15 lat Polski w UE – co zyskało Karlino?

miśkowCodziennie widzimy efekty inwestycji zrealizowanych w Karlinie. Sto kilkadziesiąt milionów pozyskanych środków w ramach funduszy unijnych, dzięki którym  mieszkańcom, przedsiębiorcom, wszystkim grupom społecznym żyje się coraz lepiej i myślę, że dziś trudno wyobrazić sobie sytuację jak by to wyglądało gdyby tych pieniędzy nie było. Dzięki wsparciu UE udało nam się zrealizować wiele ważnych inwestycji, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców naszej gminy i nie chodzi tu tylko o drogi. Ale również infrastrukturę sportową, rekreacyjną i turystyczną, inwestycje w ochronę środowiska, jak i bardzo dużo projektów dla społeczeństwa – wspólne imprezy partnerskie, obozy sportowe, spotkania seniorów, czy kursy językowe.

Unia to nie tylko pieniądze, ale też wspólne wartości  które cementują społeczności krajów europejskich gwarantujące m.in. swobodę poruszania się. Często spotykamy się z naszymi partnerami z Niemiec, a dzięki otwarciu granic jest to łatwiejsze. Mogę śmiało powiedzieć, że poszerzamy nasze horyzonty, wymieniamy się doświadczeniami i realizujemy wiele wspólnych działań.

Partnerstwa istnieją ponad granicami, a europejska wspólnota ułatwia to na wielu płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska, które przecież jest naszym wspólnym dobrem. I tylko wspólne działania w tym zakresie mogą przynieść efekty. Karlino to gmina z energią i to w dużym stopniu energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych i to również dzięki wsparciu funduszy z UE.

Waldemar Miśko, burmistrz Karlina

Registration disabled