wojtmielnaRozmowa z Olgą Roszak- Pezałą, burmistrzem Mielna.
- Z dniem 1 stycznia tego roku Mielno stało się miastem. Z wójta, stała się Pani burmistrzem. Długo zabiegała Pani o zmianę statusu Mielna?
- Data 1 stycznia 2017 roku zapisze się w historii Mielna jako data uzyskania praw miejskich. Zmiana statusu gminy wiejskiej na miejsko - wiejską to wynik starań mieszkańców, radnych i władz. Podczas wrześniowej sesji w 2015r. radni gminy Mielno zadecydowali o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Mielno statusu miasta, oraz włączenia do jego granic Unieścia. Uchwała jest konsekwencją założeń wskazanych w szeroko omawianej i analizowanej Strategii Rozwoju Gminy Mielno na lata 2014-202, w której mowa o wzmocnieniu funkcji miejskich. Komplety wniosek pozytywnie zaopiniował w kwietniu 2016r. Piotr Jania, wojewoda zachodniopomorski i przekazał następnie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Finał tej procedury nastąpił 19 lipca 2016r. gdy rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mielno uzyskało prawa miejskie z dniem 01.01.2017 roku. Miasto Mielno posiada ok. 3 tys. mieszkańców i obejmuje także jezioro Jamno. Należy podkreślić, że miejscowości Mielno i Unieście (przed przekształceniem) stanowiły od zawsze centrum turystyczne, kulturalne i gospodarcze naszej gminy.

odloniecietablicymiastomielno
- Co wiąże się ze zmianą statusu na miasto? Oczywiście oprócz zmian typowo formalnych takich jak pieczątki, czy szyldy?
- Mielno jako miasto będzie miało szerszy dostęp do funduszy unijnych niż obecnie. Już w poprzednim okresie pojawiały się działania dostępne tylko dla miast np. lokalne plany rewitalizacji lub inicjatywa JESSICA. W nowej perspektywie na lata 2014-2020 trend do wzmacniania ośrodków miejskich jest jeszcze bardziej wyraźny. Dzięki uzyskaniu statusu miasta dla Mielna i Unieścia otworzą się nowe perspektywy - zwłaszcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach działań związanych z gospodarką niskoemisyjną można rozwijać w szczególności projekty nastawione na usprawnienie komunikacji i transportu, m.in. tworzyć centra przesiadkowe, budować ścieżki rowerowe, odnawiać przystanki autobusowe lub budować parkingi. Możliwe będą także projekty polegające na przebudowie dróg. Inne możliwości to modernizacja oświetlenia miejskiego, czy modernizacja kanalizacji deszczowej. Przede wszystkim liczymy na możliwość rekultywacji Jeziora Jamno. To dla nas priorytet. Nawet jeśli nie zdążymy wykorzystać tych wszystkich szans w perspektywie finansowej 2014-2020, to jest to dla nas jasny drogowskaz, w jakim kierunku powinniśmy podążać. Co niezwykle istotne, miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tak więc z punktu widzenia dostępu do środków UE, powołanie miasta to po prostu większy wachlarz możliwości.

- Czy to także szansa dla jeszcze lepszej oferty turystycznej Mielna?
- Tak, to przede wszystkim szansa dla turystyki i dla ludzi żyjących z turystyki. Liczymy, iż zmiany przełożą się na podniesienie standardu i poziomu życia mieszkańców. Wierzymy, iż miasto zachęci także inwestorów do stworzenia ciekawych całorocznych produktów turystycznych.

- Co realnie oznacza dla przeciętnego mieszkańca Mielna zmiana statusu Mielna?

- Mieszkańcy - szczególnie w Mielnie i Unieściu - byli dokładnie informowani m. in. na spotkaniach wiejskich, w gminnym biuletynie, na portalach społecznościowych o zmianach jakie niesie nadanie praw miejskich z dniem 1 stycznia 2017r. Każda grupa społeczna , czyli nauczyciele, urzędnicy, przedsiębiorcy- dostrzegła chyba same „plusy”, bo „minusów” nie odnotowaliśmy. I tak stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy są identyczne zarówno dla miast jaki i dla wsi. Wręcz przeciwnie, podatki na 2017r. Rada Gminy obniżyła. Jedyną zmianą, ale tylko dla miejscowości Mielno i Unieście, będzie brak możliwości skorzystania przez mieszkańców ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wynajmie turystom do 5 pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych. Nie będzie też konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego wśród mieszkańców. Wymiana prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego samochodu dotyczyć będzie jedynie mieszkańców Unieścia. Muszą oni udać się do Starostwa Powiatowego w Koszalinie w ciągu 30 dni.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u