4engi- nie tylko dla inżynierów

PiotrHuzarPrezesKIPHNiedawno na Politechnice Koszalińskiej odbyła się konferencja 4engi, która skierowana była do szerokiego grona odbiorców. O tym, czy impreza ta sie udała i jakie pozostawiła po sobie wrażenie, rozmawiamy z Piotrem Huzarem, Prezesem Koszalińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej, współorganizatorem konferencji 4engi.

-4engi – czy impreza była w Pana odczuciu udana?
– Udana i to bardzo. Na wszystkich trzech prelekcjach aula była pełna. Duży entuzjazm spowodowała też możliwość zapoznania się na miejscu z działalnością ciekawych firm z regionu. Zainteresowaniem cieszyły się atrakcje, takie jak wydruk 3d, skanowanie przedmiotów laserem, gogle wirtualnej rzeczywistości czy „mini taśma” technologiczna.  Robiły one duże wrażenie na odwiedzających. Szacujemy że w dniu konferencji przez Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej „przewinęło się” około 500 osób. To jest powód do zadowolenia, możemy przyjąć że wszystko „zagrało” jak chcieliśmy. Jest parę rzeczy do przemyślenia i poprawienia, ale to naturalne.

78585960 806473963131204 7836598788570480640 n

– Czy odbiorcą konferencji było tylko środowisko inżynierów?
– Nie tylko. Każdy, kto interesuje się nowinkami technologicznymi był mile widziany. Tworząc koncepcję konferencji mieliśmy cel przewodni: spowodować, żeby młodzież chciała studiować na kierunkach technicznych Politechniki Koszalińskiej, a jej studenci nie mieli przekonania, że muszą wyjechać z miasta żeby rozwijać się zawodowo. Chcieliśmy im pokazać, że ich praca może być ciekawa i dawać szansę na rozwój. A to wszystko w klimacie innowacji i rozwijającego się właśnie Przemysłu 4.0. Z uwagi na fakt, że dużą część uczestników stanowili studenci i uczniowie ostatnich klas szkół średnich zawodowych, istnieje duża szansa że zasilą oni w bliższej lub dalszej przyszłości firmy z regionu.  

-Jakie wnioski nasuwają się po jej zakończeniu?

-Świat i biznes czeka nieuchronna komputeryzacja i mechanizacja na skalę dotychczas nieznaną, tworzy się nowa rzeczywistość. Nazwano to Przemysłem 4.0. Obecne technologie dają nam potężne, nieosiągalne dotychczas możliwości. Profesor Błażej Bałasz, Dziekan Wydziału Mechanicznego przywołał podczas swojego wykładu dobrze obrazujący to cytat. Otóz Theodore von Karman powiedział „Naukowiec odkrywa świat, który istnieje. Inżynier tworzy świat, którego wcześniej nie było”. Chyba wszyscy to poczuliśmy tego dnia. 

79708629 441607913155470 7506226317864468480 n

 – A jaki był udział KIPH i jakie firmy członkowskie brały udział w konferencji 4engi?
– Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa jest pomysłodawcą i głównym organizatorem wydarzenia. Z firm członkowskich w konferencję najbardziej zaangażowane były dwie firmy. Dzięki VRS Solutions Europe z Grupy Windhunter mieliśmy możliwość wysłuchania ciekawego wykładu na temat zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w przemyśle. Mieliśmy też możliwość doświadczyć tego „na własnej skórze” na stoisku firmy zakładając przygotowane do tego celu vr gogle. Firma Arka z Sianowa, znany w Polsce producent armatury i materiałów instalacyjnych, zaprezentowała na swoim stoiskusposób, w jaki projektowane są jej produkty- od koncepcji, przez projekt i prototyp wydrukowany w 3d, po produkt finalny. W konferencję zaangażowało się również mnóstwo firm zaprzyjaźnionych z KIPH i jej członkami. Była ona też dobrą okazją do networkingu pomiędzy zaangażowanymi firmami. Za wydarzenie należałoby podziękować wszystkim członkom KIPH. Jakby nie patrzeć, to dzięki nim biuro Izby istnieje, i podejmuje działania w kwestiach ważnych dla biznesu.
– Poproszę więc o kilka słów o działalności konferencyjnej i aktywności KIPH na tym polu?
– Obserwujemy wszystkie organizowane konferencje w regionie i poza nim. Najciekawsze obejmujemy patronatem i aktywnie wspieramy ich organizację. Dbamy o to, aby członkowie KIPH wiedzieli o nich pierwsi i mieli możliwość wziąć w nich udział. Organizujemy też swoje wydarzenia tego typu, zarówno większe jak 4engi, jak i szereg mniejszych o bardziej wyspecjalizowanej tematyce. Nasza aktywność na rzecz rozwoju regionu Pomorza Środkowego to również konferencje organizowane wspólnie z Grupą Incjatywną, w skład której wchodzą inne organizacje otoczenia biznesu z regionu.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Foto tytułowe: Marcin Torbiński

Foto: KIPH

 

Registration disabled