77 rocznica zaślubin Polski z morzem

W dniu 18 marca 2022 r. na zaproszenie Muzeum Oręża Polskiego,  Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun” , Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej REGA , Stowarzyszenie produkcji i promocji wydarzeń historycznych „Gniazdo” oraz Stowarzyszenie East i West wspólnie uczestniczyły w wydarzeniach w ramach obchodów 77. rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg i zaślubin 1. i 2. Armii Wojska Polskiego z Bałtykiem.

W godzinach przedpołudniowych rekonstruktorzy asystowali pod Pomnikiem Zaślubin Polski z Morzem, gdzie uroczyście ślubowała młodzież Ligi Morskiej i Rzecznej i odbyła się tradycyjna inscenizacja zaślubin z Bałtykiem.

Druga część uroczystości miała miejsce na kołobrzeskim Cmentarzu Wojennym, na którym uczestniczyli zaproszeni kombatanci i liczne delegacje ze szkół, instytucji, kombatantów z pocztami sztandarowymi oraz delegacje grup rekonstrukcji historycznych. Po krótkich przemówieniach i modlitwie, odczytano Apel Pamięci oraz oddano Salwę Honorową. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem.  W ten symboliczny sposób grono rekonstrukcyjne uczciło pamięć poległych w marcu 1945 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, tego dnia, w ramach obchodów 77. rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg i zaślubin 1. i 2. Armii Wojska Polskiego z Bałtykiem, na honorowym miejscu widowni zasiedli prawdziwi uczestnicy walk o Kołobrzeg. To przede wszystkim hołd dla nich i tych, którzy naprawdę przelewali krew za polski Kołobrzeg i Pomorze Zachodnie przed 77 laty. Z tego względu grono rekonstruktorów pojawia się nie tylko na plaży z zaślubinami z Bałtykiem, ale również uczestniczy w apelu patriotycznym na Cmentarzu Wojennym. To jest nasz obowiązek i dług, który spłacamy za wywalczony pokój.

Mirosław Czerwiński

SRH Rega

Autor zdjęć: Łukasz Dyczkowski, Karol Skiba.

Registration disabled