Bobolice zapraszają! Zainwestuj!

oferta sprzedaży działek 2019 11 05Jest na Pomorzu Zachodnim pewna miejscowość, która oferuje doskonałe warunki do inwestowania w Strefie Aktywności Gospodarczej. To Bobolice- miejsce przyjaznych ludzi, ciekawej historii i wspaniałych możliwości.
W 2017 roku utworzono w wydzielonej, przemysłowej części miasta (pomiędzy ulicami : Kolejowa, Brzozowa, Jedności Narodowej ) Strefę Aktywności Gospodarczej o powierzchni ponad 21 ha. Z tej powierzchni w 2019 r. kompleksowo uzbrojono 3,5 ha terenu w niezbędną infrastrukturę taką jak sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, deszczowa, oświetleniowa i energetyczna oraz komunikacyjna, w drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Uzbrojenie strefy współfinansowane było ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020. Jednocześnie do końca czerwca br. do strefy wybudowana zostanie droga dojazdowa, która skomunikuje bobolicką strefę z drogą krajową DK 11, a od 2023 r. drogą ekspresową S11.

Obecnie Gmina oferuje do sprzedaży 3 działki:
1. 0,98 ha – cena 141.500,00 zł
2. 0,98 ha – cena 141.500,00 zł
3. 1,58 ha – cena 205.500,00 zł

20200603 123859Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek ukaże się w czerwcu, przetarg planowany jest na miesiąc lipiec br. Szczegóły opublikowane będą na www.bip.bobolice.pl  . Warto więc zainteresować się tym tematem.
Należy zaznaczyć, że w Strefie Aktywności Gospodarczej już lokują się trzy pierwsze firmy, i obecnie trwają prace budowlane obiektów produkcyjnych.

DJI 0432Dla gminy Bobolice strefa ta jest dużą szansą. W rozwoju przedsiębiorczości upatruję właśnie perspektywy na nasz rozwój gospodarczy – mówi burmistrz Bobolic, Mieczysława Brzoza.
Bobolice mają wiele do zaoferowania. Lokalizacja na styku aglomeracji Poznań, Gdańsk, Szczecin to niewątpliwe atuty, nie tylko turystyczne. Dostępność komunikacyjna (Bobolice zwane jest miastem 7 dróg) idzie w parze z przyjaznym dla przedsiębiorców klimatem – w formie ulg, zwolnień z podatków i innych zachęt inwestycyjnych.

20200603 123308Urząd Miejski w Bobolicach zapewnia oczywiście kompleksową obsługę inwestora i jego promocję, oraz minimum biurokracji. To wszystko przy życzliwości i pomocy władz w całym procesie inwestycji. – Zależy nam na wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, stąd różne ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na inwestowanie w naszej Strefie. Cechuje nas też otwartość na realizację inwestycji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, czyli PPP- tłumaczy burmistrz Brzoza, zachęcając tym samym do zainwestowania w Bobolicach.

Zatem warto spróbować!Zainwestuj w Bobolicach!

Registration disabled