Bobolice- daj się zauroczyć!

Rynek miejski z lotu ptaka

Gmina Bobolice jest zlokalizowana na terenie powiatu koszalińskiego w województwie zachodniopomorskim. Ktoś mógłby rzec, że to zapewne jedno z wielu miejsc w których nic ciekawego się nie dzieje. Otóż nie!

I nie chodzi tylko o to, że Bobolice w tym roku obchodzą 680 lecie nadania praw miejskich. To miejsce przyjaznych, pełnych aktywności społecznej ludzi, okolica pełna niesamowitych zjawisk przyrody, raj dla wędkarzy i wreszcie- dla pasjonatów historii. Powiadają, że Rzym powstał na siedmiu wzgórzach- natomiast Bobolice zwane są „miastem siedmiu dróg”. Tu przecinają bowiem najważniejsze szlaki komunikacyjne.

Bobolice. Foto: Łukasz Sołoń

Bobolice dawniej i dziś

Podaje się do wiadomości wszytkim obecnym pismem, że słyszeliśmy o powstaniu rady miasta Bobolic, z wysokim uznaniem w Boga Ojca i Syna, w obecności Jana biskupa kamieńskiego, uznanych panów Bernharddta Brechta, proboszcza Reinera von Rohen, Conrada Schuvor scholastyka i Petera Landen z wiarą i godnością pod datą roku MCCCL. W poniedziałek rano, po niedzieli Miłosierdzia Bożego (Misericordia Domini), te przywileje i własności w piśmie przyznane miastu Bobolice. Owoce i użyteczność i także tę własność, z wyjątkiem posiadania i przejmowania waluty, która wszędzie wymienionego panującego jest własnością. I miasto Bobolice się jemu przynależy i także cały jego zawód i potrzeba poddanych, przedstawić powinności słownie jak następuje. Ogół nazwisk panów. Amen

Tak brzmi fragment przywileju miasta Bobolic z 1350 r. Przez wieki ta miejscowość się rozwijała. Bobolice szybko stały się miasteczkiem handlowym, mieszkało w nim wielu kupców i rzemieślników. Bobolice aż czterokrotnie zmieniały właściciela, były wiele razy niszczone przez pożary, nie ominęły ich epidemie ospy i cholery. Miasto często przechodziło z rąk do rąk różnych właścicieli. Było choćby własnością biskupów kamieńskich i pomorskich rodzin. Dopiero XVIII i XIX wiek przyniosły miastu znaczny rozkwit. Rozwinęło się tradycyjne rzemiosło, ale również sukiennictwo, cegielnie, gorzelnie, mleczarnie, tartaki, powstała również manufaktura garbarstwa. W 1872 r. powołano powiat bobolicki. To oczywiście tylko fragment bogatej historii miasta. Ilustrowane kalendarium Bobolic tutaj.

Burmistrz Bobolic, Mieczysława Brzoza

A jakie są Bobolice dzisiaj? To miejsce otwarte na przedsiębiorców, z prężnie działającą strefą inwestycyjną i otwartym na współpracę samorządem. Burmistrzem Bobolic jest Mieczysława Brzoza, która od wielu lat związana jest z tym regionem i co najważniejsze- ma wizję rozwoju Bobolic. No dobrze, a co Bobolice oferują turystom, mieszkańcom?

Kultura i życie społeczne

Na terenie gminy działa 26 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Takich jak na przykład Towarzystwo Ekologiczno –Kulturalne, Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej ,,Po Drodze”, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach (w strukturach SWIS działa też Uniwersytet Trzeciego Wieku). Do tej listy warto dodać jeszcze Stowarzyszenie Klub Kobiety z Pazurem – nowe powstałe w 2019 roku, wyzwoliło inicjatywy kobiet. Jest także i coś dla fanów sportu: Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia”, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury – Fizycznej „BICYKL”, Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „MECHANIK”, Ludowy Klub Sportowy „Grom Świelino”, Ludowy Klub Sportowy „RADEW”, Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Kłanino, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Iskra/SP Kłanino, Uczniowski Klub Sportowy „GULKI”, Koło Miejskiej Ligi Obrony Kraju, Bobolickie Stowarzyszenie Tenisowe EGIDA.

Taka ilość organizacji pokazuje potencjał i chęć działalności społecznej mieszkańców. A jeśli do tego dodamy działalność świetlic wiejskich, koła gospodyń wiejskich i kluby seniora, to będziemy mieli pełny obraz dużego zaangażowania mieszkańców w działalność społeczną na terenie gminy.

W Bobolicach funkcjonują cztery zespoły śpiewacze. Działalność kulturalną w gminie pokrzyżowała niestety epidemia koronawirusa. Nie mniej, jeszcze przed epidemią zorganizowano ponad 250 imprez kameralnych i plenerowych.

Rajska plaża. Foto: Renata Jarzyńska

Historia i przyroda

Bobolice mogą z dumą pochwalić się Regionalnym Muzeum. Działa ono już od 18 lat (do 2013 roku było Izbą Muzealną). Głównym celem tej instytucji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocji i historii bobolickiego regionu. Funkcjonują następujące działy: archeologiczny, etnograficzny, militariów, dzieje Bobolic, Sztuka Więzienna oraz galeria.

Obecnie w muzeum odbywają się prelekcje, lekcje muzealne i wystawy czasowe. Muzeum współpracuje z wieloma instytucjami tym z Zakładami Karnymi. Efektem tej współpracy jest organizowana cyklicznie wystawa sztuki więziennej, która cieszy się szerokim zainteresowaniem.

A skoro już jesteśmy w temacie historii, warto wiedzieć że na terenie gminy znajduje się 16 obiektów dworskich. Jest też wiele zabytkowych, często gotyckich kościołów: pw. Jana Chrzciciela w Chmielnie, p.w. M.B Częstochowskiej w Głodowej, p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Goździe, pw św. Piotra i Pawła Apostołów w Świelinie p.w. Bożego Ciała w Kurowie, p.w. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach. Ponadto- kościół p.w. Świętej Trójcy w Krępiei, kościół pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Kłaninie, kościół p.w. Jana Chrzciciela w Drzewianach, kaplica grobowa rodu von Kleist i na koniec, kaplica grobowa rodziny von Holtz w Wojęcinie.

Nie zapominajmy o pomnikach. Idąc „Szlakiem Bobolickich Pomników” możemy odkryć aż 6 z nich. Pierwszy z nich, to Panteon Pamięci II wojny światowej usytuowany na cmentarzu komunalnym, zbudowany został z myślą o uczczeniu pamięci wszystkich poległych i cierpiących wskutek działań wojennych w imię wzajemnego pojednania i przebaczenia. Drugi to Bobolicki Krzyż Pamięci – ulokowany dla upamiętnienia ofiar, wzniesiono go staraniem Towarzystwa Ekologiczno – Kulturalnego w 50 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Następnie warto obejrzeć Obelisk w hołdzie ofiarom pracy niewolniczej. Obelisk ten został postawiony w hołdzie ofiarom pracy niewolniczej w Kurowie i okolicach w latach 1939 – 45 oraz przesiedlonym ze swych ojczyzn. Kolejny obiekt to Pomnik Belgijskich Jeńców Wojennych i obelisk Den Toten Bublizern poświęcony zmarłym Niemcom, mieszkającym w Bobolicach.

W Bobolicach znajdowało się także grodzisko słowiańskie, pochodzące z pierwszych wieków nasze ery. Jego wielkość świadczy o tym, że w okresie średniowiecza odgrywało ważną rolę obronną i osadniczą w tym regionie Pomorza. Dziś znajduje się tu park miejski i stadion sportowy. Pozostały jednak jego ruiny, położone u wylotu ul A. Mickiewicza w parku miejskim.

Pełnik europejski

Miłośnikom przyrody warto polecić czyste powietrze i nieskażone środowisko gminy Bobolice. Duża lesistość skusi zapewne miłośników przyrody i zbierania grzybów. Okolice obfitują w czyste, z dobrym dojazdem, przyjazne dla turystów jeziora. Bobolice to raj dla wędkarzy: leszcz, węgorz, karp, szczupak, lin, okoń, płoć, sieja, sandacz. W rzece Chociel natknąć się można nawet na pstrąga potokowego.

Jako uzupełnienie, wspomnijmy też o możliwości odbycia wirtualnego spaceru po Bobolicach. Na stronie internetowej bobolice.pl zamieszczona jest aplikacja multimedialna „Wirtualny Spacer” poświęcona prezentacji fotograficznej miasta Bobolice. Aplikacja, na którą składają się zdjęcia panoramiczne, sferyczne i klasyczne, powstała dzięki realizacji przez SWIS i Gminy Bobolice projektu pn. „Pospaceruj z nami – wirtualny (i nie tylko) spacer po mieście Bobolice”. 

Można także odbyć „Wirtualny Spacer” po Bobolicach

Jubileusz 680 lecia

W dniu 17 kwietnia 2020 r., w dniu jubileuszu posadzono symbolicznie na rynku miejskim młode drzewko – kasztanowca białego, któremu w drodze konkursu nadano imię „Bobodziejek”. Zasadzono także drugiego kasztanowca, ,,Drzewo Przyjaźni”, który został przekazany przez partnerskie miasto jako dar od mieszkańców niemieckiego Demmina. To prezent z okazji 680 – lecia nadania Bobolicom praw Miejskich oraz 25 – lecia współpracy miast partnerskich: Bobolice – Demmin. Więcej: tutaj.

Kasztanowiec „Bobodziejek”

Podsumowaniem tego doniosłego jubileuszu niech będzie fragment wiersza Janusza Koczkodaja:

,,,…Osiem bobolickich wieków, to historii piękna karta,

Dalsze lata i historia wciąż przed miastem jest otwarta.

Siłą miasta jego ludzie, ludzie, którzy je kochają

O przyszłości jego myślą, jego losy pamiętają…

Tomasz Wojciechowski

Registration disabled