pomagacze

Dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, od stycznia br. Koszalin, Kołobrzeg i Wałcz mają swojego społecznego Rzecznika Praw Dziecka. Problemy można zgłaszać również mailem. Od 2008 roku Rzecznikiem Praw Dziecka jest pedagog specjalny, działacz społeczny, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Marek Michalak. Rzecznik stoi na straży praw określonych w Konstytucji RP oraz w Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach, z zachowaniem poszanowania odpowiedzialności, obowiązków i praw rodziców i opiekunów. Jego zadania określa Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 6 poz. 69). Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki, ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem. 

Podejmowane przez Rzecznika działania mają na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju dziecka oraz powinny być prowadzone z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.
Dzieci muszą być chronione przed demoralizacją. Szczególną troską Rzecznik otacza dzieci z niepełnosprawnością.
W Koszalińskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci od wielu lat działa Społeczny Rzecznik Dziecka, do którego coraz częściej zwracają się dzieci i dorośli z prośbą o pomoc. Dlatego też w tym roku obowiązkami Rzecznika podzieliły się dwie osoby: Ewa Antoszak oraz Bartosz Czaja, członkowie Rady Programowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. W Kołobrzegu Rzecznikiem jest Adam Swat, a w Wałczu – Alina Bortnowska.
– Cała czwórka działa w strukturze naszej organizacji – przypomina Henryk Zabrocki, prezes TPD w Koszalinie. – Kierują się dobrem dziecka, odpowiadają na sygnały o zaniedbaniach i nieprawidłowościach, biorąc pod uwagę, że naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Rzecznik angażuje środowiska, placówki, instytucje i organizacje działające na rzecz dzieci.
Od marca br. koszaliński Społeczny Rzecznik Dziecka rozpocznie dyżury w siedzibie TPD w Koszalinie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15. Będzie to raz w tygodniu, we wtorki, w godz. 15.30-16.30.
Problemy można zgłaszać także telefonicznie lub mailem. Kontakt ze Społecznym Rzecznikiem Dziecka: prawadzieckatpd24.pl, (094) 342 56 27.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u