Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Bobolice zapraszają! Zainwestuj!

oferta sprzedaży działek 2019 11 05Jest na Pomorzu Zachodnim pewna miejscowość, która oferuje doskonałe warunki do inwestowania w Strefie Aktywności Gospodarczej. To Bobolice- miejsce przyjaznych ludzi, ciekawej historii i wspaniałych możliwości.
W 2017 roku utworzono w wydzielonej, przemysłowej części miasta (pomiędzy ulicami : Kolejowa, Brzozowa, Jedności Narodowej ) Strefę Aktywności Gospodarczej o powierzchni ponad 21 ha. Z tej powierzchni w 2019 r. kompleksowo uzbrojono 3,5 ha terenu w niezbędną infrastrukturę taką jak sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, deszczowa, oświetleniowa i energetyczna oraz komunikacyjna, w drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Uzbrojenie strefy współfinansowane było ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020. Jednocześnie do końca czerwca br. do strefy wybudowana zostanie droga dojazdowa, która skomunikuje bobolicką strefę z drogą krajową DK 11, a od 2023 r. drogą ekspresową S11.

Obecnie Gmina oferuje do sprzedaży 3 działki:
1. 0,98 ha – cena 141.500,00 zł
2. 0,98 ha – cena 141.500,00 zł
3. 1,58 ha – cena 205.500,00 zł

20200603 123859Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek ukaże się w czerwcu, przetarg planowany jest na miesiąc lipiec br. Szczegóły opublikowane będą na www.bip.bobolice.pl  . Warto więc zainteresować się tym tematem.
Należy zaznaczyć, że w Strefie Aktywności Gospodarczej już lokują się trzy pierwsze firmy, i obecnie trwają prace budowlane obiektów produkcyjnych.

DJI 0432Dla gminy Bobolice strefa ta jest dużą szansą. W rozwoju przedsiębiorczości upatruję właśnie perspektywy na nasz rozwój gospodarczy – mówi burmistrz Bobolic, Mieczysława Brzoza.
Bobolice mają wiele do zaoferowania. Lokalizacja na styku aglomeracji Poznań, Gdańsk, Szczecin to niewątpliwe atuty, nie tylko turystyczne. Dostępność komunikacyjna (Bobolice zwane jest miastem 7 dróg) idzie w parze z przyjaznym dla przedsiębiorców klimatem – w formie ulg, zwolnień z podatków i innych zachęt inwestycyjnych.

20200603 123308Urząd Miejski w Bobolicach zapewnia oczywiście kompleksową obsługę inwestora i jego promocję, oraz minimum biurokracji. To wszystko przy życzliwości i pomocy władz w całym procesie inwestycji. – Zależy nam na wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, stąd różne ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na inwestowanie w naszej Strefie. Cechuje nas też otwartość na realizację inwestycji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, czyli PPP- tłumaczy burmistrz Brzoza, zachęcając tym samym do zainwestowania w Bobolicach.

Zatem warto spróbować!Zainwestuj w Bobolicach!

Registration disabled