przede wszystkim prac remontowych, z termomodernizacją na czele, dzięki którym szkoła, mieszcząca się od roku 1981 w kompleksie budynków przy ulicy Fałata, znacząco zmieniła i nadal zmienia swój wygląd. Grono pedagogiczne szkoły podziękowało odchodzącemu na zasłużony odpoczynek dyrektorowi za lata wspólnej pracy, a przede wszystkim za jego determinację, zaangażowanie i serce oddane szkole.
Obowiązki nowego dyrektora objęła powołana na to stanowisko w drodze konkursu, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Załucka, nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych i absolwentka ZPSM. To ona otworzy nowy rok szkolny w koszalińskim „muzyku” i pokieruje macierzystą szkołą, która w listopadzie br. świętować będzie jubileusz 60-lecia. 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u